Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet immár hetedik alkalommal hirdeti meg ünnepi rajz- és esszépályázatát a magyar zászló és címer megünneplésére, a világ bármely részén élő, magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára.

A pályázók – a Magyar zászló és címer témakör mellett – a magyar történelem alábbi kiemelkedő alakjainak évfordulóihoz kapcsolódó témakörökben is benyújthatják pályázataikat:

 • 575 évvel ezelőtt, 1446. június 5-én választották meg Magyarország kormányzójának Hunyadi János erdélyi vajdát és főkapitányt, a törökök elleni harcok legtehetségesebb hadvezérét.
 • 450 évvel ezelőtt, 1571. május 25-én kezdte meg uralkodását Báthory István erdélyi fejedelem, később Lengyelország királya és Litvánia nagyfejedelme.
 • 125 évvel ezelőtt, 1896. augusztus 28-án született Márton Áron erdélyi katolikus püspök, a XX. századi magyar egyháztörténet egyik legkiemelkedőbb alakja.
 • 125 évvel ezelőtt, 1896. április 11-én az első újkori nyári olimpiai játékok alkalmával szerezte meg Hajós Alfréd úszásban a magyar sport első olimpiai aranyérmeit.
 • 120 évvel ezelőtt, 1901. március 14-én született Gróf Esterházy János, a felvidéki magyarság kiemelkedő mártírpolitikusa.

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be. A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az email szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

 • a pályamű címét
 • a pályázó nevét
 • a pályázat műfaját
 • a pályázó korcsoportját
 • a pályázó elérhetőségét (telefonszámot mindenképp, email-címet lehetőség szerint)
 • a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 • a tanintézmény megnevezését és email-elérhetőségét
 • a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola nevét és email-elérhetőségét.

A rajzpályázatra szánt anyagokat a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre küldhetik be: Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.: 178. vagy Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1054 Budapest, Nagysándor József utca 8.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi email-címre küldhetik: essze@nski.gov.hu.

A művek beérkezési határideje 2021. március 05., péntek déli 12.00 (CET).

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (http://www.nski.hu) teszi közzé legkésőbb március 16-án, a magyar zászló és címer emléknapján. A díjazottak a díjak átadásának részleteiről külön tájékoztatást is kapnak majd. A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu email-címen, valamint a +36 1 896 7547-es telefonszámon kérhetőek.

A pályázat kiírása a Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapján, az alábbi linken érhető el: http://nski.hu/kiiras1.html.