Csiky-nap – Iskolánk névadójára emlékezve ünnepeltünk

csiky_nap_2017_sav

2017. december 8-án, pénteken, reggel 9 órakor, iskolánk első emeleti folyosóján a Csiky-nap megnyitó ünnepségén vettünk részt. Vendégeinkkel együtt közösen emlékeztünk Csiky Gergely drámaíróra, iskolánk névadójára.

Az idei rendezvényt jelenlétével megtisztelte Szabó Mihály RMDSZ-es városi tanácsos, Pellegrini Miklós megyei főtanfelügyelő-helyettes, Ilyés Ibolya megyei kisebbségi tanfelügyelő, Baracsi Zsuzsanna református lelkész, Nagy Sándor, az iskola szülői bizottságának elnöke, Hadnagy Éva, az Alma Mater Alapítvány ügyvezető elnöke, illetve Bíró Emese, a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület elnöke.

Örömmel üdvözöltük testvériskoláink képviselőit: a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Tanintézménye küldöttségét, illetve Krämmer Erikát, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettesét. A megye magyar nyelvű iskolái közül jelen volt az ágyai Olosz Lajos Általános Iskola, az Aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola, a kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskola, a simonyifalvi Simonyi Imre Általános Iskola, a zerindi Tabajdi Károly Általános Iskola, a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskola, valamint az Erdőhegyi Általános Iskola küldöttsége.

Az ünnepséget Lászlóffy Aladár költő szavaival nyitotta meg Naschauer Karina VIII. osztályos tanuló. Dr. Muntean Tibor igazgató beszéde elején megköszönte mindazoknak a támogatását és segítségét, akik munkája nélkül az iskola „csak egy kék táblás épület lenne a Kálvin János utca 22. szám alatt”. Ezután Csiky Gergely életéről tartott egy lendületes beszámolót, amelyben sok új és érdekes információt osztott meg a névadóról.

Pellegrini Miklós köszöntő beszédében az Advent ünnepe kapcsán annak lényegéről, a várakozásról, türelemről, hitről és kitartásról beszélt.

Naschauer Kinga X. A osztályos tanuló Juhász Gyula Himnusz az emberhez című költeményét olvasta fel, majd Szabó Csilla énektanár vezetésével iskolánk kórusa karácsonyi énekekkel teremtette meg az ünnepi hangulatot.

Az ünnepség egyik fénypontja következett, a Csiky-díjak átadása azoknak a diákoknak, akik jó iskolai eredményeik mellett kiemelkedő közösségi munkát végeznek, és különböző versenyeken is eredményesen szerepelnek. Idén a díjakat az Alma Mater Alapítvány és a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület jóvoltából adhatták át Back Annamária, Mészár Zsófia és Zsámbok Emese XII. A osztályos tanulóknak. Laudációjukat (ITT található) Tóthpál Renáta igazgató-helyettes olvasta fel, a díjakat pedig dr. Muntean Tibor igazgató adta át.

Ezután Siska-Szabó Hajnalka rajztanár vette át a szót, aki az Élet a középkorban című rajzverseny díjazottjait ismertette mindhárom korosztályban, az V–VI., a VII–VIII., illetve a IX–XII. osztályosoktól. A díjazottak listáját IDE kattintva olvashatjuk el.

Az idei Csiky-nap kiemelkedő eseménye volt dr. Berthe Nándor emléktáblájának felavatása. Ujj János helytörténész, egykori csikys tanár és igazgató ismertette a jelenlévőknek dr. Berthe Nándor, az iskola egykori tanárának életpályáját. Az emléktábla felavatását követően iskolánk kórusa a harmadikos Kispacsirtákkal együtt adta elő az Örökségünk című dalt, melynek videoklipje második díjas lett az Örökségünk mozgalom pályázatán.

Az ünnepség záró mozzanata a Csiky Gergely-mellszobor megkoszorúzása volt. Az iskola részéről dr. Muntean Tibor és Tóthpál Renáta, az RMDSZ Arad Megyei Szervezete nevében Szabó Mihály, az Arad Megyei Pedagógusszövetség nevében Pellegrini Miklós és Matekovits Mihály, az EMKE Arad Megyei Szervezete nevében Matekovits Mária elnök és Khell Levente, az iskola diáktanácsa nevében pedig Bitai Vivien és Kecskés Lóránt helyezett el koszorút. Baracsi Zsuzsanna református lelkész áldásával, majd a Himnusz közös eléneklésével zárult a rendezvény. A Csiky-nap történelmi vetélkedővel és színházi jelenetek bemutatásával folytatódott.

[Fotó: Ilona János, Juhász Alexandra]

« 1 A 2 »


Sajtóvisszhang
– Takáts D. Ágnes: Szép szavakkal, dallamokkal emlékeztek a névadóra (Nyugati Jelen, 2017. december 8.)
– Pataky Lehel Zsolt: 175 éve született Csiky Gergely (Aradi Hírek, 2017. december 8.)
– Naschauer Kinga: Fontos elismerésnek tartják a Csiky-díjat (Aradi Hírek, 2017. december 12.)

Csikyesek a legjobbak között

aradi_kozosseg_jutalmazas_savNovember 3-án, pénteken este az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színházban ünnepélyes keretek között különleges díjazásra került sor. „Az aradi közösség jutalmazza a tehetségeket” címszó alatt az Aradi Szent Márton Egyesület pénzjutalmat, táborozási meghívást osztott ki nagyon sok tehetséges diáknak.

Ennek az akciónak már hagyománya van. Először tavaly szervezték meg az ünnepséget, amelyen olyan diákokat díjaztak, akik az azelőtti iskolai év folyamán kiemelkedő eredményt értek el valamilyen országos szintű versenyen.  Folytatás

Mákvirágok, idén is!

makvirag_sav

Október 4-én érkezett meg az az email, amely három jelenlegi és egy volt csikys diák számára jelentett nagy örömöt: megkaptuk az értesítést, hogy Mákvirágok lettünk, és egyben a meghívót is Szovátára, az idei Mákvirág-táborba. Mi, négyen: Ilona Judit (gyémánt fokozat, XII. A osztályos az elmúlt tanévben), Back Annamária (ezüst fokozat, XII. A), Kurunczi Viktória (ezüst fokozat, XI. A) és Naschauer Kinga (bronz fokozat, X. A).  Folytatás

Megnyertük a Csodasarkot

December 14-e nagy nap volt számomra és Szabó Péter Patrik számára. Magyarországról eljött hozzánk Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, illetve dr. Sándor Tamás, a munkatársa, hogy átadják a Csodasarkot, a Miénk a város díját. A Miénk a város egy virtuális verseny, amelyben több héten keresztül kell különböző feladatokat megoldani.

A versenyfeladatokat kevesen oldották végig, de én és néhány iskolatársam (Patrik, Tamás és Anna) kitartóak voltunk és nem eredménytelenül. Mind a négyen abban a tudatban versenyeztünk, hogy ha nyerünk, az iskolának nyerjük a Csodasarkot. A nyeremény egy-egy focilabdából, könyvekből, kártyajátékokból, társasjátékokból, kosárlabdából, illetve kosárlabda-palánkból állt.

Reméljük, jövőre ti is velünk versenyeztek. Itt: http://mienkavaros.hu/.

Meglepetés jutalmak – mert megérdemlik!

meglepetes_jutalom_sav

December 20-án, kedd reggel 9 órakor, egy váratlan körözvény nyomán körülbelül félszáz csikys középiskolás gyülekezett a díszteremben. „Takarítani kell?…” „Valami rosszat csináltunk, s most jól leszidnak?…” A találgatásnak Hadnagy Éva igazgató, Spier Tünde aligazgató, Rudolf Ágnes magyartanár és Ilona János számítástechnika tanár megjelenése vetett véget.  Folytatás

Csodasarok a Csikynek

csodasarok_sav

Idén ősszel iskolánk több diákja benevezett egy, a szórványmagyarságnak szóló, a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Miénk a város című internetes játékos vetélkedőre. A verseny több héten át zajlott, a tanulóknak különböző jellegű feladatokat kellett megoldaniuk, s közben pontokat gyűjtöttek.  Folytatás

Tehetségek díjazása

szent_marton_dijak_sav

Pénteken, november 4-én este az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színházban ünnepélyes keretek között különleges díjazásra került sor. Az Aradi Szent Márton Egyesület egyetemi ösztöndíjakat, táborozási meghívást, pénzjutalmat, könyveket osztott ki összesen 11 000 eurónyi összegben.  Folytatás