Versenyfelhívás

A Csiky Gergely Főgimnázium az intézmény és az aradi középiskolai oktatás 275 éves évfordulója alkalmából online vetélkedőt rendez, melyre két kategóriában várjuk a csikys tanulók jelentkezését: V–VIII., valamint IX–XII. osztályosok kategóriája.

Az V–VIII. osztályos kategóriában 4 fős vegyes csapatok jelentkezhetnek (minden évfolyamról egy tanuló), a IX–XII. osztályosok kategóriájában pedig 3 fős csapatok nevezhetnek be (évfolyamtól, osztálytól függetlenül).

A vetélkedő három fordulóból fog állni.

 1. „Tanulj a múltból!” – ebben a fordulóban a középiskolásoknak olyan matematika-, magyar-, történelem-, illetve közgazdaság-feladatokat kell megoldani, amilyenek 100-150 évvel ezelőtt tették próbára a diákokat.
  Az V–VIII. osztályosokra ebben a körben kreatív szövegalkotási feladat vár, melynek központi témája az iskolai élet a diákság szemszögéből.
  A forduló időpontja: 2020. november 23–27.

 2. „Élj a jelenben!” – erre a fordulóra előre megszabott magyar irodalom, valamint történelem anyag segítségével kell felkészülni. Mivel a jelenről van szó, online, kvíz formájú feladatokat kell megoldani, amelyek a tárgyi tudás mellett a kreativitást, az ügyességet, a gyorsaságot is próbára teszik.
  A forduló időpontja: 2020. december 7.

 3. „Láss a jövőbe!”– itt már szükség lesz a problémamegoldó, logikai, prezentációs képességre is. A megoldandó probléma: hogyan fog kinézni/kellene kinéznie, valamint hogyan fog működni/kellene működnie a Csiky Gergely Főgimnáziumnak (mit és hogyan lehetne tanítani, milyen szervezeti keretek között, hogyan nézne ki az épület, az osztályok, költségvetés stb.) 2045-ben (a 300. évfordulón) ahhoz, hogy az ország egyik legjobb középiskolája legyen, mint ezelőtt 100 évvel. Ehhez egy max. 3 perces videót vagy önműködő PowerPoint-bemutatót kell készíteni, felvázolva az ötleteket, majd egy zsűri előtt kell azt „megvédeni”.
  A forduló időpontja:
  2020. december 4.: a videó/PowerPoint bemutató leadása
  2020. december 11.: a videó/PowerPoint-bemutató „megvédése”

A versenyre Nyári Andrea, Nyári Melinda, Rudolf Ágnes és Muntean Tibor tanároknál lehet jelentkezni legkésőbb 2020. november 15-ig. A benevezést követően a csapatoknak eljuttatjuk a felkészüléshez szükséges anyagot.

Az eredményhirdetésre 2020. december 11-én, a Csiky-napon kerül sor. Mindkét kategória dobogósai értékes jutalomban részesülnek.