Formare profesională în Grecia – Szakmai továbbképzés Görögországban

Granturile SEE și Norvegiene „Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Pentru mai multe detalii accesați site-ul proiectului: http://www.smt.ro/seeproject/.

În această vară, Colegiul „Csiky Gergely” a aplicat cu succes pentru proiectul SEE (Spațiul Economic European) 2021-EY-PCVET-0019, finanțat din fonduri norvegiene, intitulat “Un viitor de succes pe piața muncii prin cooperare europeană”. În cadrul proiectului, profesorii de la clasele de turism și economic și agenții economici care colaborează cu noi pentru a oferi formare profesională elevilor, mai exact doi angajați ai Casei Jelen, vor fi găzduiți de partenerul nostru de proiect, Liceul profesional nr. 2 din Katerini, Grecia, în perioada 7–11 noiembrie 2022.

Pe parcursul celor 5 zile petrecute în Katerini, vom vizita agenții economici cu care colaborează școala noastră parteneră, în vederea organizării stagiului de practică pentru elevi. Vizita noastră nu va fi doar o vizită de explorare, ci vom participa în mod activ la activitatea stagiului, întâlnindu-ne cu profesorii, stabilind un contact direct cu partenerii lor de stagiu și planificând un plan de lucru comun, incluzând experiențe pozitive ale noastre și ale colegilor greci.

Prin urmare, proiectul ne va permite să urmărim implementarea unui stagiu complet într-un alt stat membru european, să introducem noi metode de lucru, să aplicăm o metodologie internațională, programe și tehnologii moderne și, bineînțeles, să creăm rețele și să facem schimb de experiență cu colegii greci care predau în Katerini.

Având în vedere că Grecia este una dintre destinațiile turistice și de ospitalitate recunoscute în Europa, suntem convinși că vom învăța multe de la partenerii noștri din această țară în domeniul economic și turistic.

Suntem convinși că prin acest proiect vom reuși să îmbunătățim cu succes calitatea stagiilor de practică pentru elevii de la departamentele de economie și turism ale școlii noastre, contribuind astfel la îmbunătățirea procesului educațional al Colegiului „Csiky Gergely”!

„Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conţinutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informaţiile şi opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”


Idén nyáron a Csiky Gergely Főgimnázium sikeresen megpályázta a 2021–EY–PCVET–0019 sorozatszámú, norvég finanszírozású SEE-projektet (Spațiu Economic European, Európai Gazdasági Térség), amelynek címe Sikeres jövő a munkaerőpiacon, európai együttműködés révén. A pályázat keretében a turizmus és közgazdaság osztályokban szaktantárgyat oktató tanárokat, illetve a velünk együttműködő, szakgyakorlatot biztosító partnereket, konkrétan a Jelen Ház két alkalmazottját 2022. november 5–12. között projektpartnerünk, a görögországi 2nd Vocational High School iskola fogja fogadni Katerini városában.

A Kateriniben eltöltött 5 nap során partneriskolánk azon intézményeit és kereskedőit fogjuk meglátogatni, ahol a görög diákokat fogadják a szakmai gyakorlatuk időszakában. Látogatásunk nem csak ismerkedési jellegű, hiszen aktívan rész veszünk majd a szakmai gyakorlat munkamenetében, megbeszélésekre kerül majd sor az ottani szaktanárokkal, közvetlen kapcsolatot teremtünk szakgyakorlati partnereikkel, illetve egy közös munkatervet is megtervezünk majd, amelybe belefoglaljuk a saját és a görög kollégák pozitív tapasztalatait.

A projekt keretén belül végig követhetjük tehát egy teljes körű szakmai gyakorlat lebonyolítását egy másik európai tagállamban, lehetőség nyílik új munkamódszerek bevezetésére, a nemzetközi módszertan, modern programok és technológiák alkalmazására, és persze a Kateriniben tanító görög kollégákkal való kapcsolatteremtésre és tapasztalatcserére.

Figyelembe véve, hogy Görögország Európa egyik elismert turisztikai célpontja és vendéglátó helye, meggyőződésünk, hogy ottani partnereinktől sokat tanulhatunk majd a gazdaság és a turisztika szakterületein.

Meggyőződésünk, hogy e projekt révén sikeresen javíthatjuk majd az iskolánk közgazdasági és turisztikai szakosztályaiban tanuló diákok szakmai gyakorlatának minőségét, és ezáltal a Csiky Gergely Főgimnázium oktatási folyamatának fejlesztéséhez is hozzájárulhatunk!