CsiBIT-beszámoló

csibit_2018_sav

Legyen játékos, interaktív és sokszínű! Ne legyen fárasztóan hosszú! Ne igényeljen túl sok előzetes tudást, inkább figyelmet, logikus gondolkodást és csapatmunkát! Utaljon nemcsak a jelenre, hanem az informatika és a távközlés múltjára is! Adjon lehetőséget a közös tanulásra, a számítógépkezelési és kommunikációs készségek fejlesztésére! Dióhéjban ezek voltak a CsiBIT játékos infokommunikációs vetélkedő szervezésének főbb szempontjai. A vetélkedőre az idei Csiky-napon, 2018. december 7-én került sor, Arad megye összesen 8 általános iskolai csapata részvételével. 

Az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskolából az Okos négyes, a Majláthfalvi Általános Iskolából az Eszetlen eszesek, a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskolából a Sárkány tüze, a Nagyiratosi Általános Iskolából a Tudósok, a kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskolából a Bitlovagok, a simonyifalvi Simonyi Imre Általános Iskolából az Infosrácok, a zerindi Tabajdi Károly Általános Iskolából a Gépguruk, illetve a Csiky Gergely Főgimnáziumból a Tömény Tech csapat vállalta az elméleti kérdésekből és gyakorlati feladatokból összeállított versenyt.

A diákok számítástechnikával kapcsolatos rövidítéseket magyaráztak meg, adatokat különböztettek meg az információktól, Tamkó Sirató Károly A pávián című versének egy sorát fejtették meg a morzeábécé segítségével, fontos találmányokat állítottak időrendi sorrendbe, sűrűn használt billentyűket és billentyűkombinációkat azonosítottak, az internetes viselkedést szabályozó netikett-szabályokat rögzítették, saját ikont rajzoltak Paint programmal, amely az „Internetezz biztonságban!” feliratot helyettesítené, majd pedig egy sor számítástechnikai eszközt azonosítottak és osztályoztak. A kitöltött feladatlapokat csikys diákok (a X. A osztály tagjai) közvetítették a három tagú zsűrihez – Drasztyl Andrea informatika- és matematikatanár, Sáfár Boglárka és Sáfár Emese (X. A) –, Almási Csenge X. A osztályos tanuló a feladatok megoldásához szükséges időt mérte, Spir Rebeka Petra (XI. A) pedig az elért pontszámokat tartalmazó Excel-táblázatot kezelte és vetítette ki rendszeres időközönként.

Nézőként a csapatokat felkészítő és kísérő tanárok is jelen voltak, ők a Tóth Árpád terem végében izgultak diákjaik sikeréért. A szervezők örömére igencsak kiegyensúlyozott végeredménnyel zárult a verseny. A kisiratosi Bitlovagok szerezték meg az első helyet (78 pont), tőlük alig másfél pontnyi távolságra, második helyen végzett a csikys Tömény Tech (76,5 pont), és további egyetlen ponttal lemaradva harmadikok lettek a zerindi Gépguruk (75,5 pont). Dicséretet érdemelt az Aurel Vlaicu Általános Iskola Okos négyese (68 pont). (Reméljük, teljesítményüket nem négyessel jutalmazta a felkészítő tanár… 🙂 )

Bízunk benne, hogy valamennyi csapat valamennyi tagja jól érezte magát, nem csak a CsiBIT-vetélkedőn, hanem a Csiky-nap további rendezvényein is!

[Fotó: Juhász Alexandra]

« A 3 »