Kalandokkal teli út végén, s egy újabb kezdetén… Az elemi osztályosok évzárója

evzaro_0-4_sav

„Egyszer mindennek elérkezik a vége. Most lezárul egy szakasz. Elhagyjátok az elemit. Kalandokkal teli út végére értetek.” E szavakkal búcsúzott végzős kisdiákjaitól, a negyedikesektől Kurunczi Enikő Magdolna tanító június 14-én, az elemi osztályosok évzáró ünnepségén.

A negyedikesek az első csikys osztály, melynek tanulói előkészítősökként kezdték az iskolai életet, valamivel kevesebb mint öt évvel ezelőtt. Most pedig már ők a „legidősebbek” a legkisebbek között, így ők vonultak ki legutolsóként az iskola hátsó udvarán felsorakozott társaik után, a harmadikosok virágalagútjában.

Barta Alexandra Barbara (III. B) és Kovács Bence Dániel (III. A) köszöntötte a vendégeket, Pellegrini Miklóst, Arad megye főtanfelügyelő-helyettesét, Bege Magdolnát, a Nyugati Jelen főszerkesztőjét, Bíró Emesét, az iskola szülői bizottságának alelnökét és Simon András, baptista lelkipásztort.

Dr. Muntean Tibor, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatója, illetve Pellegrini Miklós ünnepi beszéde után Vékony Zsolt József református lelkipásztor, iskolánk protestáns hitoktatója vezetésével és gitárkíséretével énekeltek a kisdiákok, majd a tanulók egész évi munkájának kiértékelése következett. Leib Gáspár György tanító az előkészítő osztály, Khell Levente az I. osztály, Khell Jolán a II. osztály, Bálint Erika a III. A osztály, Cirják Márta pedig a III. B osztály diákjainak kiemelkedő eredményeit ismertette. A magyar nyelv ápolása terén végzett kiemelkedő tevékenységükért Rudolf Barnabás Joel és Nyári Tamás negyedikes diákok vehették át a Böszörményi-díjat Bege Magdolnától. (Az eredmények és különdíjak részletes ismertetésére külön bejegyzésben térünk vissza – szerk. megj.)

A harmadikosok nevében Budacsek Tímea és Várkonyi Tímea búcsúzott a ballagó negyedikesektől, akik a maguk során egy külön produkcióval búcsúztak. Szabó Csilla zenetanár vezényletével a kisdiákok elénekelték az Örökségünk című dalt, végül pedig Simon András baptista lelkipásztor áldásával zárult az ünnepség.

Kurunczi Enikő búcsúztató beszédéből vett idézettel kezdtük, egy másik idézettel fejezzük is be a rövid beszámolót: „Hallgassatok mindig a bennetek rejlő jóra, legyetek mindig segítőkész és jószívű emberek, keressétek mindig az egyenes utat, legyetek mindig igaz barátok, járjatok nyitott szemmel a világban.”

[Fotó: Ilona János, Vajda Noémi]

« 1 A 2 »

Csikys diákok a „Karrier Program – Határokon túl” című Erasmus+ projekt nemzetközi zárórendezvényén

otp_zaro_sav

Június 8-án, csütörtökön iskolánk két diákja, Kurunczi Enikő és Zsámbok Emese (XI. A) Budapestre indult, hogy a Csiky Gergely Főgimnáziumot képviselje a magyarországi OTP Fáy András Alapítvány és a romániai Oktatáshoz való jog Alapítvány közös, Karrier Program – Határokon túl című ERASMUS+ projekt záró rendezvényén.*

Amint arról már korábban beszámoltunk, az Iskola másként hét keretén belül, a pénzügyi gazdasági képzéssel párhuzamosan az OTP Fáy András Alapítvány munkatársai háromnapos pályaválasztás és karrier tréninget is tartottak a diákoknak. A mi feladatunk az volt, hogy a budapesti OK Oktatási Központban erről a tréningről számoljunk be röviden, elmondva, hogy nekünk, romániai magyar diákoknak milyen élmény volt ez. Mindezt egy rendhagyó „labdás játék” keretén belül, ahol a diákok és a márciusi trénereik egymásnak dobtak egy láthatatlan labdát, aki pedig elkapta, annak egy színt kellett választani, és ,elmondani hogyan kapcsolódik az a szín a karriertréningen szerzett élményeihez. Az eseményen résztvevő közel 100 érdeklődő pedig meggyőződhetett arról, mennyi munka és fejlesztési folyamat árán lett eredményes és egyben sikeres ez a projekt.

Dr. Sarkady-Kiss Lilla, az Erasmus+ projekt vezetője záró gondolatként így fogalmazott: „Bár nem volt lehetőségünk bemutatni az Erasmus+ program 30. születésnapi konferenciáján a Karrier Programunkat és módszertanát, az ott elhangzó előadások alapján azonban megerősítést kaptunk arra, hogy nagyon jó úton járunk, a gyerekeket és fiatalokat segítő, bizonyítottan hatékonyan működő programjaink hiánypótló jelleggel bírnak”.

Az esemény vendége volt Prof. Dr. Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus, aki egy érdekfeszítő és egyben szórakoztató előadást tartott arról, hogyan lehet felkészíteni a diákokat az előttük álló karrierválasztásra.

A rendezvény egy Gasztro Klubbal zárult, ahol a vendégek és vendéglátók a projekt keretén belül szerzett tapasztalataikról beszélgettek.

A karriertréningen résztvevő aradi diákok nevében köszönöm a sok-sok élményt, illetve a tapasztalatokat, melyekre néhány nap alatt szert tehettünk az alapítvány munkatársai segítségével!

* A projektről az alábbi linkre kattintva olvashatunk beszámolót: http://otpfayalapitvany.hu/nemzetkozi_zarorendezveny_a_karrier_program_hatarokon_tul_cimu_erasmus_projektben. Az alábbi fotók is onnan származnak.

Túl egy vírusfertőzésen

virus_pcAmint azt olvasóink bizonyára észrevették, iskolánk weboldala az elmúlt vasárnap délutántól hétfő estig akadozva működött, néhány órára pedig sehogy sem volt elérhető. Az ok rendkívül egyszerű: vírusfertőzés…

Veres János szervergazda hatékony munkájának hála, tegnap reggelre a php-fájlok újra tisztán tündököltek. (S reméljük, minél tovább úgy is maradnak!) Az oldal biztonságát kártevő elleni szoftver és tűzfal is védi tegnap óta. Az adatfájlokat ért támadás okát szorgalmas munkatársunk így foglalta össze: „Minél látogatottabb egy oldal, annál inkább ki van téve mindenféle támadásoknak. Sajnos.”

Elnézést kérünk a fennakadásért, az elmaradt beszámolókat (évzárók, olimpikonok kitüntetése stb.) a következő napokban pótoljuk.

Hétfőn, szerdán és csütörtökön képességvizsgáznak a nyolcadikosok

probavizsgak_sav2

Három izzasztó nap következik 28 csikys nyolcadikos számára. Egyrészt azért, mert gyorsan melegszik az idő, másrészt (és főként emiatt) azért, mert hétfőn, szerdán és csütörtökön fognak megbirkózni (reméljük, sikeresen) az idei képességvizsga három próbájával. 

Június 19-én, hétfőn a román nyelv és irodalom, június 21-én, szerdán a matematika, június 22-én, csütörtökön pedig a magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli vizsgapróbát rendezik meg.

Mindhárom napon reggel 9 és 11 óra között zajlik az írásbeli vizsga, de a diákok már egy órával azelőtt, tehát reggel 8 órakor gyülekeznek az iskolában. Az írásbeli vizsgák az új épületrész második emeletén lévő U21-es és U23-as teremben lesznek.

A vizsgázók ne felejtsék magukkal hozni a személyi igazolványukat (vagy, annak hiányában, az útlevelüket).

Pont mint a korábbi években, a vizsgaterembe segédanyagokat (füzetet, könyvet, képlettárat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket.

Figyeljünk az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel írjuk be a megfelelő helyre, kerüljük az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett.

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák fognak működni. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után, délután 3 órakor függesztik ki. Az eredményeket június 26-án, hétfőn fogják kifüggeszteni a földszinti hirdetőtáblán.

A képességvizsga szervezésénél és lefolyásánál tapasztalt esetleges szabálytalanságokat a 0800-801100-as telefonszámon, vagy a http://www.educatiepentruviitor.edu.ro weblapon lehet jelezni.

További információkat a Csiky Gergely Főgimnázium titkárságán, illetve a 0257-210002-es telefonszámon lehet igényelni. Sok sikert minden vizsgázónak!

„A”, „B” és „D” után következik a „C” (érettségi ábécé)

angol_erettsegi_2016_sav

A román és a magyar szóbeli („A”, „B” próba), illetve a számítástechnikai készségek felmérése („D” próba) után június 14–15. között következik az idegen nyelvi készségek felmérése, azaz a „C” próba. Folytatás

Öt nap Budapesten, a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozón

karpat_medencei_ifjusagi_talalkozo_nyitoIdén május 29. és június 2. között rendezték meg a Kárpát-medencei Ifjúsági Talalkozót, a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Diákok érkeztek Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, Szerbiából és Szlovéniából. Csikys csapatunk – Czernák Dorottya, Faragó Richárd, Hegyi Boglárka és Zsámbok Emese (XI. A) – Drasztyl Andrea tanárnő kíséretében indult Budapestre, ahol az Orosdy kastélyban szállásoltak el.

A vacsora után valamennyi csapat bemutatta a városát és az iskoláját, ahonnan jött, majd a merészek egy bátorságpróbára indultk, mármint elemlámpa kíséretében egy forráshoz vezettek el. Folytatás

Újabb találkozás a lengyel barátainkkal

lengyel_diakok_sav Miután tavaly, a Lengyel–Magyar Baráti Társaság fennállásának 35. évfordulóján a Csiky Gergely Főgimnázium népes csoportja vett részt a lengyelországi Łódźban szervezett rendezvénysorozaton, idén, május 29. és június 2. között testvériskolánk, a łódźi 13. számú Bem József Gimnázium 14 diákját fogadta iskolánk 13 tanulója. Folytatás