Egy szobor története

A mellszobor újraállítása a Csiky Gergely Főgimnázium udvarán, és első koszorúzás az új helyen

Csiky Gergely drámaíró és műfordító 1842 és 1891 között élt. Pintér Jenőt idézve „Tehetségével kétségtelenül sokat használt a magyar színmű fejlődésének”. A drámairodalom terén végzett munkásságával kiérdemelte, hogy 1912-ben Aradon felállítsák mellszobrát, Philipp István alkotását. A szobor viszonylag rövid ideig, 1934-ig állhatott Arad közterén, amikor ismeretlen tettesek ledöntötték. 2023-ig a szobor a múzeum raktárában pihent. Majdnem 90 év kellett ahhoz, hogy újra napvilágra kerüljön.

A Csiky Gergely Főgimnázium munkaközössége a nyári vakáció vége felé próbálta az iskola épületének 100 éves évfordulójára tervezett programokat véglegesíteni. És akkor Faragó Péter parlamenti képviselő úr közölte az iskola vezetőségével a hírt, miszerint sikerült a múzeummal megegyezni és újra felállíthatjuk Csiky Gergely mellszobrát. Az akarat és a terv megvolt, sőt, Kocsis Rudolf szobrásznak köszönhetően a talapzat pontos mérete és terve is, már csak az a kérdés maradt, hogy a talapzat értéke és annak felállításához szükséges körülbelül 1 millió forintnyi összeg honnan és mikor kerül elő. Gyorsan kellett lépni, mert az elképzelés az volt, hogy az október 27-re tervezett Csiky-nap megkoronázásaképpen tudjuk felavatni a szobrot. És mint sokszor, most is a Magyar Kormány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyedi támogatásának köszönhetően kezdhettünk neki a munkálatoknak.

Az anyagi hozzájárulásra néhány nap alatt megvolt az ígéret, tehát rendelhettük a talapzatot, készíthettük a helyet a szobornak. A csíkszeredai Dóczy Gránit Kft. vállalta, hogy időben elkészíti, Aradra szállítja és fel is állítja a talapzatot és a mellszobrot, még akkor is, ha annak az ellenértékére, az adminisztrációs munkák miatt, elég sokat kell majd várniuk. Október 22-én a szobor a helyére is került. Majd október 27-én ünnepélyes keretek között, a Csiky-napi ünnepség megható pillanataként Csiky Gergely mellszobra ismét méltó helyre került, a nevét viselő iskola 100 éves épülete elé.

Köszönet mindezért a helyi RMDSZ szervezetének, azon belül Faragó Péter parlamenti képviselő úrnak a közbenjárásért, a Dóczy Gránit Kft.-nek a gyors munkáért és a türelemért, Kocsis Rudolf szobrásznak a tanácsokért. De mindenekelőtt köszönet a Magyar Kormánynak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, amely a Csiky Gergely mellszobrának felállítása címszó alatt, az egyedi támogatási programok keretén belül a BGA/5100/2023 számú támogatással biztosította a felállításhoz szükséges összeget.

A magyar irodalom jeles alakja mellszobrának újraállítása, reméljük, hozzájárul az aradi magyarok identitástudatának megerősítéséhez. Ugyanakkor az iskola diákjainak egy naponta látható szimbólum lesz a mellszobor, amely emlékezteti őket a magyar nyelv ismeretének fontosságára, a magyar irodalom iránti érdeklődés megerősítésére.