Évadnyitó előadás az Aradi Kamaraszínházban

a_hullaegeto

A 2018-as évad március 21-én kezdődik az Orlai Produkció és a győri Vaskakas Bábszínház közös produkciójával, melynek címe A hullaégető. A főszerepben Gálvölgyi Jánost láthatja az aradi közönség.

„Ladislav Fuks darabjában a néző Karel Kopfrkingl történetét ismerheti meg, aki a prágai krematórium dolgozója, a magával és a világgal elégedett tisztességes kispolgár mintapéldánya. Rajongásig imádja feleségét és két gyermekét, nagy buzgalommal és szakértelemmel végzi munkáját, egyáltalán nem foglalkozik politikával. Ám 1938-at írunk, amikor is Németország elfoglalja a Szudéta-vidéket. Ekkor fokozatosan előbukkan a rendes honpolgár álarca alól az álszent szörnyeteg, a behízelgő hóhér, akinek fel sem tűnik, hogy már egy párhuzamos világrendet szolgál, melynek javáért magától értetődő természetességgel áldozza fel a hozzá legközelebb álló embereket is.” (részlet a műsorfüzetből)

Az előadást Pelsőczy Réka rendezi. Ladislav Fuks hátborzongató regényét Gálvölgyi János életének párja, Gálvölgyi Judit alkalmazta színpadra (Zádor Margit fordításának felhasználásával), dramaturg Zöldi Gergely.

Játsszák: Gálvölgyi János, Schruff Milán, Szúkenyik Tamás, Ujvári Janka, Ragán Edit, Gergely Rozália, Bora Levente

A diákbérletek a 17 órai előadásra érvényesek.

Próbaérettségik következnek

probaerettsegi_2017_sav

Március 19–22. között a XI. és XII. osztályos diákok érettségi próbavizsgái következnek. Március 19-én román nyelv és irodalomból, 20-án magyar nyelv és irodalomból (anyanyelv), 21-én pedig a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (nálunk matematikából) „szimulálnak” a diákok. Március 22-én, csütörtökön a szaknak megfelelő választott tantárgy írásbeli próbavizsgája következik, immár csak a tizenkettedikesek számára. Az eredményeket március 30-án, pénteken teszik közzé.

A (próba)vizsgák reggel 9-kor kezdődnek, a diákok 8.30-kor lépnek be a termekbe, s a tételek kidolgozására három óra áll rendelkezésükre. A felmérés a nyári érettségihez hasonló körülmények között zajlik: a tételek országos szinten egységesek, a vizsgákat videokamerával rögzítik. Egységes javítókulcs alapján a dolgozatokat a próbavizsgákat szervező iskola tanárai javítják ki. A próbavizsgán szerzett jegyeket nem lehet megfellebbezni, és nem kerülnek be az osztálynaplóba. Az eredményeket iskolai szinten az osztályban, szülői értekezleteken és a pedagógusi munkaközösségekben értékelik ki, s ennek alapján dönthetnek az előmenetel javításáról.

„Vannak napok, melyeket nem felejtünk el…” – Március 15-e a Csiky Gergely Főgimnáziumban

2018_marcius_15_sav

„Ne törődj vele, hogy mit mondanak / Az vagy, akinek tartod magad / Még akkor is, ha szembe fúj a szél”. Az idei március 15-i iskolai ünnepséget a Csiky Gergely Főgimnázium kórusa nyitotta meg egy változatos dalösszeállítással. Kisvárdai-Spier Tamás és Lukács Krisztián (VII. o.) népdalokat énekeltek, majd Andó Áron és Kecskés Tamás X. A osztályos tanulók sárközi verbunkot táncoltak a Kossuth Lajos táborában című nótára, melyet Almási Dóra (IX. A) és Szlaukó Vivien (IV. B) citerán kísértek. Ezután Bródy János Szabadnak születtél és Csézy Itthon a legjobb… című dala következett a kórus előadásában, Sallai Krisztina (VIII. o.) gitárkíséretével.

A hetedik osztályos Rónai Zoltán Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét szavalta el, majd a Vékony Zsolt tanár úr által felkészített gitárosok a Kossuth Lajos azt üzente című dalt játszották el, miközben a tanár úr kérésére az éneklésbe a közönség is bekapcsolódott. „Vannak napok, melyeket nem felejtünk el…” A fellépők sorát Dobos Carlos (VI. o.) zárta, aki Kristófné Vidók Margit Március 15 versével állt a közönség elé. Dr. Muntean Tibor, iskolánk igazgatója köszöntötte a jelenlevőket, megköszönte a szavalatokat és az énekeket, majd az ünnep jelentőségére hívta fel a figyelmet. „A forradalmárok és a márciusi ifjak családjukat, biztonságukat, pénzüket és akár az életüket is feláldozták azért, hogy változást hozzanak. Ez a fajta bátorság mindennél többet ér. Az az erő, ami akkor tombolt Petőfiben és társaiban, bennünk is él, nekünk is kötelességünk felhasználni azt.”

A megemlékező ünnepséget követően a VIII. és a IX. A osztály diákjai érdekes történelmi vetélkedőt szerveztek a negyedikes és ötödikes kisdiákoknak Muntean Tibor tanár úr irányításával. A tanító nénik által megalkotott csapatok egy 1848-as „útlevelet” töltöttek ki libatollal, címeres memóriakátyákat raktak ki, várostromot jelenítettek meg, Toldi rúdját tartották, híres emberek arcképét társították a nevükkel, a 12 pontot mutogatták el, illetve puskatöltényeket alkottak sóból. A bentlakásban és az iskola termeiben megrendezett versenyt láthatóan nagyon élvezték a gyermekek, és a versenyzők csapatként is ügyesen dolgoztak mindvégig.

Március 15-én, délután, a Szabadság-szobor előtti ünnepségen iskolánk diákjai segédkeztek a koszorúk elhelyezésénél. Az ünnepségről bővebben az Aradi Hírek és a Nyugati Jelen weboldalán olvashatunk.

[Fotó: Fodor Tímea, Horga Annamária, Ilona János, Juhász Alexandra]

« 1 A 3 »

Hannának szólt az ének, a vers, a tánc

hanna_eloadas_sav

Ahogy azt korábban is jeleztük, március 12-én, hétfő délután a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében jótékonysági előadásra került sor, hogy a befolyt pénzösszeggel a Détári család három éves kislányának, Hannának a műtéti költségéhez és utókezeléséhez járuljunk hozzá.  Folytatás

Ingyenes felkészítők a kolozsvári színin és teatrológián!

felkeszito_szini_sav

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is ingyenes tavaszi felkészítőket tartanak a BBTE Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézetének oktatói.  Folytatás

Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny (megyei szakasz)

A Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny megyei szakasza az idén február 24-én zajlott iskolánkban. Arad megye különböző oktatási intézményeiből nagy számban képviseltették magukat az irodalomkedvelő diákok.  Folytatás