XVII. Nemzedékek Találkozója (II.) – Emléktábla-avatás és emlékezés a Főgimnáziumban

[Fotó: Ilona János]

Népviseletbe öltözött, éneklő kisdiákok sorfala között érkeztek a XVII. Nemzedékek Találkozója résztvevői az arad-belvárosi katolikus templomban megtartott ökumenikus istentiszteletről a Csiky Gergely Főgimnázium 100 éves épületébe október 28-án, szombaton. Az iskola jogelődjeiben, és a megye valamennyi magyar oktatási intézményében végzett egykori diákok hivatalosak voltak az Alma Mater Alapítvány által szervezett találkozóra.

Délelőtt 11 órakor került sor Péter András, a Csiky egykori matematikatanára és igazgatója emléktáblájának leleplezésére. Spier Tünde, igazgató idézte fel az egykori kolléga személyiségét, aki a legnehezebb időkben, közvetlenül a rendszerváltás után 7 éven keresztül irányította az épületben akkor még csak „társintézményként” működő Csiky Gergely Iskolacsoport életét. A diákok a szigorú, pontos, de humorral is élni tudó, eredményes tanárt látták benne, kollégái pedig a nagybetűs pedagógust, akihez bármikor segítségért is lehetett fordulni.

Az emléktáblát Spier Tünde és Péter András fia, az éppen Aradon tartózkodó dr. Péter Zsolt, matematikus, az Université Paris Nanterre egyetemi adjunktusa, iskolánk egykori tanítványa leplezte le. Péter Zsolt rövid beszédben köszönte meg azt, hogy édesapja emlékét ily módon is ápolják szeretett iskolájában, majd msgr. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, egykori csikys diák szentelte meg az emléktáblát.

A résztvevők ezután kisebb csoportokra oszolva tekintették meg a könyvtárban kialakított iskolatörténeti dokumentum-kiállítást, és a díszteremben rendezett 100 év fotókon című retrospektív fotókiállítást. Bőven adódott alkalom a néhai pedagógusokra, osztály- és évfolyamtársakra való emlékezésre, diákkori emlékek felidézésére is. Csikys diákok süteménnyel, kávéval, üdítővel kínálták a vendégeket.  

A találkozón jelen volt és korát meghazudtoló frissességgel beszélgetett a jövő januárban 94. évét betöltő Piros Dénes, nyugalmazott kémiatanár, a Katolikus Főgimnázium egyedüli, még élő diákja, aki 75 évvel ezelőtt, 1948-ban érettségizett a KG-ban, közvetlenül azelőtt, hogy azt államosították, és az iskola Magyar Vegyes Líceumként működött tovább.

« A 2 »