Csiky-nap a 100 éves iskolaépületben

[Fotó: Ilona János]

„Egy épület malter és tégla, de a benne tanuló diákoknak milliónyi élményt ad, ezernyi emléket, érzést, hangulatot. Itt, a 100 éves téglák között nevettek, kacagtok, olykor sírtok, mérgelődtök, ugyanitt köttök barátságokat, talán szerelmeket is. Ez az a hely, amelyik lehetőséget ad találkozni, fejlődni és kibontakozni.” E gondolatokkal nyitotta meg Spier Tünde, igazgató a Csiky-napi ünnepséget 2023. október 27-én, pénteken, a 100 éves iskolaépületben.

Az első osztályos Leib-Pálfi Sára és az előkészítős Szántó Kristóf szavalatával (Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató) kezdődött a rendezvény, majd Szél Emese és Tiba-Fischer Eszter (X. A), műsorvezetők üdvözölték a vendégeket: Kallós Zoltánt, az Oktatási Minisztérium Államtitkárát; Marius Göndört, Arad megye főtanfelügyelőjét; Tocoian Daniel, Coraș Janina és Barbócz Izabella, főtanfelügyelő-helyettest; Tóthpál Renáta, kisebbségekért felelős tanfelügyelőt; Faragó Péter, parlamenti képviselőt, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökét; Tóth Csabát, Arad megye prefektusát; Faur Lazărt, Arad város polgármester-helyettesét; Brendus Rékát, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetőjét; Horváth Júlia és Bognár Levente, városi tanácsost; Pellegrini Miklóst, az RMPSZ Arad megyei elnökét; Kranowszky Nagy Andreát, az Alma Mater Alapítvány elnökét; Szabó Róbertet, iskolánk szülői bizottságának képviselőjét; Berecz Gábort, az aradi Kölcsey egyesület elnökét; Ft. és ns. Király Árpád marosi főesperest.

Testvériskolai és Arad megyei iskolák küldöttségei is részt vettek az eseményen a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziumának és Szakközépiskolája, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum, az Adam Müller Guttenbrunn Elméleti Líceum, az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola, a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskola, az ágyai Olosz Lajos Általános Iskola, a kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskola, a Pécskai 2-es számú Általános Iskola, a simonyfalvi Simonyi Imre Általános Iskola, a zerindi Tabajdi Károly Általános Iskola, illetve a Majláthalvi Általános Iskola részéről.

Spier Tünde, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatójának megnyitó beszéde után Kallós Zoltán, államtitkár, Marius Göndör, főtanfelügyelő, Barbócz Izabella, főtanfelügyelő-helyettes, Tóth Csaba, prefektus, Lazăr Faur, polgármester-helyettes, Brendus Réka, főosztályvezető, és Pellegrini Miklós, Arad megyei RMPSZ-elnök üdvözölte a jelenlévőket, a 100 éves iskola pedagógusait és diákjait.

Régi hagyomány iskolánkban, hogy a közösséget tevékenyen és eredményesen szolgáló tanulók az Alma Mater Alapítvány és a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület jóvoltából kitüntetésben részesülnek. A Csiky-díjat idén kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, számos tantárgyversenyen való sikeres szerepléséért, illetve a Csiky-Csuky diáklap szerkesztőjeként végzett több éves példamutató munkájáért Juhász Zoltán, XII. A osztályos diák vehette át Spier Tünde, igazgatótól és Kranowszky Nagy Andrea, alapítványi elnöktől. A díjazott laudációját Nyári Melinda, igazgató-helyettes olvasta fel.

Szatmári Kata (X. A) Tóth Árpád Köszöntő című versét szavalta el, melyet a költő iskolája 50. évfordulója alkamából írt. Iskolánk kórusa az ünnephez méltó énekekkel lépett fel Drug Melinda, zenetanárnő vezénylésével és Popa Armand gitárkíséretével. Pellegrini Miklós az RMPSZ nevében díszoklevelet adott át Spier Tündének, melyet az iskola tanári közösségének címeztek az aradi magyar nyelvű kultúráért és oktatásért való áldozatos munkájuk elismeréséért.

A rendezvény az iskola udvarán folytatódott, az egykor köztéren álló, később az Arad megyei múzeum pincéjében évtizedeken át porosodó, majd az elmúlt hetekben a Főgimnázium udvarán újra felállított Csiky Gergely-mellszobor felavatásával. Amint azt Faragó Péter beszédéből megtudtuk, a szobor helyreállítását és a talapzat elkészítését az RMDSZ és a magyar kormány támogatta. Ft. és ns. Király Árpád megáldotta az újonnan felállított szobrot és a 100 éves épületet egyaránt, majd a megemlékezés koszorúit helyezték el a szobor előtt. A Csiky Gergely Főgimnázium koszorúját Spier Tünde igazgató és Nyári Melinda aligazgató helyezte el, az Arad megyei tanfelügyelőség nevében Marius Göndör főtanfelügyelő, Barbócz Isabella főtanfelügyelő-helyettes és Tóthpál Renáta kisebbségi tanfelügyelő, az RMDSZ Arad megyei szervezete nevében Faragó Péter, elnök, és Horváth Júlia, városi tanácsos, az RMPSZ Arad megyei szervezete nevében Pellegrini Miklós, elnök, és Matekovits Mihály, tiszteletbeli elnök, a Kölcsey Egyesület nevében Berecz Gábor, elnök, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület nevében pedig Matekovits Mária koszorúzott.

A Csiky-nap folytatásaként a résztvevők megtekintették az iskola könyvtárában kiállított dokumentumgyűjteményt és a díszteremben megrendezett 100 év fotókon című retrospektív fotókiállítást. A megye általános iskolás csapatai történelmi vetélkedőn vehettek részt, délután pedig egy gálaműsorra került sor az aradi Ioan Slavici Klasszikus Színházban, ahol a Csiky Gergely Főgimnázium diákjai léptek fel énekekkel, táncokkal, szavalatokkal, majd Heiczinger Miklós (Mika) Liszt Ferenc-díjas előadóművész koncertje következett. (A történelmi vetélkedőről, illetve a színházi gálaműsorról külön anyagokban számolunk be.)

[Fotó: Ilona János, Kulcsár Jóel]

« A 2 »