Az ünnepre hangolódtunk

A Csiky Gergely Főgimnázium harmadikosai a hónap első napjaitól készülődtek március tizenötödike megünneplésére. Magyarórákon az 1848-as forradalom eseményeiről olvastak, megtanulták Petőfi Nemzeti dal c. versét, Kossuthnótákat énekeltek, kézimunka órán piros és fehér tulipánokat hajtogattak.

Az ünnepre hangolódás egyik érdekes momentuma volt az egyik magyaróra feladata: a tanulóknak ötsorost kellett írniuk. Az ötsoros egy speciális vers, amely a ráhangolódás szakaszában az előzetes ismeretek felidézésére, a reflektálás szakaszában pedig összegzésre szolgálhat.

Először együtt fogalmaztak meg két, öt sorból álló verset a forrradalomról és a kokárdáról, majd önálló munkában a Nemzeti dalról kellett írniuk. Az elkészült művekből szeretnénk átnyújtani egy csokorra valót. Olvassák szeretettel!

Nemzeti dal
Határozott, magyaros,
önfeláldozás, szavaljuk, mondjuk.
Hosszú, gondolkodtató, harcias vers.
Emlékeztető.
(Juhász Gabriel)

Nemzeti dal
Bátorító, határozott,
harcol, lázad, küzd.
Szabadságért küzdő emberek éneke.
Szabadság.
(Veres Roberta)

Nemzeti dal
Szép, dalos,
hangzik, dalol, zajlik.
Csodálatos, szépen hangzó vers.
Emlékeztető.
(Șarpe Alex és Csermák György)

Nemzeti dal
Szép, hosszú,
bátorító, boldogító, szomorkás.
Nagyszerű, boldog érzéseket kelt.
Szabadság.
(Feier Petra Anna)

Nemzeti dal
Határozott, magyaros,
választás, esküvés, harcra készülés.
Bátorság, határozottság, büszkeség érzése.
Nemzetiség.
(Kovács Krisztián)

Nemzeti dal
Dalos, gyönyörű,
választás, dalolás, esküvés.
Bátorság, büszkeség, harc dala.
Szabadság.
(Horváth Zsolt)

Nemzeti dal
Szép, hangos,
győz, énekel, ír.
Emlékezés, tetszés, félelem érzése.
Ima.
(Nagy Viktor Máté)

Nemzeti dal
Erőteljes, szép,
Örülünk, emlékezünk, ünnepelünk.
Dicsőség, bátorság, merészség, harciasság.
Vers.
(Balog Sára)

Nemzeti dal
Hazafias, megható,
harcra buzdító, hívó.
Szabdságra vágyó, Istenben hívő.
Hősök.
(Danu Helen Jacqueline)

Nemzeti dal
Szép, magyaros,
győz, küzd, esküszünk.
Hála, büszkeség, öröm, emlékezés.
Szabadság.
(Märtz Emilián)