„Minden fejlődni és haladni vágyó magyar diák otthona” – Kölcsey-díj a Csiky Gergely Főgimnáziumnak

Berecz Gábor, az aradi Kölcsey Egyesület elnöke és Fekete Károly, alelnök adja át Spier Tündének, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatójának a Kölcsey-díjat a magyar kultúra napi ünnepségen, 2024. január 21-én [Fotó: Ilona János]

„A magyar kultúra napján Kölcsey-díjban részesül az aradi Csiky Gergely Főgimnázium (az 1919-ben alakult Aradi Római Katolikus Főgimnázium jogutódja), az aradi magyar ifjúság nevelésében és a magas szintű anyanyelvi oktatásban betöltött évszázados szerepéért, mellyel hozzájárult az aradi magyar közösség nemzeti identitásának megerősítéséhez, szellemi és kulturális örökségének ápolásához és megőrzéséhez.” Ez áll a Berecz Gábor, az aradi Kölcsey Egyesület elnöke és Fekete Károly, alelnök által aláírt díszoklevélen, amelyet a Fritz Mihály ötvösművész által tervezett emlékéremmel együtt vehetett át Spier Tünde, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatója 2024. január 21-én, a magyar kultúra napján, az iskola Tóth Árpád termében.

A rendezvény Burián János, klasszika-filológus emléktáblájának felavatásával kezdődött az első emeleti folyosón. Fekete Károly méltatta a Magyar Királyi Főgimnázium utolsó főigazgatójának érdemeit, aki hatalmi felszólítás ellenére sem volt hajlandó önként átadni szeretett iskoláját, s aki rövid ideig, kitoloncolásáig az újonnan alapított Aradi Római Katolikus Főgimnázium első igazgatója is volt. Az emléktáblát Spier Tünde és Berecz Gábor leplezte le, és P. Artur Prenkiewicz OFM, az aradi minorita konvent házfőnöke áldotta meg.

A díszteremben Szélesné Herman Ágnes, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja, Berecz Gábor, a Kölcsey Egyesület elnöke, illetve Tóth Csaba, Arad megye prefektusa köszöntötte a jelenlévőket. Mindhármuk beszédének közös eleme volt a szülőföldhöz tartozás öröme, az anyanyelvhez és a kultúrához való ragaszkodás, amelyben kulcsszerepe van az iskolának, valamint az iskola, az egyház és a civil szervezetek közötti összefogásnak.

Ezután a rendezvény, amelyet Baracsiné Dávid Zsuzsanna, arad-belvárosi református lelkipásztor és Barbócz Izabella, Arad megye főtanfelügyelő-helyettese is megtisztelt jelenlétével, a Kölcsey-díj átadásával folytatódott. Fekete Károly, alelnök olvasta fel a laudációt, amelyben az iskola alapításának és fenntartásának nehézségeit, a benne tanító egykori és jelenlegi pedagógusok munkájának jelentőségét érzékeltette. „Az egyetemes magyar értékek kiemelkedő példája ez az iskola, minden dicséret és jó szó, ami elhangzik, a kitartást, az élni akarást, s nem utolsó sorban a megmaradást dicséri. (…) Köszönet illeti a volt és jelenlegi tanárokat, akik a magas szakmai felkészültség mellett a nyitottság, a vallási türelem és tisztelet jegyében tanítottak és neveltek, tanítanak és nevelnek. Köszönet a szülőknek és diákoknak, hogy hűségesek maradtak, s az iskola jó hírét vitték és viszik határokon innen és túl. Őszintén bízunk benne, hogy aradi magyar örökségként ez az iskola továbbra is otthona lesz minden fejlődni és haladni vágyó magyar diáknak, valamint azoknak az oktatóknak, akik nemzetük szolgálatában találják meg önmagukat.” Spier Tünde, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatója a díj átvétele utáni köszönő beszédében név szerint is felsorolta az iskola elmúlt száz évében igazgatói teendőket ellátó pedagógusokat, akik kollégáikkal együtt hozzájárultak az intézmény fenntartásához, fejlődéséhez. „Ez a díj szól napjaink pedagógusainak és szól az elődeinknek, akiknek nyomdokaiba igyekszünk lépni. (…) De ez a díj szól napjaink diákjainak és az iskola volt diákjainak is, akik közül sokan már gyerekeiket, unokáikat kísérik a Csikybe. Ugyanakkor a díj szól a szülőknek is, akik ránk, az aradi magyar iskolára bízzák gyermekeiket és bíznak bennünk. És szól az aradi magyar közösség minden olyan tagjának, aki kisebb vagy nagyobb mértékben támogatta, támogatja iskolánkat. Lehet, csak egy jó szóval, vagy egy egyszerű vállveregetéssel, de a szép szó csak még jobb és több munkára sarkall minket.”

A magyar kultúra napi rendezvény egy színvonalas és látványos verses-zenés kalandozással zárult. Az Aradi Kamaraszínház E-líra 100 című összeállítása Áprily Lajos, Tóth Árpád, Bartalis János, Tompa László, Dsida Jenő, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella, Markó Béla, Karácsonyi Zsolt, Kovács András Ferenc és más erdélyi magyar költők verseit szólaltatta meg Éder Enikő, Balog József és Tapasztó Ernő tolmácsolásában, Borsos Pál zongora kíséretével. A versek előválogatását Ruja Ildikó, a Csiky Gergely Főgimnázium magyar-angol szakos tanára és Karácsonyi Zsolt, költő, a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője, iskolánk egykori diákja végezte.

« A 2 »