Nem a tárgyak, nem a falak, hanem az emberek a legfontosabbak… Tanévnyitó 2021. szeptember 13-án

Az előkészítő osztályos kisdiákok Leib Gáspár György tanító kíséretében az aradi magyar bölcsőde épületében megszervezett tanévnyitón [Fotó: Ilona János]

„Azok a diákjaink, akik már több évnyitón részt vettek, láthatják, hogy hiányzik néhány megszokott dolog: a zászlótartó a zászlókkal, a zöld abrosszal leterített asztal. És nem azért nincsenek itt, mert nehéz lett volna őket a még munkaterület alatt álló termekből, a poros fólia alól kivenni (bár ez sem elhanyagolandó érv), hanem azért, hogy felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy bár a körülöttünk lévő tárgyak fontos részei az életünknek, de nem azok a legfontosabbak, hanem a személyek, akik mellettünk állnak, akikre rámosolyoghatunk, és a szavak, amiket egymásnak mondhatunk. Egy zöld abrosz nélkül még nagyon szép megnyitót lehet tartani, de ha ti, diákok és tanárok nem lennétek itt, furcsa és lehangoló lenne. Ezt az érzést, amikor ennyien itt vagytok, nem pótolja semmi.” (Részlet Spier Tünde igazgató évnyitó beszédéből)

A régi iskolaépületben jelenleg is zajló felújítási munkálatok, illetve az érvényes járványügyi előírások miatt három különböző helyszínen megtartott négy ünnepséggel kezdtük el a 2021–2022-es tanévet. A Csiky Gergely Főgimnázium udvarán 2021. szeptember 13-án, hétfő reggel fél 9-kor a IX–XII. osztályos diákok, fél 10-kor pedig az V–VIII-osok találkoztak egymással, osztályfőnökükkel, tanáraikkal. Spier Tünde igazgató biztatta őket a fentebb idézett gondolatokkal, egyben figyelmeztetve is a tovább folyó felújítási munkálatokkal járó kellemetlenségekre, majd Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei elnöke szólt a felsorakozott osztályokhoz. Vékony Zsolt református lelkipásztor, iskolánk protestáns hitoktatója is arra utalt rövid igehirdetésében, hogy nem az épület és nem a falak számítanak elsősorban, hanem az épület lakóit összefűző kapcsolat, s a szeretetben megélt közös élmények. Back Mária katolikus hitoktató mondott imát, majd a VI. B osztályos Vajdovics Jázmin énekelte el Vékony Zsolt gitárkíséretével A szeretet nem fogy el sosem című éneket. A közösen elmondott Miatyánk után az osztályfőnökök kíséretében vonultak be a diákok a számukra előkészített termekbe.

« A 2 »

Az előkészítő osztályos tanulók reggel 9 órakor a Ceaikovski utcában, a bentlakás mellett nyáron átadott magyar bölcsőde épületében vágtak neki iskolás korszakuknak, Leib Gáspár György tanító vezetésével. Tóthpál Renáta aligazgató mosolyogva biztatta a 25 kisdiákot, azt kívánva, hogy gazdag és élménydús öt évnek nézzenek elébe, a szülőkhöz pedig köszönettel fordult: „Szeretném megköszönni, hogy az anyanyelvi oktatást választották, és bizalmat szavaztak tanintézményünknek. Mi nagyon reméljük, hogy meg tudunk felelni az elvárásoknak”. Az ünnepségen jelenlévő negyedikesek vidám játékkal mozgatták meg legkisebb társaikat, majd Faragó Péter közvetítette a Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad Megyei Szervezete közös ajándékát, egy-egy jól felszerelt iskolatáskát, amit szintén a negyedikesek osztottak szét az előkészítősöknek.

Délelőtt 10 órakor az I–III. osztályosok is elkezdték a tanévet, mégpedig a minorita templomban, ahol P. Blénesi Róbert plébános kérte Isten oltalmát, kegyelmét és áldását az új tanévre, illetve a pedagógusok munkájára. Ahogy azt szeptember 11-i bejegyzésünkben már jeleztük, a Minorita Rendház által biztosított öt, szépen berendezett teremben fognak tanulni a kisiskolások, a negyedikesek kivételével, akik az iskolaépület új szárnyának dísztermét foglalhatják el. Spier Tünde igazgató az iskola vezetőségének és tantestületének nevében fejezte ki köszönetét ezért az önzetlen segítségért, majd azt is jelezte, hogy a napközis program idén is folytatódik, mégpedig szeptember 27-től kezdve. Az erre vonatkozó pontos tájékoztatást a tanítóktól kapják majd meg a kedves szülők.


Sajtóvisszhang

Nyugati Jelen Iskolakezdés a Csiky Gergely Főgimnáziumban – Nem egy helyen, de Isten áldásával indították a tanévet

Aradi Hírek – Ideiglenesen több helyszínen kezdődött a tanítás a Csiky-ben [AUDIO]


Szeptember: iskolakezdés

Már tavaly is maszkban, távolságtartással kezdtük a tanévet, és idén sem lesz ez másként… [Fotó: Ilona János]

Tetszik vagy nem, de ha szeptember, akkor kezdődik az iskola. Hétfőn nagy szeretettel várunk minden Csiky-s diákot, hogy megkezdhessük a 2021–2022-es iskolai évet.

   Tovább…

Közlemény

Kedves szülők és diákok!

Már lassan hozzászokunk, hogy a tanévkezdést bizonytalanság kíséri. Iskolánkban ez most nem csak a járvány miatt van így, hanem az elhúzódó felújítási munkálatok is nehézséget okoznak. Nem egyszerű, de egymásra figyelve ezt is meg tudjuk oldani.

   Tovább…

Közlemény

[Fotó: Aradi Hírek]

Tisztelt szülők!

Az aradi magyar Kincskereső bölcsődébe még zajlanak a beiratkozások. Aki szeretné gyermekét az intézménybe beiratni, az munkanapokon 9–14 óra között teheti ezt meg a Csiky Gergely Főgimnázium titkárságán.

   Tovább…

Tudnivalók az őszi érettségiről

Július 26-án lezárult a 2021-es érettségi őszi vizsgasorozatára való beiratkozás. Amint azt az elmúlt héten közzétették, a Csiky Gergely Főgimnázium diákjai idén is az Élelmiszeripari Szakképző Líceumban (Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară) fognak vizsgázni.

   Tovább…

Beiratkozás a kilencedik osztályba

Július 26–28. között (hétfőtől szerdáig) zajlik a beiratkozás a Csiky Gergely Főgimnázium IX. osztályaiba. Naponta 9:00–18:00 óra között fogadjuk a jövő tanévre meghirdetett középiskolai osztályokba beiratkozni kívánó diákokat és szüleiket, a Csiky Gergely Főgimnázium első emeleti 211-es termében. 

   Tovább…

30 éves az Alma Mater Alapítvány

Idén 30 éves az aradi Alma Mater Alapítvány, amelynek sok egykori és mai Csikys diák, és maga az iskola is a támogatottja volt vagy jelenleg is az. Erre az évfordulóra az alapítvány egy könyvet ad ki. Szeretném, ha az alapítványhoz kötődő szöveges emlékeikkel, képeikkel minél többen hozzájárulnának a készülő kötethez.

A szövegeket, képeket a nagyvarjas@pecska.ro email-címre lehet elküldeni. Szükség esetén a +40 744 637 820 telefonszámon, vagy a https://www.facebook.com/nagyvarjas/ facebook-oldalon is elérhető vagyok.

Köszönetnyilvánítás

Díjazottak „sorfala” a Csiky Gergely Főgimnázium végzőseinek idei ballagásán, 2021. június 4-én

A hosszú online időszak jócskán rányomta bélyegét az iskola életre, de a május 10-i „újraindulás” óta számos rendezvényt és versenyt tudtunk megszervezni a Csiky Gergely Főgimnáziumban, s azokon értékes jutalmakhoz jutottak az arra érdemesek. Az utóbbi néhány hét már főként a ballagásokról és az évzárókról szólt, amelyeken szintén sok diák örülhetett az elvégzett munkáért járó dicséretnek és jutalomnak. A díjak és jutalmak anyagi alapját főként a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület támogatásával tudtuk biztosítani.

   Tovább…