Elérkezett a várva várt vakáció! – Tanévzáró a reál osztályokban

tanevzaro_9-11_sav

Végre elérkzett a tanév egyik legszebb pillanata, amelyet minden diák nagyon várt. 2019. június 14-én, pénteken 8 órától került sor a IX–XI. osztályos, elméleti szakos diákok évzáró ünnepségére, az iskola dísztermében.

Az ünnepséget Ruja Ildikó tanárnő vezette, majd mindjárt az elején felkérte Spier Tünde igazgatónőt, hogy hivatalosan is zárja le a tanévet. Az igazgatói rövid köszöntő után következhetett a díjkiosztás.

Az év végi átlagok alapján, az osztályfőnökök – Rudolf Ágnes (IX. A), Hadnagy Éva (X. A), Ruja Ildikó (XI. A) – értékelték a tanulók teljesítményét, éves munkáját.

Az Alma Mater Alapítvány által felajánlott Wieser Tibor-díjat hagyományosan az évfolyamelsők kapják meg. Az idei Wieser-díjasok: Back István Levente (IX. A – 9,88), Mészár Anna Orsolya (X. A – 9,94), illetve Spir Rebeka Petra (XI. A – 10,00). A rangos díjat Hadnagy Éva tanárnő adta át nekik.

Az Alma Mater Alapítvány egy további különdíjban részesítette Mészár Anna Orsolyát, aki nemcsak a tanulásban ért el kiváló eredményeket, hanem országos és nemzetközi versenyeken való részvétele alapján sportolóként is öregbítette az iskola hírnevét.

Az eurorégiós Talentum-verseny temesvári döntőjén részt vett, illetve díjazott diákok is különdíjban részesültek, melyet Hadnagy Éva, Páll Mária és Ilona János biztosítottak a számukra.

A szaktanárok a román nyelv és irodalom, matematika, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, kémia, földrajz, művészeti nevelés, illetve a vallás tantárgyversenyeken elért eredményekért járó díjakat adták át. Ezt követően Rudolf Ágnes, a Csiky-Csuky diáklap felelős szerkesztője és Ilona János, az iskolai honlap szerkesztője jutalmazta a szerkesztésben közreműködő diákokat. A díjakat ezúttal is a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület biztosította. Köszönjük!

A díjkiosztás után mindhárom osztály egy-egy rövid kisfilmet mutatott be az osztályközösségről, az elmúlt év eseményeiről. Ezek kacagásra és jókedvre ingereltek diákot, pedagógusokat egyaránt, majd mindenki boldogan távozott, mert elérkezett a diákok által (is) várva várt vakáció.

[Fotó: Ilona János, Sallai Krisztina]

« 1 A 3 »

„Kikerülvén a nagyvilágba” – A végzős bentlakók búcsúztatása

bentlakasi_bucsu_sav

Heteken át készültünk a kollégiumi végzősök búcsúztatására, melyre 2019. május 28-án, kedden került sor a megszokott helyen, a Csiky Gergely Főgimnázium bentlakásának ebédlőjében.

Kedden, ebéd után mi, tizenegyedikesek hangulatosabbá varázsoltuk az ebédlő megszokott fehér falait, majd 19 órakor kezdetét vette az ünnepség, melynek mottója: „Mi mindig búcsúzunk”. Az ünnepi műsort Andó Áron nyitotta meg legényes táncával, őt az est narrátora, Dobrai Szilvia követte, aki az egybegyűlteket köszöntötte. A köszöntő után következett a végzősök verses-zenés összeállítása. Bányai Orsolya (XII. B), Gerőcs József (XII. C), Judik Gergő (XII. C), Kalmár Gábor (XI. SP), Spasnici Natália (XII. C) Máté Péter Egyszer véget ér című dalát énekelték Köteles Nikolett (XII. A) gitárkíséretével. A tizenegyedikesek nevében László Andrea (XI. A) búcsúztatta a végzősöket, majd Köteles Nikolett a végzősök nevében köszönt el bentlakó társaitól, a tanároktól és természetesen a pedagógusoktól, Sas Ibolyától, Kiss P. Lászlótól és Kinda Juliannától, akinek a segítségére nyugdíjasként is számítani lehet. Utána következett Bartucz Norbert (X. B), aki dobszólójával törte meg a csendet.

Műsorunk végén Tóthpál Renáta aligazgató jótanácsokkal látta el a végzősöket, majd közösen fogyasztottuk el a finom vacsorát és következett a várva várt buli.

Sok sikert kívánunk minden végzősnek! Kérünk titeket, gondoljatok vissza boldogan az itt töltött négy évre!

[Fotó: Dobrai Szilvia]

« 1 A 2 »

„Kalandra fel, viszlát szeptemberben!” – V–VII. osztályosok tanévzárója

tanevzaro_5-7_sav

„Kalandra fel, viszlát szeptemberben!” Ezekkel a szavakkal zárta köszöntő beszédét Spier Tünde igazgatónő az általános iskolai osztályok tanévzáró ünnepségén, amelyre június 13-án, csütörtökön délelőtt 10 órától került sor a Csiky Gergely Főgimnázium hátsó udvarán.

Bevezető mozzanatként Kodály Zoltán Tarka kutya című népdalát adták elő furulyán és citerán a két ötödik osztály tanulóinak egy csoportja, Szabó Csilla zenetanár irányításával. Ezután a hetedikes bemondó, Horváth Jázmin üdvözölt minden résztvevőt: tanárokat, diákokat és szülőket. A köszöntések után iskolánk igazgatója, Spier Tünde tanárnő szavait hallgathattuk meg. Így bátorította a tanulókat: „Legyetek kíváncsiak és érdeklődők! Igyekezzetek úgy kihasználni a nyarat, hogy szeptemberben újult erővel, kipihenten vágjatok majd neki az új iskolai év kalandjainak.”

A tanévzáró Roșu Tímea (V. A) szavalatával folytatódott, aki Szabó István Iskolai évzáróra című versét mondta el, majd pedig a tanulmányi díjak és a különdíjak átadása következett. A jól megérdemelt jutalomkönyveket az osztályfőnökök osztották ki: az V. A osztálynak Pálfi Anett, az V. B-nek dr. Muntean Tibor, a VI. A-nak Czeglédi Csilla (a betegség miatt hiányzó Erdei Emese helyettesítőjeként), a VI. B-nek Hevesi Éva, a VII. osztálynak pedig Rogoz Marianna tanárnő. A különdíjakat a szaktanárok a magyar nyelv és irodalom, matematika, román nyelv és irodalom, történelem, földrajz, fizika, képzőművészet, illetve a katolikus vallás terén ügyeskedő diákoknak adták át. A Pro Schola Csiky Gergely Egyesület jóvoltából a VI. B osztály két diákja, Nyári Tamás és Rudolf Barnabás Jóel, a Csiky-Csuky diáklap szerkesztőiként szintén jutalomban részesültek, amit Bíró Emese, iskolánk az Egyesület elnöke adott át.

A 2018–2019-es tanévzáró ünnepség az iskola kórusának zenés-táncos összállításával zárult. Az Intim Torna Illegál együttes Nem adom fel, valamint Rúzsa Magdolna Ég és föld (más néven Ember mindig remélj) című dalát adták elő.

Kellemes vakációt és jó pihenést mindenkinek!

[Fotó: Fodor Tímea]

« 1 A 2 »

„Megkaptátok az útravalót, használjátok okosan” – elemi osztályos diákok tanévzárója

tanevzaro_kisdiakok_sav

Csütörtökön, június 13-án, a reggeli hűvös, kellemes időben az elemi osztályos diákok búcsúztak az idei tanévtől. Khell Jolán tanító néni és negyedikesei nem csak a tanévtól, hanem az elemi osztálytól is búcsúztak. Jövőre már mindketten „más vizeken” fognak evezni…

A negyedikes kisdiákok a harmadikosok virágalagútja alatt vonultak ki az udvarra, az Ismerős Arcok Nélküled című dalát énekelve. Miután minden osztály a pedagógusokkal együtt elfoglalta a helyét, kezdetét vette a várva várt évzáró ünnepség. A harmadikosok nevében Vajdovics Jázmin és Teleky Zsombor búcsúzott idősebb társaiktól, köszönetül pedig a negyedikes Veres Zsombor szólt a kisdiákokhoz, szülőkhöz, tanárokhoz. A Vékony Zsolt protestáns hittantanár által felkészített, elemi osztályosokból álló gitárcsoport dallal búcsúzott a negyedikesektől. Spier Tünde igazgató asszony is szeretetteljes szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket, sok sikert kívánva a ballagó negyedikeseknek. „Megkaptátok az útravalót, használjátok okosan, és sose feledjétek azt, aki végig mellettetek volt.”

A továbbiakban került sor a díjak átadására, a diákok eredményeinek elismerésére. A tanítók felsorolták azokat a versenyeket, amelyeken diákjaik jeleskedtek (szerencsére, akadt belőlük bőven), majd Bege Magdolna Böszörményi-díjat adott át Gáli Anita Andreának, az Alma Mater Alapítvány nevében pedig Spier Tünde a Kurutty vetélkedő tavalyi és idei országos szakaszán eredményesen szereplő kisdiákokat jutalmazta. Khell Jolán az általa éveken át irányított Kispacsirták dalcsoport tagjait jutalmazta. „A legbüszkébb akkor voltam, amikor azt énekeltétek, hogy van egy iskola, ahol jó magyarnak lenni!” – mondta ekkor.

Az ünnepség befejezéseként, a negyedikes diákok jutalomkönyveket és oklevelet kaptak tanítójuktól, majd előadták búcsúdalukat, Pintér Béla Mesevilágát. Jakab István evangélikus és Vékony Zsolt református lelkipásztor mondott áldást a jelenlévőkre, majd közös imádsággal és a Himnusz eléneklésével ért véget az ünnepség.

Sok sikert kívánunk a negyedikeseknek (jövőre már ötödikeseknek) és fiatalabb társaiknak is!

[Fotó: Juhász Alexandra]

« 1 A 3 »

Tanévzárók hétvégéje

Evzaro_0-4_sav

A Csiky Gergely Főgimnáziumban június 13-án, csütörtökön és 14-én, pénteken kerül sor az elemi és az általános iskolai osztályok, illetve az elméleti (reál) szakos IX–XI. osztályok tanévzárójára.

Június 13-án, csütörtök reggel 8 órakor kezdődik az elemi osztályosok tanévzárója, egyben Khell Jolán negyedikes kisdiákjainak ballagása az iskola hátsó udvarán. (Tavaly az esős idő miatt erre az eseményre a díszteremben került sor, idén viszont nem fenyeget ez a veszély, ráadásul a reggeli órán még kellemesen hűvös is lesz az udvaron.)

Ugyancsak csütörtök délelőtt 10 órakor kezdődik az V–VII. osztályos diákok tanévzáró ünnepsége, a várható meleg miatt a Tóth Árpád teremben.

Június 14-én, pénteken reggel 8 órakor kezdődik az elméleti (reál) szakos IX–XI. osztályok évzárója, szintén a díszteremben (főként a várható vidám osztályvetítések miatt).

Két héttel később, június 28-án, pénteken kerül sor a technológiai (turizmus és közgazdaság) szakos IX–XI. osztályos diákok tanévzárójára. Hogy kint, vagy bent, azt az időjárás és az igazgatóság közösen dönti majd el.

Valamennyi évzáróra minden kedves szülőt, hozzátartozót szeretettel várunk!

Amikor lezárul egy fejezet…

ballagas_8_sav

Június 7-én, pénteken, újabb 26 diák számára szólalt meg utoljára a csengő, hiszen eljött az idei nyolcadikos diákok ballagásának napja is.

A kellemes időnek köszönhetően az általános iskolás diákok, a családtagok és legfőképpen a ballagók a hátsó udvaron gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljék meg ezt a mérföldkövet. Az ünnepséget Dobos Carlos VII. osztályos tanuló szavalata nyitotta meg, majd Spier Tünde igazgatónő köszöntötte a jelenlevőket. Ezután Pellegrini Miklós főtanfelügyelő-helyettes vette át a szót, végül pedig Tapasztó Karla VII. osztályos diák búcsúzott ballagó diáktársaitól. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Tóthpál Renáta aligazgató, Szabó Mihály városi tanácsos, illetve Bíró Emese, a szülői bizottság alelnöke.

A búcsúztató beszédek után Back Mária nyolcadikos diákjai, azaz a ballagók elköszönésére is sor került. Először a Republic együttes Ha itt lennél velem című dalát énekelték el, majd Rónai Zoltán szavalt, s a végzősök nevében Komori Viktória mondott beszédet. Vékony Zsolt református lelkipásztor, protestáns hitoktató vezetésével az iskola V–VIII. osztályos diákjaiból álló gitárcsoportja is zenélt. S hogy a szavakat, énekeket tettek is kövessék, a megható pillanatokat ünnepélyesebb percek váltották fel. Hagyomány szerint eljött a kulcsátadás és a szalagtűzés ideje. A megtiszteltetés idén Andrásoni Orsolyáé és Diel Eduárdé volt, akik Balogh Adriennek és Dunai Márknak adták át a kulcsot, ezzel átruházva a „legnagyobbak” szerepét is.

Ám a ballagás nem csak a búcsúról szól, hanem a diákok munkájának elismeréséről is. Így hát elérkezett a tanulók által legjobban várt pillanat, a díjak és különdíjak átadása. Elsőként a magyar nyelv és irodalom területén kiemelkedő eredményt elért diáknak járó Böszörményi-díj talált gazdára, Rónai Zoltán személyében. Ezt a tanulmányi díjak átadása követte. S hogy kik voltak a legeredményesebbek? A legjobb tanulónak idén, 10-es átlaggal, Komori Viktória bizonyult, a második díjban viszont már ketten is részesültek, mégpedig Andrásoni Orsolya és Rónai Zoltán (9,77-es átlaggal). A harmadik helyen szintén két diák osztozott, Diel Eduárd és Spir Attila Ádám (9,69-es átlaggal), újabb hat diák pedig dicséretet kapott. Az elmúlt tanévben versenyekből sem volt kevés, így a különböző tantárgyak területén kiemelkedően teljesítő diákokat a szaktanárok is díjazták. A magyar nyelv és irodalomból, a matematikából, fizikából, képzőművészetből és zenéből jeleskedő tanulók vehették át díjaikat, amelyeket a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület biztosított.

Az ünnepség lassan a végéhez közeledett. Baracsi Zsuzsanna arad-belvárosi református lelkipásztor mondott áldást, majd a Himnusz is elhangzott, Rónai Zoltán gitárelőadásában. S hogy az ünnepséget hagyományainkhoz hűen zárjuk, lufieregetés következett. Végül a hozzátartozók és barátok is gratulálhattak a végzősöknek, átadhatták a virágokat, ajándékokat.

A nyolcadikosoknak sok sikert kívánunk a vizsgákhoz és középiskolás éveikhez is!

[Fotó: Juhász Alexandra]

« 1 A 2 »

„Nagy esők jönnek és elindulok…” – Rendhagyó ballagás a Csikyben

ballagas_2019_sav

Május 31-én, pénteken, reggel 8 órakor 69 csikys végzős diák ült be utolsó osztályfőnöki órájára azzal a boldog tudattal, hogy az internetes időjárás-előrejelzési oldalak aznap délig tartó esőszünetet mutatnak, tehát semmi nem fogja beárnyékolni a várva várt ballagást. A hetek óta tartó rossz idő megkegyelmez! Sajnos, nem így történt… 8.30-tól eleredtek az ég csatornái és miután a ballagók a forgatókönyv szerint 9 órakor dallal búcsúztak az iskola falaitól, végigballagtak a folyosókon, tanári szobán, titkárságon, és csengőszó mellett kiléptek (volna) az udvarra, a szervezőknek életbe kellett léptetniük a B-tervet: eső esetén a belvárosi református templom ad otthont a ballagási ünnepségnek. Ez a hír bizony könnyet csalt az elválás miatt amúgy is szomorú végzősök szemébe, de azért bátran, emelt fővel (és esernyők alatt) átballagtak a közeli templomba.

Isten házának hangulata, a meleg, és a száradó hajak, ruhák hatására mindenki hamar megvigasztalódott és a ballagási ünnepség családias, jó hangulatban folytatódott, felejthetetlenné és egyedivé téve a végzősöknek ezt a napot.

Elsőként iskolánk igazgatója, Spier Tünde tanárnő köszöntötte a végzősöket, nagyon meghatottan, hiszen ahogy elmondta, ez az évfolyam „picit” többet jelentett a számára (lévén, hogy a végzősök között lánya is búcsúzott az iskolától). Arra biztatta őket, hogy ne féljenek az akadályoktól, az eső csak egy apróság azon próbatételek sorából, amelyek majd várnak rájuk az életben.

Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének elnöke elmondta, tudja, hogy ebben a korban szárnyalni kell, világot látni, de azt reméli, hogy miután tudásukat gyarapították, végzőseink vissza fognak térni az aradi magyar közösségbe és méltán lehetünk majd büszkék rájuk.

Pellegrini Miklós főtanfelügyelő-helyettes is köszöntötte a ballagó diákokat. Kihangsúlyozta, hogy a ballagás szó értelmét boncolgatva rájöhetünk, hogy ballagni csak lassan lehet, kellő alázattal. Ha valami nagyot akarunk alkotni az életben, azt is csak a megfelelő idő ráfordításával és a munka iránti alázattal lehet. Végül sok sikert kívánt az elkövetkező nagy megmérettetéshez, az érettségihez. Az ünnepséget Nagy Sándor, a szülői bizottság képviselője is megtisztelte jelenlétével.

A tizenegyedikes évfolyam nevében Spir Petra Rebeka XI. A osztályos tanuló búcsúzott a végzősöktől. A diákélet pozitív és negatív oldalait összefoglalva biztatta a ballagókat.

A végzősök nevében az évfolyam legeredményesebb tanulója, Kurunczi Viktória (XII. A) mondott búcsúbeszédet. Viki a felnőtté válás jegyében búcsúzott, hálás szavakkal fordulván a tanárok, szülők, diáktársak felé.

[Fotó: Ilona János, Juhász Alexandra]

« 1 A 2 »

Feier Melinda (XII. B) dallal, Köteles Nikolett (XII. A) pedig verssel búcsúzott a diákévektől. Ezután az iskola sok éves hagyományainak megfelelően, a legeredményesebb tizenkettedikes tanulók átadták az iskola jelképes kulcsát tizenegyedikes társaiknak és feltűzték az évfolyam szalagát az iskolazászlóra, majd tisztelegtek. Ez a megtisztelő feladat idén a következő diákoknak jutott osztályrészül: Kurunczi Viktória (XII.A), Gyüre Barbara (XII. B), Sisa Renáta (XII. C), Kalmár Gábor (XI. SP), illetve Naschauer Kinga (XI. A), Dobrai Szilvia (XI. B), Nagy Dorottya (XI. C), Jantó Attila (X. SP).

Az ünnepség a díjátadással folytatódott. Elsőként az osztályfőnökök méltatták a diákok mukáját: Páll Mária (XII. A), Hasas Paul (XII. B), Tóthpál Renáta (XII. C) és Zaiț János (XI. SP) nyújtotta át az okleveleket és a jutalmakat az eredményes diákoknak. A tanulmányi átlagok elismerése után a különdíjak átadása következett. Az évfolyamelsőnek járó Wieser Tibor-díjat Kranowszky-Nagy Andrea, az Alma Mater Alapítvány elnöke és Hadnagy Éva, az alapítvány ügyvezető elnöke adta át Kurunczi Viktória XII. A osztályos diáknak, aki idén is 10-es átlaggal végzett. Ő négyszeres Wieser Tibor-díjas, hiszen mind a négy középiskolai osztály végeztével neki volt a legmagasabb átlaga.

A négy év legeredményesebb matematikusának járó Bolyai-díjat Péter András matematikatanár adta át, szintén Kurunczi Viktóriának. A Csiky-Csuky diáklap, valamint iskolánk weblapjának végzős szerkesztői Böszörményi-díjban részesültek, amelyet Bege Magdolna, a Nyugati Jelen napilap főszerkesztője, valamint Rudolf Ágnes magyartanár, a Csiky-Csuky főszerkesztője és Ilona János számítástechnika tanár, a weblap szerkesztője adott át.

Dr. Vekov Károly, az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke idén is Országépítő-díjjal jutalmazta a történelemversenyeken legeredményesebben teljesítő diákot. Idén ezt a díjat méltán érdemelte ki Bíró Endre XII. C osztályos tanuló. Az Alma Mater Alapítvány a Szövétnek kulturális szemlében megjelentetett írásaiért Köteles Nikolettet (XII. A), grafikáiért pedig Simpf Angelikát (XII. A) tüntette ki.

A matematika, magyar nyelv és irodalom, közgazdaság, turizmus, sport, vallás és képzőművészet tantárgyversenyeken elért eredményeket is díjazták a szaktanárok, de a kórustagok, néptáncosok, illetve a diáktanács tagjainak munkája is elismerést érdemelt. A végzősök jutalmazását, a felajánlott díjak kivételével a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület támogatta. Köszönjük mindenkinek, aki segített a végzősöket méltóképpen megjutalmazni!

Az iskolai diáktanács négy volt (végzős) tisztségviselőjének – Bitai Vivien, Kutnik Andrea, Mezei Evelin (XII. A), Szabó Beáta (XII. C) – Lantos Nándor DT-elnök (XI. C) köszönte meg az elvégzett munkát.

A ballagási ünnepség a végzős osztályok búcsúdalával és a közös évfolyamdallal zárult (Ismerős arcok: Nélküled), majd Király Árpád római katolikus főesperes úr megáldotta a jelenlevőket.

A hagyományos lufieregetésre érthető okokból a templomban nem kerülhetett sor, de mivel az idő közben (némileg) jobbra fordult, a diákok és a meghívottak visszaballagtak az iskolaudvarra és az évfolyamdal ismételt eléneklése után szállni engedték a színes léggömböket, jelképezvén, hogy iskolánk 69 diákja kibontotta szárnyait és kirepült az eddig otthont adó alma materből és elindult a nagybetűs Életbe.

Kedves végzősök, sok sikert nektek a vizsgákon és az életben!

« 1 A 2 »

Ballagás 2019 – előválogatás

ballagas_2019_elo_sav

Sorakozó, kisharang, levonulás… majd megtorpanás az iskola ajtajánál. Merthogy kint eleredt az eső, szegény szülők és meghívottak már javában áznak, mi lesz most. Rövid tanakodás után életbe lép a B-terv: irány a belvárosi református templom. 18 év után (2001-ben is ott volt) újra az iskolához közeli templomban kerül sor a ballagási ünnepségre. Csak a hagyományos lufieregetésre térnek vissza az iskolaudvarra ünnepeltek és ünneplők (lásd a címlapfotót), de utána sem árt sietni, hisz félóra múlva már újra zuhog az eső. 

A rendhagyó ballagás izgalmairól, az ünnepség részleteiről és a díjátadásról hamarosan részletesen beszámolunk. Addig következzen egy fotó-előválogatás 2019. május 31. délelőttjéről, amely biztosan emlékezetes marad a csikysek számára.

[Fotó: Ilona jános]

« 1 A 2 »