Despre Colegiul „Csiky Gergely”!

imagine

Istoricul școlii

În 1919 clădirea Gimnaziului Superior Regal (până atunci cu predare în limba maghiară) a fost preluată de către statul român, prin urmare comunitatea maghiară din Arad a avut nevoie de o nouă școală, și cu sprijinul bisericii catolice, respectiv acordul Consiliului Dirigent, a fost înființat Gimnaziul Superior Catolic. În clădirea construită din donaţiile părinţilor maghiari activitatea de predare-învăţare a început în anul şcolar 1922–23. Mai mult…

————————————————————————————————

Viziunea și misiunea școlii noastre

Colegiul „Csiky Gergely” îşi propune ca finalitate:
– un absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă;
– un absolvent cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de o societate dinamică. Mai mult…

————————————————————————————————

Nevoile educaționale

Pornind de la principiul că şcoala este ofertant de educaţie pentru elevi, proiectele şcolare vor viza cu precădere o ofertă care să ţină seama de nevoile de dezvoltare personală şi integrare socio-profesională ale acestora. Astfel, se urmăreşte ca absolventul școlii noastre să fie capabil de a susţine competiţia profesională şi socială ce derivă din statutul de viitor cetăţean european, să aibă o personalitate dezvoltată armonios, abilităţi şi aptitudini care să-i asigure succesul în devenirea individuală. Mai mult…

————————————————————————————————

Resurse

Resurse umane: 
– Existenţa unui colectiv profesoral bine închegat, dăruit şcolii;
– Cadre didactice titulare cu o foarte bună pregătire de specialitate;
– Un număr mare de profesori titulari au gradul didactic I. Mai mult…

————————————————————————————————

Specializări liceu și școală profesională

Toţi elevii de clasa a V-a, care nu au posibilitatea de a-şi continua studiile în localitatea de domiciliu, în limba maternă, sunt așteptați la instituția noastră.

Elevii care au terminat clasa a VIII-a au/vor avea posibilitatea de a studia la liceu următoarele specializări:
1. Matematică–informatică, intensiv engleză
2. Tehnologic – Tehnician în activități economice
3. Tehnologic – Tehnician în turism
4. Științe ale naturii
5. Filologie
6. Educație profesională Mai mult…

————————————————————————————————

Plan operațional 2014–2015

Câteva domenii / priorități / obiective la nivelul managementului instituțional:
– asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul organizaţiei;
– creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare;
– gestionare eficientă a resurselor materiale şi financiare;
– reabilitarea şi modernizarea infrastructurii;
– gestionarea imaginii instituţiei; etc. Mai mult…

————————————————————————————————

Asigurarea și managementul calității în educație și formarea profesională inițială

Educaţia este declarată prioritate naţională şi asigurarea calităţii a fost definită ca obiectiv al reformelor educaţiei şi formării profesionale iniţiale. Noi standarde, instrumente şi mijloace de asigurare a calităţii (definite prin noul cadru legal în domeniu adoptat în 2005–2006) urmează a fi elaborate şi implementate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Aceste noi instrumente vor asigura un echilibru mai bun între mecanismele interne şi mecanismele externe de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională iniţială. Mai mult…

————————————————————————————————

Regulament de ordine interioară

Regulamentul de ordine interioară este elaborat pe baza Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5079/2016 în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și cu Ordinul nr. 4249/13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5079/2016.

La elaborarea prezentului Regulament au fost luate în considerare propunerile membrilor Comisiei de disciplină, ale Consiliului de administraţie, ale cadrelor didactice, ale părintilor şi ale elevilor din unitatea noastră. Regulamentul prevede drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice, ale elevilor, părinţilor, ale personalului didactic auxiliar şi ale celui nedidactic, precum şi sancţiunile care se aplică elevilor în cazul nerespectării prevederilor înscrise în Regulament. Mai mult…

————————————————————————————————

Pliantul școlii

————————————————————————————————

Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” – anul şcolar 2015–2016

Orarul activităţilor educative organizate la nivelul unităţii

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

16 − kettő =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .