Szóbelik után, próbavizsgák előtt

probavizsgak_sav

Ahogy azt korábban már jeleztük, február 12–22. között lezajlottak az idei érettségi vizsgasorozat szóbeli próbái. Alább a csikys végzősök eredményeinek rövid statisztikáját, illetve a soron következő próbavizsgákra vonatkozó alapinformációkat közöljük. 

Az idei érettségi vizsgasorozatra 54 idei és 9 korábbi végzős iratkozott be. Utóbbiak a szóbeliken nem, hanem csak az írásbeli próbákon fognak részt venni. Az 54 végzős közül a román szóbelin („A” próba) 3-an alsó-középfokú (nivel mediu), 19-en felső-középfokú (avansat), 32-en pedig haladó (experimentat) minősítést értek el. A magyar szóbelin („B” próba) 10-en felső-középfokú (avansat), 44-en pedig haladó (experimentat) minősítéssel végeztek. A számítástechnikai készségek felmérésén („D” próba), ami nem szóbeli, hanem sokkal inkább gyakorlati-írásbeli próba, 1 diák nem érte el a 20 pontot (ő nem kapott minősítést), 11-en kezdő (începător), 28-an alsó-középfokú (nivel mediu), 9-en felső-középfokú (avansat), 5-en pedig haladó (experimentat) minősítést értek el. Folytatás június 25-én, a román nyelv és irodalom írásbelin.

Március 19–22. között a XI. és XII. osztályos diákok érettségi próbavizsgái következnek. Március 19-én román nyelv és irodalomból, 20-án magyar nyelv és irodalomból (anyanyelv), 21-én pedig a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (nálunk matematikából) „szimulálnak” a diákok. Március 22-én, csütörtökön a szaknak megfelelő választott tantárgy írásbeli próbavizsgája következik, immár csak a tizenkettedikesek számára. Az eredményeket március 30-án, pénteken teszik közzé.

A (próba)vizsgák reggel 9-kor kezdődnek, a diákok 8.30-kor lépnek be a termekbe, s a tételek kidolgozására három óra áll rendelkezésükre. A felmérés a nyári érettségihez hasonló körülmények között zajlik: a tételek országos szinten egységesek, a vizsgákat videokamerával rögzítik. Egységes javítókulcs alapján a dolgozatokat a próbavizsgákat szervező iskola tanárai javítják ki. A próbavizsgán szerzett jegyeket nem lehet megfellebbezni, és nem kerülnek be az osztálynaplóba. Az eredményeket iskolai szinten az osztályban, szülői értekezleteken, illetve a pedagógusi munkaközösségekben értékelik ki, s ennek alapján dönthetnek az előmenetel javításáról.