Hétfőtől: érettségi, élesben

Június 20-án, hétfőn kezdődnek a 2022-es érettségi nyári vizsgasorozatának írásbeli próbái. Igen, idén is meleg(ünk) lesz, és igen, ettől függetlenül várjuk, reméljük a minél jobb eredményeket. Hogy ne legyen semmiféle fennakadás a vizsgák alatt, alább igyekszünk összefoglalni az írásbelikre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

Az írásbeli próbák menetrendje:

  • június 20., hétfő: Román nyelv és irodalom írásbeli – E)a)
  • június 21., kedd: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (a csikysek számára matematika) – E)c)
  • június 22., szerda: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (a csikysek számára idén földrajz, biológia /anatómia/, informatika, szervetlen kémia, pszichológia) – E)d)
  • június 23., csütörtök: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli – E)b)
  • június 27., hétfő: Az eredmények kifüggesztése (12:00 óráig)
  • június 27., hétfő: Az óvások benyújtása (12:00 és 18:00 óra között)
  • június 28–30.: Az óvások elbírálása
  • július 1., péntek: A végleges eredmények kifüggesztése.

Iskolánk összesen 50 végzőse vág neki az írásbeli próbáknak. A 46 idei végzős mind a négy írásbeli próbán részt vesz, a korábbi 4 végzős közül 3 egy-egy tantárgyból, 1 pedig két tantárgyból vizsgázik újra.

Ahogy azt korábbi bejegyzésünkben már jeleztük, az írásbeli próbákon idén újra vizsgaközpontokba tömörítik a diákokat. Mivel a Csiky Gergely Főgimnázium a felújítási munkálatok miatt ezúttal nem lehet vizsgaközpont, ezért végzős diákjaink Újaradon, az Adam Müller Guttenbrunn Líceumban írásbeliznek. A cím: Posada utca 19.


Az érettségi szabályzat szerint a diákoknak naponta 7:30 és 8:30 között kell elfoglalniuk helyüket a vizsgatermekben. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet.

A vizsgázó diákok a terem ajtajára kifüggesztett névsor szerint, egyesével ülnek a padokban. A diákok a személyi igazolványukkal (vagy, annak hiányában az útlevelükkel) jelentkeznek a vizsgákon.


Valamennyi vizsganapon reggel 9 órakor kezdődnek az írásbeli próbák. A tételek kiosztása után három óra áll a diákok rendelkezésére azok kidolgozására. A termekben videó- és audiórendszer rögzíti a vizsga menetét.

Szigorúan tilos a következőket bevinni a vizsgatermekbe: mobiltelefon, laptop, táblagép, számológép, okosóra, fülhallgató, tankönyvek, szótárak, példatárak, jegyzetek, tartalmak, piszkozatok, hátizsákok, táskák, zacskók, szatyrok, egyéb csomagok. A diákok ezeket a csomagmegőrzőben kell hogy hagyják, különben nem fogadják őket a vizsgán.

A diákok a vizsgaterembe csak személyi igazolványt, írószert, a matematika próbán vonalzót, illetve papírzsebkendőt vihetnek magukkal. Szigorúan tilos a fentebb felsorolt segédanyagokat, illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt a vizsgaterembe vinni! Ezeknek a vizsgaterembe való bevitele birtoklása csalásnak vagy csalási kísérletnek minősül, függetlenül attól, hogy használták azokat vagy sem. A csaláson vagy csalási kísérleten rajtakapott diákokat azonnal kizárják az érettségi vizsgáról, és az addig szerzett vizsgajegyeik is érvényüket vesztik.


Figyelem az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel lehet beírni a megfelelő helyre, kerülni kell az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik.

A vizsgalapra csak (egyféle árnyalatú!) kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. A hibás részt vízszintes vonallal kell áthúzni. Az ettől való eltérés jelnek minősül, és a dolgozat érvénytelenítését vonhatja maga után.

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! A román, illetve a magyar írásbeli tételei egyféle típusúak lesznek az idén érettségiző matematika-informatika, természettudományok, közgazdaság és turizmus szakosok részére, viszont más-más matematikatételt kapnak a matematika-informatika, a természettudományok, illetve a technológia szakos (közgazdaság és turizmus) végzősök. A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel van tüntetve, hogy milyen szakos osztályoknak készültek, ezért érdemes azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

Kedden (E)c) vizsga) és szerdán (E)d) vizsga) a vizsgázók magyar és román nyelven is megkapják a tételeket. A vizsgatételekben talált esetleges hibákat (megalapozott esetben) természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak. Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! Ahogy azt korábban már jeleztük, a vizsgák elejétől a végéig minden teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

A javítókulcsot a tanügyminisztérium honlapján lehet majd tanulmányozni: http://subiecte.edu.ro/2022/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/.


Ahogy a felkonfban (idén is) jeleznünk kellett: meleg lesz, 30 fok feletti hőmérsékletet jeleznek a jövő hétre a meteorológiai portálok, s a vizsgatermek is hamar felmelegedhetnek. Érdemes hát ennek megfelelően öltözködni és fontos az is, hogy lehetőleg kipihenten vágjunk bele a vizsgákba, hiszen úgy jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is. Édességet, ásványvizet, üdítőt is magukkal hozhatnak a végzősök.


Melyek a sikeres vizsga feltételei? A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:

a) eredményesen vett részt az „A” (román), „B” (magyar), „C” (idegen nyelv) és „D” (számítástechnika) szóbeli és gyakorlati próbákon (ezeken már túl vagyunk);

b) valamennyi írásbeli vizsgapróbán – E)a), E)b), E)c), E)d) – legalább 5-ös jegyet ért el;

c) az írásbeli vizsgapróbák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2022-es őszi, illetve a 2023-as nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Bízunk benne, hogy egyetlen csikys diák sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És őszintén bízunk benne, hogy diákjaink közül minél többen sikeresen érettségiznek majd. Sok sikert!!!