XVII. Nemzedékek Találkozója (I.) – Ökumenikus istentisztelet

[Fotó: Ilona János]

A centenáriumi rendezvénysorozat és a pénteki Csiky-nap szerves folytatásaként került sor a Nemzedékek Találkozójára 2023. október 28-án, szombaton. Ennek első része volt a 9 órakor kezdődő ünnepi ökumenikus istentisztelet az arad-belvárosi katolikus templomban.

Tankó László karnagy fenséges orgonaszólójának hangjaira csikys diákok vonultak be két sorban az oltár elé, ahol egy sötétzöld táblába tűzték a kezükben tartott fehér rózsaszálakat, hogy azok végül egy nagy méretű 100-as számot alkossanak.

Páter Artur Prenievicz minorita házfőnök köszöntötte az ünnepi ökumenikus istentisztelet főcelebránsát, msgr. Szilvágyi Zsolt püspöki helynököt, ft. és ns. Király Árpád marosi főesperest, plébánost, nt. Jakab István evangélikus-lutheránus lelkészt, nt. Dávid Zsuzsanna belvárosi református lelkészt, Kiss Mihály szerpapot, Kranowszky Nagy Andreát, az Alma Mater Alapítvány elnökét, Spier Tündét, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatóját, illetve minden résztvevőt, az iskola összes véndiákját.

Nem véletlen, hogy az Alma Mater Alapítvány az iskola centenáriumának ünnepére időzítette az idei Nemzedékek Találkozóját. Beszédében Kranovszky Nagy Andrea, alapítványi elnök, volt csikys diák is utalt erre, kihangsúlyozva, hogy a találkozás minden alkalma ajándék és öröm, mert visszaemlékezést jelent az egyszeri és megismételhetetlen pillanatokra. „100 év a történelemben nem sok, de nekünk soknak tűnhet. Sok pedagógus és még több diák fordult meg az aradi magyar iskola épületében, közülük egyesek már csak az égi iskolából tekintenek ránk. Emlékeinkben azonban ott vannak és maradnak, amíg élünk. A jövő viszont itt van velünk, hiszen együtt ünnepelhetünk a mostani diákokkal, akik a megújulás és a folyamatosság biztosítékai. Addig vagyunk erős közösség, ameddig meg tudunk újulni, és továbbadni, megőrizni értékeinket. Az iskola mindaddig érték marad, amíg közösséget teremt és a megtartó intézmény szerepét tölti be.”

Nt. Jakab István evangélikus-lutheránus lelkész, nt. Dávid Zsuzsanna református lelkész, és Kiss Mihály szerpap olvasott fel evangéliumi részeket, közben pedig a Schola Gyermekkórus énekei is felcsendültek.

Ünnepi prédikációjában msgr. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, egykori csikys diák a centenáriumi ünnepség lényegét foglalta össze: „Tulajdonképpen azt ünnepeljük, hogy 1923. szeptember 23-án, szombaton a Temesvári Római Katolikus Püspökség tulajdonát képező intézményt felszentelte az akkori főpásztor. Azzal a céllal tette, hogy élő kövekként épüljünk be az aradi magyar közösségbe. Az akkori dédszüleink, majd a nagyszüleink és a szüleink számára is elemi fontosságú volt az intézmény. Éppen ezért, most 100 év múlva az aradi magyar közösséget ünnepeljük, és az eltelt 100 év bizonyítja, hogy életerős magyar közösség vagyunk, hiszen kezdetben, amikor nem volt saját iskolánk, több épületben szétszóródva próbálták az akkori magyar pedagógusok oktatni, nevelni a fiatalságot. Csodálatos, ahogyan az akkori magyar közösség összefogott, mert Katolikus Főgimnáziumnak nevezték az intézményt, ahol azonban katolikusok, protestánsok és izraeliták egy nemzetként tudtak összefogni. Abban a hitben őrizzük meg a Főgimnáziumunkat és az anyanyelvű oktatásunkat, hogy 100 év múlva is lesznek céltudatos és állhatatos pedagógus folytatói, ugyanakkor tanulói is az Arad megyei magyar oktatásunknak”.

A hatékony iskolai oktatás és nevelés lényegét pedig így foglalta össze: „Mi van iskolánk alapjánál? Az ima és a munka egysége, az összefogás, és az áldozatokra való készség.”

A prédikációt követően a Csiky Gergely Főgimnázium pedagógusainak női énekkara Drug Melinda vezényletével énekelt, majd 2023-as végzősünk, Andrási Rafael szavalta el Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című versét. 

A könyörgéseket, amelyek ezúttal az egykori tanárokért és diákokért szóltak, Ujj János, nyug. történelemtanár, helytörténész, Matekovits Mihály, nyug. matematikatanár, az RMPSZ Arad megyei szervezetének tiszteletbeli elnöke, Fekete Károly, a Kölcsey Egyesület alelnöke, és Almási Kristóf, XII. A osztályos diák olvasta fel.

Az ökumenikus ünnepi istentisztelet a Himnusz eléneklésével és a jelenlévő felekezetek lelkészeinek áldásával zárult, majd a résztvevők átvonultak a Csiky Gergely Főgimnáziumba.

« A 2 »