December = Csiky-nap, immár hagyományosan

A Csiky-nap megnyitó ünnepségén, 2022. december 9-én [Fotó: Ilona János]

A december a Csiky Gergely Főgimnázium diákjai és tanárai számára a karácsonyi ünnepekre való hangolódás mellett mást is jelent: a Csiky-napot. 2022. december 9-én került sor erre a rendezvénysorozatra, amely az idei évben a hagyományoknak megfelelő módon zajlott le.

A megnyitó ünnepséget Tapasztó-Gujdár Sophie (VI. A) Ady Endre Karácsonyi rege című versének előadásával indította, amely ünnepi hangulatot varázsolt a jelenlévők számára. Ezt követően Spier Tünde, iskolánk igazgatójának beszéde következett, amelyben felhívta a résztvevők figyelmét néhány kerek számra: a 20-ra, a 30-ra és a 180-ra. Pontosabban arra, hogy iskolánk folyosóján 20 éve avatták fel Csiky Gergely mellszobrát, iskolaújságunk, a Csiky-Csuky idén a 30. évfordulóját ünnepli, és idén ünnepeljük Csiky Gergely drámaíró születésének 180. évfordulóját is.

A rendezvényen Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke és Barbócz Izabella, Arad megye főtanfelügyelő helyettese is köszöntötte az egybegyűlteket, majd az ünnepség egyik legfontosabb mozzanata következett: a Csiky-díj átadása. Ebben a kitüntetésben részesülnek iskolánk tizenkettedikes diákjai közül azok, akik a közösséget tevékenyen és eredményesen szolgálják líceumi éveik alatt.

Idén hárman részesültek Csiky-díjban kiemelkedő versenyeredményeikért és szervezői munkájukért: Andrási Rafael (XII. C), Kátai Tímea Zsófia (XII. B) és Szabó Sára (XII. A). A kitüntetettek laudációját Tóthpál Renáta, iskolánk igazgatóhelyettese olvasta fel, a díjakat pedig Spier Tünde igazgató és Kranowszky Nagy Andrea, az Alma Mater Alapítvány elnöke adta át.

A díjátadást Kátai Tímea Zsófia (XII. B) szavalata követte, majd Szabó Csilla zenetanár vezetésével az iskola kórusa karácsonyi dalokat adott elő. Sor került Csiky Gergely mellszobrának megkoszorúzására is: az iskola vezetősége nevében Spier Tünde igazgató és Tóthpál Renáta igazgatóhelyettes, az RMDSZ Arad megyei szervezete nevében Faragó Péter elnök és Horváth Júlia városi tanácsos, az iskola diáksága nevében a diáktanács vezetőségének tagjai, Andrási Rafael (XII. C) és Miklós Ádám (XII. A) koszorúzott.

A megnyitó ünnepség Kalna Zsolt minorita atya áldásával és a nemzeti ima eléneklésével zárult. A Tóth Árpád díszteremben a Csiky-Csuky folyóirat 30 éves megjelenése alkalmából egy kiállításra került sor az eddigi megjelent számokból, sőt, Rudolf Ágnes főszerkesztő meghívására az első szám egyik diákszerkesztője, Farkas László is eljött és derűs élménybeszámolót tartott a diáklap születéséről. A Csiky-nap ezután a Színházi Fesztivállal folytatódott. Az általános iskolások a díszteremben, a középiskolások pedig a Jelen Ház nagytermében léptek fel, ahol többek között Moliére A fösvény és Shakespeare Szentivájéni álom című darabjának egy-egy részletét is előadták.

A rendezvényen külföldi és belföldi testvériskoláink küldöttségei is részt vettek, ahogyan Arad megye magyar tannyelvű általános iskolák diákjai és pedagógusai, mi pedig reméljük, hogy minden résztvevő számára emlékezetes marad az idei Csiky-nap.

Külön köszönettel tartozunk Faragó Péternek, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökének, Tóth Csabának, Arad megye prefektusának, Barbócz Izabellának, Arad megye főtanfelügyelő helyettesének, Kranowszky Nagy Andreának, az Alma Mater Alapítvány elnökének, Horváth Júliának, városi tanácsosnak, Berecz Gábornak, az aradi Kölcsey Egyesület elnökének, Kalna Zsolt Minorita atyának és Fekete Karolinának, a szülői bizottság alelnökének azért, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel.

Emellett köszönjük az Alma Mater Alapítvány és a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület támogatását!

[Fotó: Ilona János, Tóth Kevin]

« A 4 »