Rendhagyó helyzet, rendhagyó verseny – A 2020-as Csiky-nap… másként!

Az idén az egészsegügyi korlátozások veszélybe sodorták a minden évben decemberben megrendezendő Csiky-napot. Le kellett mondanunk a testvériskolák vendégfogadásáról s az ünnepi rendezvényekről, valami teljesen újat kellett szerveznünk.

Most minden az online oktatás körül forog, innen jött az ötlet, hogy online versenyt hirdessünk meg. Az intézmény és az aradi középiskolai oktatás 275 éves évfordulója alkalmából online vetélkedőre vártuk két kategóriában a csapatokat. Az V–VIII. osztályosoknál 5 fős, a középiskolásoknál pedig 3 fős csapatok jelentkezhettek. A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematikai ismeretek mellett általános műveltségből, logikából, környezetvédelemből, gazdasági ismeretekből, szónoki ismeretekből és kreativitásból is vizsgáztak a versenyző diákok.

A vetélkedő három fordulóból állt. Az első forduló Tanulj a múltból! csatakiáltással indult, ahol három kreatív nyelvi feladat közül választhattak az általános iskolások. Egy novella írása, egy Petőfi-vers átirata, valamint egy szószedet készítése tette próbára a résztvevők ismereteit, kreativitását. /A diákok verseit itt olvashatják: Lészay Sarolta (VII. B); Marossy Gyopár (VIII. B); Nyári Tamás (VIII. A); Veres Zsombor (VI. A)./ A középiskolásoknak olyan matematika-, magyar-, történelem-, illetve közgazdaság-feladatokat kellett megoldaniuk, amilyenek 100-150 évvel ezelőtt tették próbára a diákokat. Bizony, abban az időben sem volt könnyű diáknak lenni. /Nézzünk bele az ő feladataikba is: Feladatsor1; Feladatsor2; Feladatsor3./

A második forduló a jelen égisze alatt zajlott, Élj a jelenben! címszó alatt. A csapatok tagjai több számítógépes játékon kellett hogy keresztül verekedjék magukat időre és teljesítményre odafigyelve, melyekben az iskola névadójával, Csiky Gergellyel és az iskolánk történetével kapcsolatos kérdésekre válaszoltak.

A harmadik forduló a jövő idősíkját célozta, próbaként hőseinknek egy-egy számítógépes bemutatót vagy videót kellett készíteni. A feladat a Csiky Gergely Főgimnázium bemutatását kérte 2045-ből, oly módon, ahogyan a diákok az ideális iskolát képzelik el 25 év múlva. A védésen minden elképzelés egyöntetűen kihangsúlyozta a technikai fejlettséget, a kis létszámú osztályokat, a környezetvédelmi megoldásokat, az ebédlőhelység megjelenését, de olyan javaslatok is születtek, mint a tantárgyak egyeztetése, tanulószobák kialakítása, felzárkóztató foglalkozások, kártyával működő ajtók, ujjlenyomattal működő zárak, emellett a színvonalas iskolák egyik kötelező elemének, az egyenruhának a bevezetése is. Bár itt a fantázia nagy szerepet játszott, de jó néhány megvalósítható ötletet lehet meríteni a diákok munkájából.

Tekintsünk bele a díjazottak munkáiba:

Az V–VIII. osztályosoknál a legtöbb pontot az Okoskák csapata gyűjtötte: Nyári Tamás (VIII. A), Bíró Botond (VII. B), Bíró Mátyás (V. A), Veres Zsombor (VI. A), Halai Erik (V. A). II. díjban részesült a Csipetcsapat – Bella Viktória (VIII. B), Lészay Sarolta (VII. B), Rudolf Janka (V. B), Teleky Zsombor (V. A), Diószeghi Nikolett (V. A) –, III. helyezett lett a Vigyorik csapata – Charles-Fekete Farkas (VIII. A), Tapasztó-Gujdár Péter (VI. A), Anghel Orsolya (VI. A), Kurilla-Sebestyén Fruzsina (V. B), Dobos Maya (V. B).

A középiskolásoknál a Back István Levente, Csapó Dávid, Lészay Csaba (XI. A) trió teljesített a legjobban. A második helyet a Csonka Nikolett, Mészár Anna Orsolya és Tóthpál Eszter (XII. A) alkotta csapat szerezte meg. Harmadik helyen Naschauer Karina, Sisa Csenge és Spier Alexandra (XI. A) végzett. A résztvevők nagy száma és a befektetett munka két dicséretet is eredményezett. Az egyiket Fábián Zsanett, Ménesi Vivien és Sztojka Szidónia, a másikat pedig Sallai Krisztina, Sallai Eszter és Várdai Krisztina vehette át, valamennyien a XI. A osztály diákjai.

A dijátadót 2020. december 11-én szerveztük meg a Zoom platformon. A diákok díjazását a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület biztosította. Köszönjük! Ugyanakkor köszönet a szervezőknek – Rudolf Ágnes, magyartanár, Muntean Tibor, történelemtanár, Nyári Andrea, magyartanár, Nyári Melinda, magyartanár, illetve a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatósága –, és nem utolsósorban a diákoknak, akik lelkesen vetették bele magukat az embert próbáló feladatokba!