Lengyel testvéreink újból nálunk jártak

lengyelek-1 A testvériskolai kapcsolat a łódźi Bem József Gimnáziummal 2007 óta tart. Ebben a tanévben részükről egy 14 fős csoport látogatott a Csiky Gergely Főgimnáziumba. A 11 lengyel diák csikys tanulóknál volt elszállásolva, a felnőttek pedig iskolánk bentlakásában. Május 27-én, hétfőn érkeztek és június elsején utaztak haza. Ebben a periódusban igyekeztünk számukra érdekes, élménydús, változatos programot biztosítani.

Kedden, az iskolánk bemutatása – igazgatónk, Juhász Béla által – és óralátogatások után együtt drukkoltak a csikysekkel a sportcsarnokban az Arad, mozdulj meg! vetélkedőn.

Szerdán reggel Tornyára indultak, ahol a Propirkult egyesület tájházában ismerkedtek a helybéli szokásokkal, hagyományokkal. Kipróbálhattak régi háztartásbeli eszközöket és kerti szerszámokat, megkóstolhatták a kemencében sült lángost is, mégis a cseresznyeszedés és -evés bizonyult a legérdekesebb tevékenységnek. Színházi előadásra is eljutottak, A dzsungel könyve musical változatát tekintették meg. Délután a polgármesteri hivatalban Bognár Levente alpolgármester úr fogadta küldöttségüket és mutatta be az aradi városháza épületét. Este a felújított Neptun strandon sétáltak. 

Csütörtökön hosszabb kirándulásra indultak Matekovits Mihály kíséretében. Eőbb Radnán a Bazilikát látogatták meg, utána Déván a Téglás Gábor Iskolaközponttal ismerkedtek, ott ebédeltek is, majd Vajdahunyadon a vár épületében gyönyörködhettek.

A Csiky végzőseinek ballagására május 31-én, pénteken került sor. Nagy figyelemmel és érdeklődéssel kísérték végig az eseményeket, mivel náluk nincs hasonló búcsúvétel az iskolától. Szeretettel látta viszont Magdalena Bocko, lengyelországi kolléganő a részvételi oklevelek átadásakor azokat a fiatalokat, akik az évek során résztvettek ebben a multikulturális programban. Délután a Víztoronyban levő víztörténeti kiállítást járták végig, azaz a torony legfelső szintjén lévő óriás tartályig, amelyben nagy élvezettel készítették fényképeiket és ahonnan beláthatták városunkat és a környéket is.

Ahogyan a beszélgetésekből kiderült, látogatásuk nagyon eredményes volt. Köszönettel tartozom Békési Krisztina tanárnőnek, aki mindenhová elkísérte vendégeinket. Ezúton szeretném megköszönni azoknak a családoknak, szülőknek és diákoknak a segítségét, akik vállalták, hogy ez alatt az egy hét alatt vendégül látják a testvériskolánkból érkezett gyermekeket. Fáradozásaiknak tulajdoníthatóan a vendégek otthonosan érezték magukat Aradon.

Hálával és köszönettel gondolok támogatóinkra is: iskolánk szülőbizottsága, Adamtour Iratos, RMPSZ Arad megyei szervezete, Alma Mater Alapítvány, Dévai Téglás Gábor Iskolaközpont, Jelen Ház, Horia Truţă, Vineprincess, Propirkult Egyesület, Quality Asig Broker. Nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a tapasztalatcsere.

Amint a vendéglátó szülők elmondták, hasznosak az ilyen jellegű tevékenységek, hiszen gyermekeik (és ők maguk is!) sokat tanultak angolul az egy hét alatt, emellett megismertek más szokásokat is és új barátokat szereztek. Diákjaink szerint is hasznos a lengyel–magyar kapcsolat ápolása.

„Csak így tudjuk idegennyelv tudásunkat fejleszteni, új ismerősöket szerezni, és mások kultúráját megismerni.” (Csiszár Balázs, VII. osztály)

„Megismerhettük nyelvüket, barátokat szereztünk és reméljük, hogy jövőre is ugyanilyen jó lesz nekünk is náluk.” (Stelea Gabriel, VII. osztály)

„Jó volt megismerkedni, jó volt szórakozni velük és most már jobban törekszem az angol nyelv elsajátítására is.” (Balogh Edina, VIII. A osztály)

„Most is szoktam a lengyel barátommal beszélni, megszoktam, hiányzik.” (Sáfár Kinga, VIII. A osztály)

A fentiekből leszűrhető következtetés, hogy érdemes tovább folytatni a multikulturális kapcsolatot a lengyelországi testvériskolával. Tehát készülődhetünk, jövőre mi utazunk Łódźba.

[Fotó: Magdalena Bocko]