Köszönetnyilvánítás

Díjazottak „sorfala” a Csiky Gergely Főgimnázium végzőseinek idei ballagásán, 2021. június 4-én

A hosszú online időszak jócskán rányomta bélyegét az iskola életre, de a május 10-i „újraindulás” óta számos rendezvényt és versenyt tudtunk megszervezni a Csiky Gergely Főgimnáziumban, s azokon értékes jutalmakhoz jutottak az arra érdemesek. Az utóbbi néhány hét már főként a ballagásokról és az évzárókról szólt, amelyeken szintén sok diák örülhetett az elvégzett munkáért járó dicséretnek és jutalomnak. A díjak és jutalmak anyagi alapját főként a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület támogatásával tudtuk biztosítani.

Egész évi munkájáért őszinte köszönet illeti az Egyesületet, amely kizárólag adományokból tartja fenn magát! Rendkívül fontos, hogy ott tudhatjuk magunk mellett azt a civil szervezetet, amely lehetővé teszi a különböző ötletek, kezdeményezések gyakorlati megvalósítását. Reméljük, hogy az elkövetkező iskolai évben is folytatódik majd az eredményes közös munka!