Tamási Áron 125

„És rátok bízom az itt maradó kincseket.” – a 125 éve született Tamási Áronnak ezzel a gondolatával hívunk minden Kárpát-medencei fiatalt szeptember 20-án, az író születése napján: álljatok meg egy pillanatra, gondoljatok az általa ránk hagyott kincsekre. Idézzétek fel egy-egy számotokra kedves gondolatát, vegyétek elő nagy költőink róla szóló verseit, fogalmazzátok meg, miként szól ma hozzátok egy-egy mondata.

Kedves Fiatalok, határon innen és túl,

„Tamási-játékra” invitálunk Benneteket. Ha megtaláltátok a szívetekhez közelálló mondatot vagy egy írása rövid részletét, egy-egy verssort róla, mondjátok el – egyedül vagy csapatban –, vegyétek videóra. Szárnyaljon a képzeletetek Tamási módjára „mint a fürge madár”! Annak is örülünk, ha saját szavaitokkal megfogalmazzátok, miért éppen arra az idézetre esett a választásotok.

Az elkészült produkcióikat, videóikat, 2022. szeptember 20-án 11 órakor posztoljátok saját vagy iskolátok Facebook és/vagy Instagram oldalára #tamásiáron125 és #rákóczisnaklennimenő hashtaggel.

Emlékezzünk együtt Tamási Áronra!

Válasszatok ki egy Tamási Áron-mondatot gondolatot, rövid részletet vagy róla szóló verset. Mondjátok, játsszátok el, rögzítsétek telefonnal a rövid produkciótokat. A felvételeket 2022. szeptember 20-án 11 órakor posztoljátok a közösségi média felületekre, de ha biztosra akartok menni, akkor küldjétek el a palyazat@rakocziszovetseg.hu email címre is.

Nyeremény: részvétel a Rákóczi Szövetség legnagyobb rendezvényén, a Gloria Victis 1956 Emlékünnepségen és Ifjúsági Találkozón 2022. október 22-én, Budapesten.

Kedvcsinálónak, gondolatébresztőnek néhány Tamási-gondolat:

Legyőzi a jó a rosszot / S tiszta szív a gonoszot. (Énekes madár)

Embernek születtünk: ami Istenhez hasonló bennünk, az vezessen. (Igazi ember: igazi festő)

Aki hisz és reménykedik, annak félig győzelme van már a jóban. (Ragyog egy csillag)

Aki bölcsőt épít, az jobban tud harcolni. (Vitéz lélek)

Minden embernek őrködnie kell a világ felett. (Ábel a rengetegben)

Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született. (Béke hazámban)

Lélek légy és szabadság, mert a többi majd hozzáadatik neked. (Komoly szó)

A becsület hóban és esőben is becsület. (Tamási Áron Tamási Áronról, interjú)

Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a föld, amelyen élünk és meghalunk. (Szülőföldem)

Azt keressétek, ami összeköt.

Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni. (Tündöklő Jeromos)

A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. (Ábel a rengetegben)

És néhány verscím:

  • Jékely Zoltán: Táltos volt
  • Kányádi Sándor: T.Á. sírjára
  • Nagy Gáspár: Tamási Áron sírjánál
  • Nagy László: Búcsú Tamási Árontól