Idén is várja a tanulókat az Arad megyei Tehetséggondozó Központ

A tavalyi tanévben kezdte meg működését az Arad megyei Tehetséggondozó Központ, mely lehetőséget biztosított a tanulók számára, hogy heti 1-2 óra keretében gyarapítsák/elmélyítsék tudásukat a választott szakterületeken, és különböző versenyeken részt véve bizonyítsák tudásukat, képességeiket.

A Csiky Gergely Főgimnázium tanulói közül többen is jelentkeztek ezekre a foglalkozásokra. Így például magyar nyelv és irodalomból 10 tanuló vett részt a felkészítőkön, majd megyei, országos és nemzetközi versenyeken mérettettek meg, s kimagasló eredményeket értek el. Íme, néhány eredmény: az Implom József helyesírási verseny országos szakaszán Sallai Krisztina 3. helyezést ért el, Szabó Sára pedig dicséretben részesült. Mindketten részt vettek a Kárpát-medencei döntőn is. A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán Szabó Sára és Sztojka Szidónia 1. helyezést, Andrási Rafael 2., Almási Eszter 3. helyezést ért el. Az Atlantisz harangoz országos szavalóversenyen Almási Eszter 2. díjban, Kopacz Melánia és Andrási Rafael pedig dicséretben részesült.

Az Oktatási Minisztérium által szervezett versenyek mellett különböző pályázatokon is részt vettek a tanulók, szép eredményeket érve el: így például Kátai Tímea és Kopacz Melánia dicséretben részesült az Otthonom Erdély című regionális esszépályázaton. Ezekkel az eredményekkel szeretném biztatni a csikys diákokat, hogy bátran jelentkezzenek a Tehetséggondozó Központ tevékenységeire. A csatolt dokumentumokból megtudható, milyen tantárgyakból és milyen óraszámban lesznek felkészítők, illetve melyek a jelentkezés feltételei. Megjegyzés: a magyar/német/szlovák nyelv és irodalom tantárgyat leszámítva a többi tantárgy esetében román nyelven zajlik a foglalkozás.

Kívánok sikeres és eredményes tanévet minden csikysnek!

Ui. Magyar nyelv és irodalomból idén is indul csoport a IX–XII. osztályosok számára, és a tevékenységek iskolánk épületében zajlanak majd, fizikai jelenléttel.

Szükséges dokumentumok:

Beiratkozási kérvény

Újrairatkozási kérvény

Oktatási ajánlat és beiratkozási feltételek

Szaktanári ajánlás

« A 2 »