Baranta a Csikyben

baranta_savA Pro Schola Csiky Gergely Egyesület meghívására október 10-én, kedden Aradra látogat a temesvári Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület, Baranta csapata.

A Pro Schola Csiky Gergely Egyesület alelnöke, Ilisie Réka szervezőtől kapott tájékoztató anyag szerint a Baranta a IX. század és a XX. század között élt magyarság harci kiképzési formáira épülő fegyveres- és pusztakezes harcművészeti irányzat, hagyományos népi és harci értékeink közvetítője. Nem egy, vagy több „mester” alkotása, hanem a magyar nép, mint kultúrkör összegzett tudásanyagának (életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai alapbázis, személyiségfejlesztési elv, filozófia) tükröződése a sajátos harci testkultúrában. 

Egy barantázó legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette. Egy barantázó nem valami ellen, hanem valamiért harcol. A barantázó szigorúan véve nem hagyományőrző, nem hagyományápoló, a barantázó a hagyományokat a mindennapjaiban éli meg, azok köré építi fel az életét. A magyar észjárás megismerése biztosítja az értékek mentén történő haladást.

A Baranta nemzetszemlélete: „A nemzet nem más, mint közös nyelven, közös műveltséggel, közös szeretettel és hittel a jövőre szövetséget kötött emberek nemzedékeken átívelő sorsközössége.” (Vukics Ferenc)

A Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület, Baranta csapata 2014 decemberében alakult Temesváron. Első bemutatójuk a Bartók Béla Líceum udvarán volt, nagyszámú közönség előtt. Ezt több sikeres bemutató követte Óteleken, Újmosnicán és Temesváron. Jelenlegi oktatójuk Benedek Márk, a Bartók Béla Elméleti Líceum tizenegyedikes diákja. Az Egyesület az első és a második Temesvári Magyar Napok történelmi hagyományőrző rendezvényeinek főszervezője volt. Névadójuk Losonczy István temesvári főkapitány tiszteletére, aki életét és vagyonát adta Temesvár védelméért.

Az aradi bemutatóra 2017. október 10-én, kedden 14 órától kerül sor, a Csiky Gergely Főgimnázium udvarában.