Szóló Szőlő, 2013

alap-kicsi

November 7-én, csütörtökön a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében került megrendezésre az ötödik Szóló Szőlő hagyományőrző előadás. Ha a korábbi négy alkalommal a szüreti, késő őszi, téli népszokásokat, meséket, balladákat elevenítették fel, az iskola kollégiumában lakó diákok ezúttal az Ünnepeket választották témaként. 

A majláthfalviak a naptári ünnepeinkhez kapcsolódó népi időjósló mondókákat mondtak, a feketegyarmati, kisjenői és fazekasvarsándi diákok pedig a termés betakarításának örömét mutatták be. Szent István élettörténetéről 1280 táján íródott az a latin nyelvű, több mint 30 tételből álló verses zsolozsma, amelyet Weöres Sándor fordított le, s amelyből a kisiratosi diákok idéztek részleteket. Az ágyaiak a keresztelői ünnepkörrel kapcsolatos jókivánságokat, imákat, verseket és énekeket mutatták be, két simonyifalvi diáklány pedig a halál és a temetés szokás- és hiedelemvilágát elevenítette fel. Az előadás első részének zárásaként a peregi diákok menyasszonybúcsúztatóval teremtettek vidám hangulatot.

Takács-Máthé Mónika bentlakási pedagógus szervezésével és segítségével a diákok szorgalmasan tanulták be szövegeiket, jeleneteiket. A bentlakók kreativitását dicsérték azok a kisebb-nagyobb dísztárgyak, amelyeket a kirakodóvásáron lehetett megvásárolni.

Mindenki izgatottan várta a pillanatot, amikor az ösztöndíjak átadására került sor, Hadnagy Éva igazgatónő, az Alma Mater Alapítvány ügyvezető elnöke közvetítésével. Köszönettel tartozunk mindazoknak az intézményeknek és magánszemélyeknek, amik, akik révén támogatásban részesülhettünk: a Bethlen Gábor Alapnak (17 támogatás), a Balassi Intézetnek (6 ösztöndíj, illetve 300 000 Ft néptánc cipőkre és szoknyákra), a 4 aradi, illetve egy-egy magyarországi, németországi és svájci keresztszülőnek, a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesületnek (22 ösztöndíj), illetve a Communitas Alapítványnak (kollégista diákok egyszeri támogatása, illetve hagyományőrző tevékenységek támogatása). Ösztöndíjat csak az kaphat, jelezte Hadnagy Éva igazgatónő, akinek a magaviselete 10-es, illetve akinek a családjában alacsony az egy főre eső jövedelem. Ennek megfelelően idén (első félévben) az 56 bentlakó diák közül 50-en részesültek valamelyik fajta támogatásban.

Az ösztöndíjak kihirdetése után szorgalmáért és lelkes hagyományőrző tevékenységéért két bentlakó diák, a végzős Futó Zsolt, illetve a tizenegyedikes Gáll Csilla Tamara (mindketten a kollégiumi néptánccsoport oszlopos tagjai) részesült a budapesti Nagygyörgy Gábor által felajánlott hagyományőrző díjban. Zsolt fejére a kalapot Takács-Máthé Mónika pedagógus, Csilla fejére pedig a Gerebenics Mónika által felajánlott pártát Ilona János informatikatanár helyezte fel.

Az előadás a simonyifalviak menyegzőt idéző táncával végződött, majd a közönség tagjait is táncba hívták a bentlakók. Akik nem táncoltak, azok a finom sült tökből falatozhattak, a diákok pedig az iskola szülői bizottságának jóvoltából süteménnyel és üdítővel ünnepelhették a sikeres előadást. [Fotó: Ilona János, Ujj János]