Hívogató

Minden család életében fontos időszak az, amikor a gyermek iskolába indul, hiszen szeretnénk, hogy gyermekünk a legjobb helyen legyen. Az iskola kiválasztásánál több szempontot is figyelembe kell vennünk, de talán a legfontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát, örömmel menjen iskolába, érezze azt, hogy egy közösség része, családias hangulatban teljenek napjai.

Nagyon fontos, hogy anyanyelvén tanuljon, hiszen gondolatait, érzéseit így fejezi ki a legkönnyebben. A magyar iskola a gyermek anyanyelvének, kultúrájának a gyökereit őrzi és ápolja. Ehhez kíván partner lenni a Csiky Gergely Főgimnázium, ahol szakképzett pedagógusok várják a gyerekeket, hogy játékosan fedezzék fel a betűk és számok birodalmát.

A tanórákon modern, gyermekközpontú módszerekkel dolgozunk. Gyakran használjuk a kooperatív tanulás elemeit, amelyeknek segítségével megtanulják kifejezni véleményüket, megtanulnak egymásra figyelni és egymást elfogadni. Élmény- és drámapedagógiai eszköztárunkkal pedig igyekszünk sikeresebb, örömtelibb tanulást biztosítani.

Iskolánkban odafigyelünk arra, hogy a gyermekek kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is eredményesen zajlik, fejlesztőpedagógus, logopédus, iskolapszichológus segíti a felzárkózásukat.

Diákjaink számtalan versenyen vehetnek részt, az évek során tanítványaink kiemelkedően jól szerepeltek a különböző tanulmányi megmérettetéseken: versmondó, mesemondó, matematikai, rajz-, népdaléneklési versenyeken és más vetélkedőkön.

Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, sok közös programot szervezünk: tanulmányi sétákat és kirándulásokat, ezenkívül bábszínházba, múzeumba, kiállításokra járunk, nyáron pedig táborozunk.

Az Iskola Alapítványnak köszönhetően minden gyermek ingyenesen vehet részt a délutáni napközis tevékenységeken, ahol szakképzett tanító foglalkozik vele. Együtt készítik el a házi feladatokat, felzárkóztató és fejlesztő programokon vesznek részt.

Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést is. Iskolánkban a diákok néptáncot tanulhatnak, melyet szaktanár oktat. Lehetőség van különböző délutáni szakkörökre is beiratkozni: kézműves foglalkozás, sakk, gitároktatás.

Azokból a településekből, illetve városnegyedekből, ahol nincs magyar nyelvű oktatás, iskolabusz szállítja reggel és órák után a diákokat.

Szeretnénk meghívni minden kedves érdeklődőt iskolánk nyílt napjára, melyet március 14-én, 17 órakor tartunk. Ekkor a szülők és gyermekek megtekinthetik az osztálytermeket, elbeszélgethetnek a tanítókkal és az iskola vezetőségével. A szülők minden felmerülő kérdésre választ kaphatnak a szülői értekezleten, a gyermekeket pedig időközben játékos foglalkozásra várjuk.

Nagyon sok szeretettel várunk minden szülőt és gyermeket!