„A ma különleges pillanatai lesznek a holnap emlékei” – Nyolcadikos ballagás 2023

Nyolcadikosok ballagása a Csiky Gergely Főgimnáziumban, 2023. június 9-én
[Fotó: Kulcsár Jóel]

2023. június 9-én, pénteken a Csiky Gergely Főgimnázium VIII. osztályos diákjai számára utoljára szólt a csengő, hisz immár ők voltak a ballagók, nekik volt könnyes a szemük, ám mosolygós az arcuk.

A ballagó diákok reggel 9 órakor egy-egy szál rózsával kezükben és hímzett tarisznyával a vállukon a Ballag már a vén diákot énekelve léptek ki az iskolaudvarra, hogy lezárják általános iskolás éveiket. Az ünnepséget Vajdovics Jázmin VII. B osztályos tanuló Weöres-szavalata nyitotta meg. Ezt követően Tóthpál Renáta, igazgatóhelyettes, Faragó Péter, parlamenti képviselő, Illyés Ibolya, kisebbségi tanfelügyelő, valamint Kranowszky Nagy Andrea, az Alma Mater Alapítvány elnöke búcsúzott a ballagóktól, sok szerencsét és sikert kívánva nekik.

A hetedikes nevében Horváth Johanna és Derzsi Alexa VII. A osztályos tanulók saját verssel búcsúztatták a nyolcadikosokat, felelevenítve a sok szép közös emléket és az együtt töltött idő varázsát. A ballagók nevében Anghel Orsolya (VIII. A) és Gali Anita (VIII. B) mondott búcsúbeszédet, visszaemlékezve mind az akadályokra, mind az örömökre, a Csikyben eltöltött évekre.

Megható pillanat volt a kulcsátadás ceremóniája, amelynek során a végzősök képviseletében Tapasztó-Gujdár Péter (VIII. A) és Fehér Márk (VIII. B) feltűzte iskolánk zászlajára az idei nyolcadikos évfolyam szalagját, majd átadta az iskola kulcsát Kiss Zita és Dobos Maya hetedik osztályos tanulóknak. Ezután néhány VIII. osztályos tanuló Szabó T. Anna Útravaló című versével búcsúzott. A hagyományokhoz híven az ünnepeltek egy általuk választott dalt is előadtak.

Az esemény egyik fontos mozzanata a díjazás volt. Erdélyi Kinga (VIII. A) és Czeglédi Csilla (VIII. B) osztályfőnökök díjazták osztályuk legjobbjait.

VIII. A: I. díj – Anghel Orsolya; II. díj – Tapasztó-Gujdár Péter; III. díj – Madarász Karina; Dicséret – Veres Zsombor.

VIII. B: I. díj – Fehér Márk; II. díj – Gali Anita és Kávai Dáriusz; III. díj – Jakab Lukács; Dicséret – Farkas Dominik, Sipos Szilárd és Jázbinszky Erik.

A nevesített különdíjakat Spier Tünde, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatója, valamint Kranowszky Nagy Andrea, az Alma Mater Alapítvány elnöke adta át. A matematika tantárgyversenyeken elért eredményeiért Anghel Orsolya a Bolyai János-díjat, a magyar nyelv és irodalom versenyeken való sikeres szereplésért pedig Gali Anita és Tapasztó-Gujdár Péter a Böszörményi-díjat vehette át. A szaktanárok különdíjait szintén Spier Tünde, igazgató adta át.

A díjátadást követően Baracsi Levente, református lelkipásztor áldotta meg a jelenlévőket, majd az ünnepeltek közösen énekelték el a Honfoglalás című film ismert zeneszámát, és eresztették szélnek a ballagást jelképező színes léggömböket.

Szívből gratulálunk a végzős nyolcadikosoknak, és nagyon sok sikert és kitartást kívánunk nekik a továbbiakban is!

[Fotó: Ilona János, Kulcsár Jóel]

« A 3 »