10 éves a néptáncoktatás iskolánkban

neptancgala_2018_sav

Május 29-én, kedden került sor a Csiky Gergely Főgimnázium idei néptáncgálájára az aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház nagytermében. Jubileumi alkalom volt ez, hiszen az iskolánkban szervezett néptáncoktatás tizedik évfordulója kapcsolódott hozzá. Zsúfolásig telt színházteremben gyönyörködtünk a kisebb-nagyobb diákjaink előadásában és emlékeztünk az eltelt időszak sikereire, eredményeire. 

10 évvel ezelőtt, 2008-ban bizakodva fogtunk hozzá a néptáncoktatáshoz, de akkor még nem reméltük, hogy ilyen hosszú időn át ilyen szép számmal vesznek majd részt tanítványaink ebben a mozgalomban. Az eltelt évek során sok-sok gyermekjátékot és táncrendek egész sorát tanulták meg diákjaink az előkészítő osztályosoktól a tizenkettedikesekig.

Az idei néptáncgálán valamennyi elemi osztály színpadra lépett, hogy megmutassa tudását. Az V–VIII-os diákok és a középiskolások táncain már érezhető volt a rendszeres munka igénye, de a fegyelem és az esztétikai érzés minden fellépő magatartásában nyomon követhető volt.

Iskolánk kórusa ezúttal egy citerazenekarral kibővítve lépett fel, szerepeltek a Kispacsirták, az előadás végén pedig meglepetés műsorszámként a szülők és pedagógusok kórusa népdalokat adott elő, nagy sikerrel. A néptáncgálán összesen 198 diák mutatta meg tudását a színpadon.

Sztankó Károly koreográfus elbúcsúztatta a végzős Back Annamáriát, aki éppen 10 éven át táncolt az iskola néptánccsoportjában. Khell Levente tanító emléklappal köszönte meg azon pedagógusok munkáját, akik kitartóan támogatták az iskolánkban folyó néptáncoktatást. Az igazgatóság nevében dr. Muntean Tibor igazgató úr gratulált a pedagógusoknak a néptáncoktatás megszervezéséért és a 10 éven át tartó munkáért.

A műsor össztánccal ért véget, majd minden gyermek kapott egy-egy szeletet az ünnepi tortából.

[Fotó: Ilona János]

« A 4 »