Repüljünk Szőregre!

Szoregi_rozsafeszt_2015Vakáció van. Törjünk hát ki az iskola falai közül, sőt az otthon falai közül is, repüljünk át városokon, sőt a határon is! Repüljünk Szeged felé, majd ennek bejáratánál, Szőregnél álljunk meg (legalább) néhány percre, hogy szép dolgokat lássunk!

Merthogy Szőregen minden év júniusában Rózsaünnepet szerveznek. Idén június 19. és 21. között került sor, immár XVII. alkalommal a színes forgatagra, amely minden rózsaszerető látogató számára önfeledt kikapcsolódási lehetőséget kínál számos kiállítással, látnivalóval és kulturális programokkal.

Alább egy kisfilmmel idézzük meg az idei fesztivál hangulatát, aki pedig többet szeretne megtudni a Szőregi Rózsaünnepről, az az esemény honlapján böngészhet, ide kattintva.

Érettségi 2015 – Hétfőn kezdődnek az írásbelik!

Angol_erettsegire_keszulve_2015_sav

Lejárt az idei érettségi szóbeli és gyakorlati szakasza (A, B, D és C próbák, ebben a sorrendben), amelyről korábbi bejegyzéseinkben részletesen olvashattak már. Ezeken valamennyi beiratkozott idei végzősünk részt vett és sikerrel tovább is jutott. A román és a magyar szóbelin 51, a számítástechnika gyakorlati vizsgán 39, az idegen nyelv (angol, illetve német) vizsgán pedig 45 diákunk szerezte meg a tudásának megfelelő minősítést. Június 29-én, hétfőn már az írásbeli próbák kezdődnek, amelyek egy részén (személyenként egy vagy két próbán) további 12 korábbi végzősünk is részt vesz. Az írásbelikre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat alább igyekszünk összefoglalni.

Az írásbelik menetrendje:
– június 29., hétfő: Román nyelv és irodalom írásbeli – E)a) vizsga
– június 30., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli – E)b) vizsga
– július 1., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (az idei csikys végzősök esetén matematika) – E)c) vizsga
– július 2., csütörtök: szünnap
– július 3., péntek: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (az idei csikyseknek földrajz, pszichológia, biológia, illetve informatika) – E)d) vizsga
– július 7., kedd (a dolgozatok „utaztatása” miatt egy nappal eltolódva): Az eredmények kifüggesztése (12:00 óráig), illetve az óvások benyújtása (12:00 és 16:00 óra között)
– július 8–9.: Az óvások elbírálása
– július 10., péntek: A végleges eredmények kifüggesztése.

—————————————————————

keep-calm-and-bac-2015-yes-we-canAz érettségi szabályzat szerint az írásbeli próbákon naponta 8:00 és 8:30 között lehet a vizsgaközpontban megjelenni. A terembeosztásokat reggelente a bejárat mellett elhelyezett nagy hirdetőtáblán, illetve a vizsgatermek ajtaján lehet megtekinteni. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet.

A kommunikációs eszközöket (mobiltelefonok stb.) a felvigyázók összegyűjtik és egy külön terembe szállítják át, még a vizsga megkezdése előtt. A vizsgaterembe segédanyagokat (füzeteket, könyveket, képlettárakat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket. (Erről a vizsgaterem ajtajára kifüggesztett nyomtatott lap is tájékoztat, de a felvigyázó tanárok is biztosan felhívják majd rá a figyelmet.)

Figyeljünk az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel írjuk be a megfelelő helyre, kerüljük az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett. (Sajnos!)

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! A román, illetve a magyar írásbeli tételei egyféle típusúak lesznek az idén érettségiző matek-infósok, közgázosok és turizmus szakosok részére, viszont más-más matematikatételt kapnak a matek-infósok, illetve a technológia szakosok (közgáz és turizmus). A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel van tüntetve, hogy milyen szakos osztályoknak készültek, ezért érdemes azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

—————————————————————

Az írásbeli vizsgák időtartama 3 óra. (Érdemes jól beosztani az időt, ne az utolsó negyedórában ébredjünk rá arra, hogy még mindent át kell írni a piszkozatlapról…) Ahogy azt fentebb már olvashattátok, leghamarabb másfél órával a tételek szétosztása után lehet elhagyni a vizsgatermet. Rosszullét, illetve a mosdóba történő távozás esetén az egyik felvigyázó tanár kíséri el a vizsgázót.

Szerdán (E)c) vizsga), illetve pénteken (E)d) vizsga) a vizsgázók magyarul és románul is megkapják a tételeket. A vizsgatételekben talált esetleges hibákat (megalapozott esetben) természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak. Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A vizsgák elejétől a végéig minden teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

A javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után függesztik ki. Azokat délután, vagy másnap reggel lehet megtekinteni.

Ásványvizet megfelelő mennyiségben találtok majd minden vizsgateremben. Minden vizsganapon, a mi vizsgaközpontunkban is folyamatos lesz az orvosi felügyelet.

Jó hír, hogy, hogy az előrejelzés szerint a jövő héten nem lesz kánikula. Mindenképpen fontos azonban a kipihentség, hiszen kipihenten jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is.

Különleges esetben, baleset vagy betegség esetén, ha a diák nem hagyhatja el otthonát, vagy azt a gyógyintézményt, ahol ápolják, a vizsgabizottság az adott helyszínen is megszervezheti a vizsgapróbát.

Senkit se zavarjon meg a vizsgák ideje alatt látható sok idegen arc. :) Az Arad Megyei Tanfelügyelőség beosztása alapján a Csiky Gergely Főgimnáziumban berendezett vizsgaközpontban fognak vizsgázni az Alexa Popovici Baptista Teológiai Líceum, a Henri Coandă Szállítási Iskolacsoport, illetve a kürtösi Ion Creangă Iskolacsoport végzős diákjai is. És, mint minden évben, a felvigyázók is csupa ismeretlen tanárok lesznek. Mindenképpen a saját munkánkra, írásbeli dolgozatunkra koncentráljunk, és igyekezzünk kizárni a külső zavarforrásokat!

—————————————————————

Végezetül néhány szó a sikeres vizsga feltételeiről. A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:
a) eredményesen vett részt valamennyi az A (román), B (magyar), C (idegen nyelv) és D (számítástechnika) jelű szóbeli és készségvizsgákon;
b) valamennyi írásbeli vizsgán (E)a), E)b), E)c), E)d)) legalább 5-ös jegyet ért el;
c) az írásbeli vizsgák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2015-ös őszi, illetve a 2016-os nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Reméljük, hogy egyetlen diákunk sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És reméljük, hogy minden csikys, vagy legalábbis minél több csikys jó, vagy nagyon jó eredménnyel fogja letenni az érettségi vizsgát. Ehhez kívánunk sok sikert!!! :)

/ Az alábbi fotókon az angol érettségi első szakaszára (a hallott szöveg értelmezését célzó gyakorlati vizsgára) készülődő csikys diákokat látjuk. /

Jól teljesítettek a csikysek az idei képességvizsgán [Fotókkal kiegészítve!]

Kepessegvizsga_2015

A 2015-ös képességfelmérő vizsgán a 34 beiratkozott nyolcadikos közül 32-en értek el 5-ös feletti átlagot, egy diák pedig – sajnálatos baleset miatt – nem tudott résztvenni a vizsgán. Egy matematika, illetve két magyar nyelv és irodalom 10-esnek örvendhettünk, és szintén három db. 5-ös alatti jegy született, mindhárom matematikából.

A román nyelv, a magyar nyelv, illetve a matematika írásbeli próbán résztvevő csikys nyolcadikosok átlaga a következőképpen alakult:
– 4.00 és 4.99 között: 1 tanuló
– 5.00 és 5.99 között: 3 tanuló
– 6.00 és 6.99 között: 4 tanuló
– 7.00 és 7.99 között: 7 tanuló
– 8.00 és 8.99 között: 11 tanuló
– 9.00 és 9.99 között: 7 tanuló.

Matematikánál tehát 1, magyar nyelv és irodalomnál pedig 2 db. tízesnek örvendhetünk, de a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgán is hat tanuló ért el 9-es vagy 9-es feletti jegyet.

A Csikyben senki nem nyújtott be óvást, így a végleges eredményeket tartalmazó listát is bemutathatjuk. Ezt IDE, vagy a fenti képre kattintva nézhetjük meg, tölthetjük le.

/ Az alábbi fotókon a magyar nyelv és irodalom írásbeli próbára készülő nyolcadikosokat látjuk. /

„Entrópia” tábor, hatodszorra!

Entropia_tabor_2015_kicsiA Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete idén hatodik alkalommal szervezi meg Kolozsváron, 2015.  július 13. és 19. között az „Entrópia” kémia nyári táborát középiskolásoknak.

A tábor célja, hogy a kémiát szerető magyar diákoknak egy olyan alternatív nyári programot nyújtson, amelynek keretén belül nem csak a tudomány terén gazdagodhatnak friss tapasztalatokkal, hanem ismerkedhetnek a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kémia- és Vegyészmérnöki Karával, a kincses várossal, az egyetemista élettel és a jövendőbeli egyetemi társakkal is, amennyiben elnyeri tetszésüket az említett szak.

Néhány fontosabb információ a részletes felhívásból:
– a résztvevő diákokat bentlakásban szállásolják el;
– a részvételi díj (80 RON) a szállást, napi két étkezést (reggeli és ebéd), illetve a programokon való részvételt fedi;
– az oda-vissza utazást mindenki maga kell hogy megoldja;
– a labormunkákat az egyetem tanárai és doktoranduszai tartják, líceumi diákok számára érdekes és érthető formában;
– a délutáni programok az ismerkedésről, kikapcsolódásról, szórakozásról szólnak, de a hagyományos városnézés, múzeumlátogatás vagy a vegyiparral való ismerkedés sem marad el.

A táborba X–XII-es diákok jelentkezését várják június 30-ig, interneten, a jelentkezési lap kitöltésével (link a felhívásban, vagy IDE kattintva).

Az esemény a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezetének facebook-oldalán is megtalálható.

A tehetség kincs! – Indul a Nyilas Misi Ösztöndíj Program

Nyilas_Misi_Program_sav

A Magyar Református Szeretetszolgálat a 2015–2016-os tanévben újragondolva, átszervezve, kibővítve, nyílt pályázati rendszerben, és független szakmai zsűriztetés segítségével indítja el Nyilas Misi Ösztöndíj Programját!

A Nyilas Misi Ösztöndíj Program keretében rendszeres anyagi támogatást biztosítanak magyarországi, kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és délvidéki oktatási intézményekben tanuló olyan kiemelkedően tehetséges magyar tanulók számára, akik szerény anyagi lehetőségekkel rendelkeznek. Pályázni az erre a célra kialakított internetes oldalon keresztül (http://legyenfolytatas.jobbadni.hu/) lehet majd. A pályázat feltételeiről további értesítések várhatóak, és a Szeretetszolgálat honlapján (http://www.jobbadni.hu/) is lehet tájékozódni 2015. augusztus 1. után.

Pályázni magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, valamely hagyományos művészeti ágban, sportban vagy tudományokban kiemelkedően tehetséges 5–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diák tud. A pályázatot a gyermek, vagy törvényes képviselője adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából. Lehet a pályázó sportoló vagy művész, kiváló matekos vagy leendő vegyész – a tehetséget fogják értékelni és támogatni!

A program hivatalos indulása: 2015. szeptember 15.
A pályázatok leadásának várható határideje: 2015. október 15.

További információk Fejér Zsófiától, a program koordinátorától kérhetők a +3630/303-8051-es telefonszámon vagy a fejer.zsofia@jobbadni.hu email-címen.

„A következő olimpiára kijutok!” – Búcsúinterjú Bálint Bernadettel

Balint_Bernadett_interju_2015_sav

Azt hitte, gyorsan hazamehet pihenni a számítástechnika érettségi után, de arra még várnia kellett egy kicsit. Iskolaévei végén, a „legalkalmasabb” pillanatban búcsúinterjúra kértük ugyanis Bálint Bernadett (XII. B) asztaliteniszezőt, a Csiky Gergely Főgimnázium és Arad egyik legeredményesebb diáksportolóját. Detti kissé fáradt tekintettel, de sportemberhez méltó fegyelmezettséggel, sportosan tömör válaszokkal, sőt a végén már egész vidáman felelt a kíváncsi riporter kérdéseire.

– Hogy haladsz az érettségivel? Melyik vizsgától tartasz a legjobban?
Bálint Bernadett: – Idáig elég jól sikerültek a szóbeli próbák. Én a matektől félek a legjobban, mivel az edzések miatt sokat hiányoztam az órákról és nem is nagyon értek mindent az anyagból. Azért a többi, remélem, sikerül.

– Az érettségire való tanulás mellett van-e időd edzésekre járni?
B. B.: – Most egy kicsit szünetelek az asztalitenisszel. Majd amikor letelik ez az időszak, akkor fogok újra edzésekre járni.

– Eredetileg miért az asztaliteniszt választottad? Mi vonzott benne?
B. B.: – Talán azért választottam az asztaliteniszt, mivel a bátyám is azt játszotta és apukám is nagyon szerette. Ötéves koromban tanácsolta édesapám azt, hogy próbáljam ki. Kipróbáltam, nagyon megtetszett, és azóta hozzám nőtt ez a sportág.

– Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
B. B.: – 2013-ban a marokkói junior asztalitenisz világbajnokságon csapatban a 3. helyet szereztük meg, tavaly pedig három éremig jutottam az EB-n.

– Mi az oka annak, hogy kitartottál a Csiky mellett és nem íratkoztál át sportiskolába, illetve nem költöztetek külföldre, ahol jobb körülmények között sportolhattál volna?
B. B.: – Tavaly majdnem úgy alakult, hogy átíratkozok sportiskolába, mivel éppen arra gondoltunk, hogy jönnek az érettségik és nehéz lesz edzésekre járni és tanulni is egyidőben. Viszont én nagyon szerettem volna itt maradni, magyar iskolában végezni, egyáltalán nem vonzott a román sportiskola. Akkor a szüleim, a barátok és a tanárok is megígérték, hogy segítenek nekem és mellettem állnak, hogy be tudjam fejezni. Az érettségi után pedig tényleg külföldre szeretnék menni.

– Hol fogod folytatni?
B. B.: – Németországban fogom folytatni, ahol egy egyéves szerződést írok majd alá.

– Melyik lesz a következő nagyobb megmérettetésed? Másfél éve, az akkori weblapos interjúban azt nyilatkoztad, hogy a riói olimpia a fő célod. Hogy áll ez most?
B. B.: – Sajnos, ez most nem sikerült, mivel az asztaliteniszben pontszám szerint lehet az olimpiára kijutni, és már hárman megelőztek engem, így nem tudom őket utolérni. De abban reménykedem, hogy a következő olimpiára kijutok!

– Hiányozni fog-e az iskola? S ha igen, főleg mi belőle?
B. B.: – A barátok!!!

[Fotó: Ilona János]

Új rovat, új szerkesztő!

Czank_Vivien_bemutatkozas2Czank Vivien vagyok, a X. A osztály tanulója. Legkedvesebb hobbijaim közé sorolom a sport-újságírást, riporterkedést. Ez az életem legfőbb célja, ezt a szakmát szeretném folytatni a jövőben. Nagy örömömre, ezt az utat el is kezdhetem építeni, az iskola weblapjának hivatalosan most induló sportrovatában. Rövid beszámolókat, interjúkat írok olyan sporteseményekről, amelyek a Csikyben zajlanak, vagy amelyeken csikysek is részt vesznek. Én leszek tehát a SPORI! (Spori: a játékvezető humoros elnevezése, melyet főleg a futballban használnak.)

A, B, D letudva. Következik a C!

Magyar_szobeli_2015_sav

Betűrejtvény? Nem, csupán az érettségi vizsga szóbeli/gyakorlati próbáinak betűjelei. „A” mint román szóbeli, „B” mint magyar (anyanyelv) szóbeli, „D” mint számítástechnika vizsga. Június 22-én, hétfőn, és 23-án, kedden a „C”-vel, vagyis az idegen nyelv próbával folytatódik az idei érettségi nyári vizsgasorozata. Lássuk röviden az eddigi eredményeket, és a további tudnivalókat.

A XII. A, B és C osztály idei 69 végzőse közül 51-en iratkoztak be az érettségi nyári vizsgasorozatára. (16-an az augusztus eleji pótvizsgára maradtak, ketten pedig más okból nem kívántak érettségizni.) Az eddigi eredmények:
– június 8–9-én, a román szóbelin (A próba) 2 diák alsó-középfokú (Nivel mediu), 33 felső-középfokú (Avansat), 16 pedig haladó (Experimentat) minősítést ért el;
– június 10–11-én, a magyar szóbelin (B próba) 11 diák felső-középfokú (Avansat), 40 pedig haladó (Experimentat) minősítést ért el;
– június 15-én, a számítástechnikai készségek felmérésén (D próba) 39-en vettek csak részt, hiszen 12 végzősünk már korábban megszerezte az Európai Számítógép-használói Jogosítványt, vagyis az ECDL-oklevelet, s ezáltal mentesült a vizsgán való részvétel alól. (Erről néhány napja írtunk már.) A D próbán résztvevők közül minősítés nélkül (vagyis 0 és 10 pont közötti eredménnyel) senki sem maradt, sőt, valamennyi csikys vizsgázó 30 pont felett teljesített, tehát az alapfokú (Începător) minősítéstől is megszabadult; 12-en alsó-középfokú (Nivel mediu), 16-an felső-középfokú (Avansat), 11-en pedig haladó (Experimentat) minősítést értek el.

Június 22-én és 23-án az idegen nyelvi készségek felmérése (C próba) következik, amelyre a Csikyben összesen 45 diák jelentkezett. 39-en angol nyelvből, 6-an pedig német nyelvből fognak vizsgázni. Demeter Márk, Kovács Henrietta, Máthé Emese, Tóth Bianka és Tóth Blanka a XII. A-ból, illetve Lipták Márton a XII. C-ből a már korábban letett nemzetközi angol nyelvvizsga birtokában mentesül a C próbán való részvételtől.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is három „felvonásban” zajlik a nyelvvizsga:
1. a hallott szöveg értelmezése (20 percet tart) – hétfő délben, 12 órától
2. írásbeli vizsga (2 órát tart) – szintén hétfőn, 13 órától
3. szóbeli vizsga – kedden és szerdán (az angol nyelvvizsgásoknak), illetve szerdán (a német nyelvvizsgásoknak).

A terembeosztást valamennyi vizsgatípus esetén a földszinti hirdetőtáblán teszik közzé. Valamennyi vizsgatípusra a diákok legkésőbb félórával a feltüntetett időpont előtt jelennek meg.

A szóbeli vizsga kedden és szerdán is reggel 9 órakor kezdődik a könyvtárteremben (angol), illetve a 202-es teremben (német), erre a diákok a földszinti hirdetőtáblán kifüggesztett beosztás szerint jelennek meg, legkésőbb félórával a feltüntetett időpont előtt. Mindhárom idegen nyelvi próbára szükséges elhozni a személyi igazolványt, vagy, annak hiányában, az útlevelet.

Az angol nyelvvizsga eredményeivel, illetve a jövő hétre vonatkozó információkkal (írásbelik!!!) június 26-án, pénteken jelentkezünk. Sok sikert, érettségizők! 

/ Az alábbi fényképek néhány napja, a magyar szóbeli kezdete előtt készültek. /