Csapatösszerázó program kilencedikeseknek

A csapatösszerázó program résztvevői a Csálai-erdőben [Fotó: Tóthpál Renáta]

A Pro Schola Csiky Gergely Egyesületnek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően, szeptember 15-én közösségépítő tevékenységen vehettek részt a Csiky Gergely Főgimnázium kilencedikes diákjai.

A programok helyszíne a Csálai-erdő volt, ahová szerda reggel 8 órakor osztályfőnökeik kíséretében érkezett meg a három kilencedik osztály.

A már ötödjére megszervezett program fő célja megkönnyíteni az induló évfolyamok közösséggé alakulását. Ennek első lépéseit igyekeztünk megtenni a rendelkezésünkre álló néhány óra alatt. Major Zsolt, Budapestről érkezett pszichológus kollégámmal együtt a gyakorlatok összeállításánál nem csak az ismerkedésre, de az együttműködés fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettünk. A játékos gyakorlatok feldolgozása során pedig az volt a célunk, hogy az általunk adott feladatokból a kikristályosított tudás a mindennapi életbe átemelhető és továbbvihető legyen.

« A 3 »

Reggeli csendesség az iskolában

Reggeli csendesség az iskolában [Fotó: Ilona János]

Október 13-án, szerda reggel, a tanórák előtt rövid áhítaton vett részt csikys tanárok egy része az ideiglenes tanári szobában. Vékony Zsolt József, református lelkipásztor, iskolánk protestáns hitoktatója olvasott fel igerészt a Lukács 8, 22–25-ből (Jézus lecsendesíti a háborgó tengert), majd Back Mária, katolikus hitoktató imában kért erőt és bölcsességet azért, hogy helyesen tudjunk cselekedni szeretteink védelmében, és hogy a betegség okozta pánik helyett békét tudjunk vinni a munkahelyünkre, iskolánkba, családunkba. Az áhítat végén a jelenlévők magyarul és románul imádkozták el a Miatyánkot, majd kezdődhetett a tanítás.

Közlemény

A Csiky Gergely Főgimnázium Vezetőtanácsa 2021. október 12-én, kedden, figyelembe véve az épületben folyó felújítási munkálatok okozta nehézségeket, valamint a jelenlegi járványhelyzetet, arra a döntésre jutott, hogy az intézményben zajló jelenléti oktatást 2 hétre felfüggeszti.

A diákok 2021. október 14-től, csütörtöktől online oktatásra térnek át, kivéve a végzős (tizenkettedikes és nyolcadikos) évfolyamok diákjait, akik a vizsgatantárgyakhoz tartozó tanórákon továbbra is fizikai jelenléttel vesznek részt. Erre az időszakra az órarendet az osztályfőnökök juttatják el diákjaikhoz.

Az elemi osztályos diákok változatlan módon, fizikai jelenléttel vesznek részt a tanórákon.

Megértésüket köszönjük!

Egy csipetnyi munka, nyelvtörténet és szórakozás (Transzdiszciplináris román óra)

Un dărab de distracție, de istorie și de muncă la școala de vineri! Clasa a XI-a B, la ora de limba și literatura română ca să-și exerseze abilitățile de comunicare au simulat câteva ipostaze ale vieții reale din perspectiva specializării pe care o are această clasă, cea de turism și servicii.

Activitatea de limba și comunicare s-a desfășurat într-o atmosferă lejeră, specifică școlii noastre, Colegiul Csiky Gergely.

Noi, elevii am format trei grupe, fiecare având o activitate specifică. Am fost o agenție de turism care a propus o vacanță în diferite locuri de vis; un magazin de decorațiuni interioare unde am realizat o ramă foto inedită, muzicală și un loc de relaxare pentru păsări din materiale naturale; un bistro unde am gătit gustări pentru noi toți!

Am muncit, am colaborat, am prezentat, am folosit peste 50 de cuvinte românești de origine maghiară dar mai ales ne-am apropiat chiar dacă am purtat măști și mănuși. Cum poți învăța ce leagă limba română de limba maghiară decât folosind cuvintele românești cu etimon maghiar. Istoria comună a cuvintelor maghiare și române le-am descoperit folosindu-le în ceva legat de ce învățăm la școală să devenim!

O activitate transdisciplinară de vineri! La noi la școală e așa!

Bianca Pașcu-Paul, profesoară de limba și literatura română

Pénteken, a román nyelv és kommunikációs óra keretén belül, a XI. B osztály tanulói néhány köznapi szituációt imitáltak, olyan helyzeteket, amelyek szorosan kapcsolódnak az osztály szakjához, a turizmus szakhoz.

A diákok kommunikációs készségeit célzó aktivitás kellemes légkörben zajlott, amely hangulat minden, iskolánkban zajló eseményre jellemző.

A diákok három csoportban dolgoztak, minden csoport különböző élethelyzetet elevenítve fel. Az első csoport tagjai egy utazási iroda mindennapjait mutatták be, az érdeklődőknek pedig különböző álomutazási lehetőségeket kínáltak. A második csoport egy beltéri dekorációkat kínáló üzlet eladóiként, közös erővel egy csodálatos, zenélő képkeretet készítettek, valamint egy relaxációs teret rendeztek be az ugyancsak általuk, természetes alapanyagokból elkészített madarak számára. A harmadik csoportot alakító diákok a mindenki számára oly népszerű büfé elárusítói voltak, ínycsiklandó kóstolókat kínálva mindenkinek.

Csapatban dolgoztak, a kötelező maszk és kesztyű használata ellenére is, bemutatták munkáikat, és beszéd közben több mint 50 magyar eredetű román kifejezést használtak. Ezen tevékenység által nemcsak szókincsüket gazdagították, de sok új dolgot tudtak meg a román és a magyar szavak közös történelméről.

Az osztály diákjai ismét bizonyították, hogy így is lehet tanulni!

Magyar szöveg: Nyári Melinda, magyartanár

« A 2 »

A magyar népmese napja

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünneplik a magyar népmese napját. Ebből az alkalomból az V. A osztály tanulói, a magyaróra keretén belül csatlakoztak egy népmese-hallgatással egybekötött online eseményhez.

   Tovább…

Október 6-i megemlékezésen

2021. október 6-i megemlékezés az aradi Vesztőhelyen

A történelmi magyar egyházak képviselőinek jelenlétében kezdődött az idei október 6-i megemlékezés az aradi Vesztőhelyen. Fekete Károly, a Kölcsey Egyesület alelnöke emlékeztetett a 13 vértanú áldozatára, utána pedig nt. Tóbiás Tibor György, az Aradi Református Egyházmegye esperese tartott rövid áhítatot. Magyarul, románul és németül hangzott el a Miatyánk, majd egyházi, állami és civil szervezetek képviselői, illetve magánszemélyek helyezték el a kegyelet koszorúit az obeliszknél, a Csiky Gergely Főgimnázium diákjainak segítségével. Iskolánk részéről Spier Tünde igazgató, Tóthpál Renáta igazgató-helyettes, Almási Eszter (XI. A) és Higyed Hunor (IX. A) koszorúzott.

   Tovább…

Rendhagyó magyaróra iskolánkban

Márton Evelin és Vida Gábor a rendhagyó magyarórán, 2021. október 1-én

Idén 7. alkalommal szervezték meg a Discuția Secretă (Titkos beszélgetések) aradi irodalmi fesztivált, melynek keretében 2021. október 1-én Vida Gábor és Márton Evelin látogatott el iskolánkba, egy-egy különleges magyarórát tartva a IX. A és a XI. A osztályban.

   Tovább…

Tamburamese – Szlavóniától a Bánságig

A vajdasági Pendergő Tamburazenekar előadása a Csiky Gergely Főgimnáziumban [Fotó: Máthé Johanna]

Nagy volt az izgalom szeptember 24-én, pénteken délben a Csiky Gergely Főgimnázium elemi osztályosai körében, akik meghívást kaptak egy szabadtéri koncertre. A rendezvényt iskolánk az RMDSZ Arad Megyei Szervezete támogatásával, az Aradi Magyar Napok keretén belül szervezte meg. A helyszín a tervekhez képest változott, s végül nem egy előadóterem, hanem a Főgimnázium udvara lett, azért, hogy a járványügyi szabályoknak eleget tudjunk tenni, ugyanakkor minden kisiskolás tanulónk részt tudjon venni ezen a rendhagyó előadáson.

   Tovább…