Kihozni a jelenlegi helyzetből a lehető legtöbbet! – Az Alma Mater Alapítvány számítógép akciója

Az idei év rengeteg változást hozott egyéni és közösségi életünk terén. Nem mondunk újat azzal, hogy az iskolai oktatás is meredek kihívásokkal küzd napi szinten. Szülők és pedagógusok néhány hónap leforgása alatt bele kellett hogy rázódjanak az online oktatás és tanulás apró, ám mégsem elhanyagolható részleteibe. Sokan panaszkodnak, talán jogosan. Ám panaszkodásunk következtében sokszor semmi nem változik. Várjuk az iskolába való visszatérést, a „normális” életvitelt, ami, úgy néz ki, még várat magára. A Hegyi Beszéd kapcsán Valaki a következőket mondta: „Hát ki az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja az ő életét egy arasszal?” (Mt. 6,27). Vagyis leragadhatunk az állandó panaszkodásban, zúgolódásban, és közben semmi nem változik körülöttünk, vagy elindulhatunk a cselekvő szeretet útján, kihozva a jelenlegi helyzetből a legtöbbet…

A tavaszi országos vesztegzárt követően sokunkat meglepett az a tény, hogy az iskolai oktatás újból a virtuális (online) térbe kényszerült. Az Alma Mater Alapítvány kuratóriuma már a tanév elejétől azon gondolkodott, miképpen tudná ebben az új helyzetben is támogatni a diákokat. Az otthoni internetes kapcsolat minőségén sajnos nem lehet változtatni, viszont új számítógépekkel lehet támogatni olyan családokat, ahol nincs, vagy csak nagyon korlátozott lehetőség van bekapcsolódni az online oktatásba. Mostanára már a diákok is lassan belátják, hogy ebben az időszakban szükségük van nagyobb teljesítményű számítógépekre ahhoz, hogy lehetőségük legyen az órákon való aktív részvételre.

Az Alma Mater Alapítvány részéről az első lépések közé tartozott olyan helyi vállalkozók megkeresése, akik szívesen támogatnák az olyan diákokat, akik ebben a helyzetben vannak. Hála legyen Istennek, hogy a megkeresett és megkérdezett vállalkozók készségesen és önzetlenül segítettek. A néhány nap alatt beérkezett pénzbeli támogatásokból hat új számítógépet sikerült vásárolni volt csikys diákunk, Király Zsolt közreműködésével, aki a lehető legjobb összetételű gépeket állította össze a meglévő pénzösszegből.

Osztályfőnökökkel és tanítókkal való egyeztetés után a IX. C osztály 4 diákja, valamint két harmadikos diák részesült az adományból. Ők és családtagjaik először el sem hitték, hogy valóban ingyen kapták az eszközöket, és nagyon hálásak mindazért, amit kaptak. A hat számítógép azonban csak a kezdet, hiszen még vannak olyan Arad megyei magyar diákok, iskolák, ahol szükség lenne ilyen vagy ehhez hasonló támogatásokra. Szeretettel kérjük azon vállalkozókat, akik cégük által támogatást tudnak nyújtani, hogy tegyék meg, hiszen nagy szükség van a jól használható számítógépes eszközökre. Az Alma Mater Alapítvány továbbra is készséggel segít ezek célhoz juttatásában.

Köszönet illesse az önzetlen támogatásért Elekes Gábort, Kranowszky Nagy Andreát, Blaskó Lajost és Vuicin Cristiant. Isten áldása legyen a lelkes támogatók, szülők, diákok és pedagógusok életén!


Hivatkozás: az Alma Mater Alapítvány facebook-oldala

Sajtóvisszhang: Online oktatás: számítógépekre gyűjt az Alma Mater Alapítvány [AUDIO]aradihirek.ro