Próbaérettségik következnek

probaerettsegi_2017_sav

Március 19–22. között a XI. és XII. osztályos diákok érettségi próbavizsgái következnek. Március 19-én román nyelv és irodalomból, 20-án magyar nyelv és irodalomból (anyanyelv), 21-én pedig a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (nálunk matematikából) „szimulálnak” a diákok. Március 22-én, csütörtökön a szaknak megfelelő választott tantárgy írásbeli próbavizsgája következik, immár csak a tizenkettedikesek számára. Az eredményeket március 30-án, pénteken teszik közzé. 

A (próba)vizsgák reggel 9-kor kezdődnek, a diákok 8.30-kor lépnek be a termekbe, s a tételek kidolgozására három óra áll rendelkezésükre. A felmérés a nyári érettségihez hasonló körülmények között zajlik: a tételek országos szinten egységesek, a vizsgákat videokamerával rögzítik. Egységes javítókulcs alapján a dolgozatokat a próbavizsgákat szervező iskola tanárai javítják ki. A próbavizsgán szerzett jegyeket nem lehet megfellebbezni, és nem kerülnek be az osztálynaplóba. Az eredményeket iskolai szinten az osztályban, szülői értekezleteken és a pedagógusi munkaközösségekben értékelik ki, s ennek alapján dönthetnek az előmenetel javításáról.