„A szabadság lényegénél fogva mindenkié” – Október 6-i megemlékezések Aradon

[Fotó: Kulcsár Jóel]

„A szabadság lényegénél fogva mindenkié. Ha valakit kirekesztenek belőle, akkor az már nem szabadság.” (Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke)

2023. október 6-án, pénteken a vesztőhelyi obeliszknél a Thoroczkay István Egyesület huszárjainak lovas felvonulásával kezdődött a megemlékezés. A román, a magyar és az európai uniós himnuszt követően Fekete Károly, az aradi Kölcsey Egyesület alelnöke és őexcellenciája Horváth Zoltán István, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főszékesegyházi káptalan protonotárius kanonoka szólt a jelenlévőkhöz. Beszédét román és német nyelven ft. ns. Király Árpád marosi főesperes tolmácsolta, majd Tóbiás Tibor Györggyel, az Aradi Református Egyházmegye esperesével közösen imádkozták el a Miatyánkot. Ezt követően az aradi és Arad megyei politikai és civil szervezetek, egyházi, oktatási és közintézmények képviselői, illetve a külhoni vendégek a Csiky Gergely Főgimnázium diákjainak közreműködésével helyezték el koszorúikat az emlékművön.

A délután fél 6-kor kezdődő templomi gyászszertartás után az emlékezők gyalog vonultak át a Megbékélési parkba, ahol este 7 órakor a Szabadság-szobornál gyülekeztek a megemlékező aradiak, illetve a bel- és külföldi vendégek. Excellenciás ft. Horváth Zoltán István, protonotárius kanonok tolmácsolta Erdő Péter bíboros üdvözletét, és imádkozott a vértanúkért. Ünnepi beszédet mondott Călin Bibarţ, aradi polgármester, Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, Lázár János, Magyarország építési és közlekedési minisztere, és Faragó Péter, parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete, Grezsa Csaba, főkonzul, Sándor Mátyás, ezredes, védelmi attasé, Tóth Csaba, Arad megye prefektusa, Gheorghe Falcă, európai parlamenti képviselő, illetve Iustin Cionca, Arad Megye Tanácsának elnöke.

A koszorúzást a Csiky Gergely Főgimnázium diákjainak fáklyás felvonulása tette ünnepélyesebbé. A diákok égő fáklyával a kezükben állták körbe a Szabadság-szobrot, és ott is maradtak az ünnepség végéig. A Csiky Gergely Főgimnázium részéről Spier Tünde, igazgató, és Nyári Melinda, igazgató-helyettes, a CsiGeDT Diáktanács nevében pedig Bálint Anna, elnök koszorúzott.

[Fotó: Ilona János, Kulcsár Jóel]

« A 3 »