Június 22-én kezdődik az idei érettségi

Június 22-én, hétfőn kezdődnek a 2020-as érettségi nyári vizsgasorozatának írásbeli próbái. Alább igyekszünk összefoglalni az írásbelikre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

Az írásbeli próbák menetrendje:

 • június 22., hétfő: Román nyelv és irodalom írásbeli – E)a) vizsga
 • június 23., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli – E)b) vizsga
 • június 24., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (a csikysek számára matematika) – E)c) vizsga
 • június 25., csütörtök: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (a csikysek számára idén földrajz, biológia (anatómia), informatika, szervetlen kémia, fizika) – E)d) vizsga
 • június 30., kedd: Az eredmények kifüggesztése (12:00 óráig)
 • június 30., kedd: Az óvások benyújtása (16:00 és 20:00 óra között)
 • július 1., szerda: Az óvások benyújtása (08:00 és 12:00 óra között)
 • július 1–4.: Az óvások elbírálása
 • július 5., vasárnap: A végleges eredmények kifüggesztése.

Azok, akik a koronavírus-járvány vagy más egészségügyi okok miatt nem tudnak részt venni az érettségin, soron kívüli vizsgán vehetnek részt az ITT megtekinthető beosztás szerint.


Iskolánk összesen 57 végzőse vág neki az írásbeli próbáknak. A 43 idei végzős mind a négy írásbeli próbán részt vesz, a korábbi 14 végzős közül 10-en egy-egy tantárgyból, 4-en pedig két-két tantárgyból vizsgáznak újra.

Idén minden középiskolás diák a saját iskolájában érettségizik, tehát a Csiky Gergely Főgimnáziumban berendezett vizsgaközpontban CSAK iskolánk diákjai fognak vizsgázni.


Az érettségi szabályzat szerint a diákoknak naponta 7:30 és 8:30 között kell elfoglalniuk helyüket a vizsgatermekben. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet.

A vizsgázó diákok a terem ajtajára kifüggesztett névsor szerint, egyesével ülnek a padokban. A diákok a személyi igazolványukkal (vagy, annak hiányában az útlevelükkel) jelentkeznek a vizsgákon.


Valamennyi vizsganapon reggel 9 órakor kezdődnek az írásbeli próbák. A tételek kiosztása után három óra áll a diákok rendelkezésére azok kidolgozására. A termekben videó- és audiórendszer rögzíti a vizsga menetét.

Szigorúan tilos a következőket bevinni a vizsgatermekbe: mobiltelefon, laptop, táblagép, számológép, okosóra, fülhallgató, tankönyvek, szótárak, példatárak, jegyzetek, tartalmak, piszkozatok, hátizsákok, táskák, zacskók, szatyrok, egyéb csomagok. A diákoknak ezeket a csomagmegőrzőben kell hagyniuk, különben nem fogadják őket a vizsgán.

A vizsgaterembe csak személyi igazolványt, írószert, a matematika próbán vonalzót, illetve papírzsebkendőt vihetnek magukkal. Szigorúan tilos a fentebb felsorolot segédanyagokat, illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt a vizsgaterembe vinni! Ezeknek a vizsgaterembe való bevitele birtoklása csalásnak vagy csalási kísérletnek minősül, függetlenül attól, hogy használták azokat vagy sem. A csaláson vagy csalási kísérleten rajtakapott diákokat azonnal kizárják az érettségi vizsgáról, és az addig szerzett vizsgajegyeik is érvényüket vesztik.


Idén a fizikai távolságtartás és a közegészségügyi előírások szigorú betartásával szervezik meg és bonyolítják le az érettségi vizsgát is. Minden vizsga előtt járványtani szűrést végeznek a diákok körében, és azok a tanulók, akiknek több mérés után is 37,3 Celsius foknál magasabb a testhőmérsékletük, házi elkülönítésben vagy karanténban vannak, vagy más egészségi probléma miatt nem tudnak részt venni, július 6. és július 9. között tehetik le az érettségi vizsgát.

Nálunk, a Csiky Gergely Főgimnáziumban a vizsgázók a főkapun léphetnek be az iskola területére, ahol a kapus és a kihelyezett rendőr ellenőrizni fogja a személyazonosságukat az igazolványuk alapján. Az udvaron egy elkerített sávon haladhatnak a könyvtár felé, ahol a bejáratnál a kirendelt egészségügyi szakemberek megmérik a testhőmérsékletüket. Az épületbe csak akkor léphetnek be, ha 37,3 C foknál alacsonyabb a hőmérsékletük és nem mutatkozik rajtuk a megfázás bármelyik tünete. Ott el kell dobniuk a magukkal hozott egészségügyi maszkot (amennyiben textil maszkkal érkeznek, azt eltehetik a táskájukba vagy a zsebükbe) és újat kapnak. Kézfertőtlenítés után léphetnek be az épületbe, a többi személytől megfelelő távolságot tartva. A Tóth Árpád teremben kialakított csomagmegőrzőben hagyhatják a vizsgaterembe nem bevihető tárgyakat, segédanyagokat.

Az írásbeli vizsgákra az új épületrész 6 osztálytermében fog sor kerülni (U11, U12, U13, U21, U22, U23). Egy-egy teremben legtöbb 10 vizsgázó kap helyet. A termekhez vezető útvonal a padlón zöld nyilakkal van kijelölve. A vizsgák végeztével a diákok egy másik útvonalon távozhatnak az épületből, s az szintén zöld nyilakkal van kijelölve a számukra. A régi épületrészen keresztül a főlépcsők, majd a főbejárat felé haladhatnak. A kijáratnál el kell dobniuk a maszkot és egy újabb steril maszkot kapnak.


Figyelem az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel lehet beírni a megfelelő helyre, kerülni kell az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik.

A vizsgalapra csak (egyféle árnyalatú!) kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. A hibás részt vízszintes vonallal kell áthúzni. Az ettől való eltérés jelnek minősül, és a dolgozat érvénytelenítését vonhatja maga után.

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! A román, illetve a magyar írásbeli tételei egyféle típusúak lesznek az idén érettségiző matematika-informatika, természettudományok, közgazdaság és turizmus szakosok részére, viszont más-más matematikatételt kapnak a matematika-informatika, a természettudományok, illetve a technológia szakosok (közgazdaság és turizmus). A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel van tüntetve, hogy milyen szakos osztályoknak készültek, ezért érdemes azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

Szerdán (E)c) vizsga), illetve csütörtökön (E)d) vizsga) a vizsgázók magyar és román nyelven is megkapják a tételeket. A vizsgatételekben talált esetleges hibákat (megalapozott esetben) természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak. Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! Ahogy azt korábban már jeleztük, a vizsgák elejétől a végéig minden teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

A javítókulcsot a tanügyminisztérium honlapján lehet majd naponta tanulmányozni: http://subiecte.edu.ro/2020/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/.

A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő héten mérsékelten meleg, párás idő lesz, érdemes tehát ennek megfelelően öltözködni. Fontos a kipihentség is, hiszen kipihenten jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is. Ásványvíz és cukorka megfelelő mennyiségben lesz majd minden vizsgateremben. Valamennyi vizsganapon folyamatos lesz az orvosi felügyelet.


Melyek a sikeres vizsga feltételei? A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:

 1. eredményesen ismerték el az „A” (román), „B” (magyar), „C” (idegen nyelv) és „D” (digitális kompetenciák) szóbeli és gyakorlati próbáit (ezeken már túl vagyunk!);
 2. valamennyi írásbeli vizsgapróbán – E)a), E)b), E)c), E)d) – legalább 5-ös jegyet ért el;
 3. az írásbeli vizsgapróbák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2020-as őszi, illetve a 2021-es nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Reméljük, egyetlen csikys diák sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És reméljük, hogy a diákjaink közül minél többen sikeresen érettségiznek majd.

Sok sikert!!!