Talentum-döntő, hét helyszínen

[Illusztráció: diakép Iliescu Júlia, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgató-helyettese által a Talentum-döntőre készített PP-vetítésből]

Kezdhetnénk az unalomig ismert formulával: idén, a járványügyi helyzet miatt online módon tartották meg… DE ez nem volna (teljes mértékben) igaz, így tehát pontosítsunk: idén, a járványügyi helyzet miatt a szokásostól jócskán eltérő módon, több helyszínen került sor a Talentum megyeközi és eurorégiós szintű informatika és természettudományok verseny döntőjére. A temesvári szervezők valamennyi résztvevő tanintézménnyel közösen határoztak úgy, hogy – a címben és a borítóképen is jelzett módon – minden döntős diák a saját iskolájában versenyezhetett, s csak a megnyitó, illetve a záró eseményt, a díjkiosztást kellett a virtuális térbe „űzni”. Persze, számos technikai kérdést kellett kreatív módon megoldaniuk a szervező, felkészítő, javító tanároknak, de a közös munka példamutatóan sikeresnek bizonyult. Ami pedig a csikys eredményeket illeti, ezúttal is örömre adnak okot.

Ahogy azt korábbi bejegyzésünkben már leírtuk, idén hetedik alkalommal, de új néven szervezte meg a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum a természettudományok és az informatika iránt érdeklődő középiskolás diákok tehetséggondozó versenyét. A tavaly nyáron elhunyt dr. Toró László, sugárvédelmi kutatófizikus, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem oktatója, a temesvári magyar közösség kiemelkedő személyisége tiszteletére az idei tanévtől dr. Toró László Talentum verseny az új elnevezés. Az alábbi videó, amelyet az eredményhirdetés alkalmával vetítettek le először, éppen az elismert tudós és a Talentum-verseny kapcsolatát mutatja be.

A megnyitó a Zoom webinárium felületén volt 2021. február 19-én, pénteken délután. Dr. Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, a verseny főszervezője, Kiss Ferenc Temes megyei tanfelügyelő, illetve dr. Nagy-György Tamás építőmérnök, a Temesvári Műszaki Egyetem tanára szólt a döntő résztvevőihez, majd a mintegy 40 diák, illetve a felkészítő tanárok külön-külön Zoom-szobában folytatták egy lakatlan szigetre történő virtuális utazással, illetve a verseny lebonyolítására vonatkozó utolsó tennivalók megbeszélésével.

A csikys Talentum-döntősök az aradi helyszínen, néhány perccel a verseny kezdete előtt [Fotó: Ilona János]

Maga a verseny másnap, szombaton délelőtt zajlott le a döntős iskolákban: Nagyszalontán (Arany János Elméleti Líceum), Temesváron (Bartók Béla Elméleti Líceum), Zentán (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium), Aradon (Csiky Gergely Főgimnázium), Szatmárnémetin (Kölcsey Ferenc Főgimnázium), Székelykeresztúron (Orbán Balázs Gimnázium) és Déván (Téglás Gábor Elméleti Líceum). A hét helyszínen jelenlévő koordinátorok és tételkészítő tanárok folyamatosan Google Meet-es kapcsolatban voltak, hogy a reggel szétküldött, kinyomtatott és sokszorosított tételekkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket minden diák számára követhető módon, kihangosítva válaszolhassák meg. A diákok tehát saját mikrokörnyezetükben, de ellenőrzött módon, természetesen internetes segítség nélkül, a korábban egyeztetett protokoll alapján dolgoztak, az azonosító kóddal ellátott dolgozatokat pedig a koordinátorok szkennelt formában (az informatika próbán megírt programokat egy tömörített fájlban) továbbították a javító tanároknak.

A diákok a személyes azonosító kódjuk alapján hétfőn, február 22-én délelőtt már hozzáférhettek a saját pontszámaikhoz, amelyeket délután egy-egy félórás online egyeztetésen beszélhettek meg a javító tanárokkal, s az óvások elbírálására is akkor került sor. Hétfőn este pedig már az eredményhirdetés következett, amelynek nyitó mozzanataként dr. Erdei Ildikó igazgató köszönte meg a partner iskolák munkáját, s levetítette a dr. Toró Lászlóról szóló kisfilmet. Ezután Halász Ferenc, Temes megyei főtanfelügyelő-helyettes, a Bartók Béla Alapítvány elnöke sorolta fel a jutalmazott diákokat.

Ahogy azt korábban már felsoroltuk, a két online fordulón elért pontszámok alapján iskolánk hat tanulója jutott a döntőbe: Csonka Nikolett (XII. A), Back István Levente, Sztojka Szidónia (XI. A), Almási Eszter, Spir Ádám és Szabó Sára (X. A). Almási Eszter egy korábban rögzített program miatt nem tudott résztvenni a döntőn. A versenyző öt csikys diák közül Spir Ádám (informatika, biológia) II. helyen végzett a tizedikesek mezőnyében, Back István Levente (informatika, biológia) és Csonka Nikolett (kémia, biológia) pedig III. helyezett lett a tizenegyedikesek, illetve a végzősök évfolyamában. Gratulálunk nekik, ahogyan mindegyik versenyző csikys és nem csikys diáknak is, és nem utolsó sorban a szervező tanároknak is. A teljes eredménylistát IDE kattintva találjuk meg. Sőt, akár a döntő feladatait is áttekinthetjük, megoldhatjuk, ITT.

Abban mindenki egyetértett, hogy bár a versenyt a korábbi évekhez méltó szinten sikerült megszervezni és lebonyolítani, ám kétségkívül hiányoztak a Talentum-döntők savát-borsát jelentő közösségépítő programok, a tematikus séták, látogatások, a csapatösszerázó játékok, a diákok és a pedagógusok közötti közvetlen beszélgetések. A jelenlegi járványügyi helyzetben viszont (hogy feltétlenül utaljunk a kezdőmondatra is) ezekre valóban nem nyílt lehetőség. Talán majd jövőre!