…És a mai magyar próbavizsga-tételek?

tetel_12

Kedden, március 14-én a magyar nyelv és irodalom írásbeli próbával folytatódtak a nyolcadikosok, a tizenegyedikesek és a tizenkettedikesek próbavizsgái. Íme, a feladott tételek rövid ismertetése. 

A nyolcadikosok Panek Zoltán Kutyaharag című novellájával kapcsolatos kérdésekre válaszoltak, illetve egy, a farsang kialakulásáról szóló, a Cimbora folyóirat 2008. februári számában megjelent szövegrészletet elemeztek több szempont szerint, és egy kedvenc farsangi élményükkel kapcsolatos elbeszélő szöveget írtak 15–20 mondatos terjedelemben.

A tizenegyedikesek Balassi Bálint Adj már csendességet… című versét értelmezték körülbelül két oldalnyi terjedelemben, megadott szempontok szerint, az olvasástanulásról szóló szöveggel kapcsolatos feladatokat oldották meg, illetve szintén körülbelül két oldalas értekezést írtak Imitáció a barokk eposzban címmel.

A reál szakos végzősök tételsora is hasonlóan alakult. Ady Endre Lédával a bálban című versének értelmezése (kb. két oldalas összefüggő szövegben) után szövegértési feladatok következtek a divatipar mai irányzatairól, végül pedig kb. két oldalas értekezés maradt A ballada műfaji sajátosságainak hatása a történetmondásra címmel, valamilyen olvasott ballada nyomán.

Ahogy azt korábban már jeleztük, március 16-án, csütörtökön matematikából ellenőrzik a nyolcadikosok képességeit, a középiskolásoknak pedig a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (nálunk: matematikából). Végül, pénteken a szaknak megfelelő választott tantárgyból vizsgáznak a tizenkettedikesek.

S mivel a matematika, kémia, informatika stb. tételeket már kicsit nehezebb volna röviden bemutatni, javasoljuk, hogy az érdeklődők a subiecte2017.edu.ro/2017/simulare/  weboldalon tanulmányozzák ezeket.

A felmérések eredményeit március 31-én teszik közzé.