Az idei próbavizsgák

Próbaérettségi – román nyelv és irodalom írásbeli próba március 27-én
[Fotó: Ilona János]

Hétfőn, március 27-én kezdődött a végzős diákok idei próbaérettségije. A román nyelv és irodalom írásbeli próba után a végzősök kedden, 28-án a szakhoz tartozó kötelező tantárgyból (a csikysek esetén matematikából), szerdán, 29-én a választható tantárgyból (a csikysek esetén biológia, szerves, illetve szervetlen kémia, informatika, földrajz, pszichológia), csütörtökön, 30-án pedig anyanyelvből, esetünkben magyar nyelv és irodalomból próbavizsgáznak.

A próbaérettségi eredményeit a diákoknak és szülőknek előzőleg megadott kóddal április 6-án teszik közzé, s ezeket a tanulók, a szülők, az osztályfőnökök és a pedagógusok közösen elemzik. Az elért jegyeket a tanuló vagy a szülő kérésére vezetik be a naplóba.

A nyolcadikosok próba-képességfelmérő vizsgája az elmúlt héten, március 20–22. között zajlott. Március 20-án a román nyelv és irodalomból, kedden, 21-én matematikából, szerdán, 22-én pedig anyanyelvből írásbeliztek. A próba-képességfelmérő eredményét ma, március 29-én teszik közzé.