Nem a tárgyak, nem a falak, hanem az emberek a legfontosabbak… Tanévnyitó 2021. szeptember 13-án

Az előkészítő osztályos kisdiákok Leib Gáspár György tanító kíséretében az aradi magyar bölcsőde épületében megszervezett tanévnyitón [Fotó: Ilona János]

„Azok a diákjaink, akik már több évnyitón részt vettek, láthatják, hogy hiányzik néhány megszokott dolog: a zászlótartó a zászlókkal, a zöld abrosszal leterített asztal. És nem azért nincsenek itt, mert nehéz lett volna őket a még munkaterület alatt álló termekből, a poros fólia alól kivenni (bár ez sem elhanyagolandó érv), hanem azért, hogy felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy bár a körülöttünk lévő tárgyak fontos részei az életünknek, de nem azok a legfontosabbak, hanem a személyek, akik mellettünk állnak, akikre rámosolyoghatunk, és a szavak, amiket egymásnak mondhatunk. Egy zöld abrosz nélkül még nagyon szép megnyitót lehet tartani, de ha ti, diákok és tanárok nem lennétek itt, furcsa és lehangoló lenne. Ezt az érzést, amikor ennyien itt vagytok, nem pótolja semmi.” (Részlet Spier Tünde igazgató évnyitó beszédéből)

A régi iskolaépületben jelenleg is zajló felújítási munkálatok, illetve az érvényes járványügyi előírások miatt három különböző helyszínen megtartott négy ünnepséggel kezdtük el a 2021–2022-es tanévet. A Csiky Gergely Főgimnázium udvarán 2021. szeptember 13-án, hétfő reggel fél 9-kor a IX–XII. osztályos diákok, fél 10-kor pedig az V–VIII-osok találkoztak egymással, osztályfőnökükkel, tanáraikkal. Spier Tünde igazgató biztatta őket a fentebb idézett gondolatokkal, egyben figyelmeztetve is a tovább folyó felújítási munkálatokkal járó kellemetlenségekre, majd Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei elnöke szólt a felsorakozott osztályokhoz. Vékony Zsolt református lelkipásztor, iskolánk protestáns hitoktatója is arra utalt rövid igehirdetésében, hogy nem az épület és nem a falak számítanak elsősorban, hanem az épület lakóit összefűző kapcsolat, s a szeretetben megélt közös élmények. Back Mária katolikus hitoktató mondott imát, majd a VI. B osztályos Vajdovics Jázmin énekelte el Vékony Zsolt gitárkíséretével A szeretet nem fogy el sosem című éneket. A közösen elmondott Miatyánk után az osztályfőnökök kíséretében vonultak be a diákok a számukra előkészített termekbe.

« A 2 »

Az előkészítő osztályos tanulók reggel 9 órakor a Ceaikovski utcában, a bentlakás mellett nyáron átadott magyar bölcsőde épületében vágtak neki iskolás korszakuknak, Leib Gáspár György tanító vezetésével. Tóthpál Renáta aligazgató mosolyogva biztatta a 25 kisdiákot, azt kívánva, hogy gazdag és élménydús öt évnek nézzenek elébe, a szülőkhöz pedig köszönettel fordult: „Szeretném megköszönni, hogy az anyanyelvi oktatást választották, és bizalmat szavaztak tanintézményünknek. Mi nagyon reméljük, hogy meg tudunk felelni az elvárásoknak”. Az ünnepségen jelenlévő negyedikesek vidám játékkal mozgatták meg legkisebb társaikat, majd Faragó Péter közvetítette a Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad Megyei Szervezete közös ajándékát, egy-egy jól felszerelt iskolatáskát, amit szintén a negyedikesek osztottak szét az előkészítősöknek.

Délelőtt 10 órakor az I–III. osztályosok is elkezdték a tanévet, mégpedig a minorita templomban, ahol P. Blénesi Róbert plébános kérte Isten oltalmát, kegyelmét és áldását az új tanévre, illetve a pedagógusok munkájára. Ahogy azt szeptember 11-i bejegyzésünkben már jeleztük, a Minorita Rendház által biztosított öt, szépen berendezett teremben fognak tanulni a kisiskolások, a negyedikesek kivételével, akik az iskolaépület új szárnyának dísztermét foglalhatják el. Spier Tünde igazgató az iskola vezetőségének és tantestületének nevében fejezte ki köszönetét ezért az önzetlen segítségért, majd azt is jelezte, hogy a napközis program idén is folytatódik, mégpedig szeptember 27-től kezdve. Az erre vonatkozó pontos tájékoztatást a tanítóktól kapják majd meg a kedves szülők.


Sajtóvisszhang

Nyugati Jelen Iskolakezdés a Csiky Gergely Főgimnáziumban – Nem egy helyen, de Isten áldásával indították a tanévet

Aradi Hírek – Ideiglenesen több helyszínen kezdődött a tanítás a Csiky-ben [AUDIO]