Kortárs mediátor képzés, avagy tanuljunk konfliktuskezelést az iskolában

[Illusztráció: egy.hu]

A mediáció egy olyan konfliktuskezelő és vitarendező folyamat, amelynek során egy független harmadik személy segíti a konfliktusban levő feleket a vitás helyzet megbeszélésében. A folyamatot a mediátor irányítja, akinek feladata, hogy elősegítse a kölcsönösen elfogadható megoldások megtalálását és kidolgozását. A mediáció a konfliktusokat természetes jelenségnek, a mindennapi élet szükségszerű velejárójának tekinti, melyet nem elhárítani, elkerülni kell, hanem megoldandó problémaként kell kezelni.A mediáció az élet bármely területén alkalmazható. Ahol konfliktus van, ott a mediációnak is van létjogosultsága.

A kortárs mediáció nemzetközileg elismert és alkalmazott módszer az iskolai konfliktusok kezelésére. Abból a felismerésből született, hogy a diákok hamarabb felismerik az egymás között jelentkező konfliktusforrásokat, nagyobb eséllyel kérnek egymástól segítséget, mint a kívülálló felnőttektől. A kortársak szerepe kiemelkedően hangsúlyos a tizenéves korosztály körében, elsődlegesen egymással osztják meg problémáikat, ezért fontos, hogy eszközt kapjanak a konfliktusaik kezeléséhez. Nagyon sok vita, nézeteltérés már a kezdeti fázisban megoldható, ezért megfelelő hozzáállással és tudással megelőzhető, hogy ezek a konfliktusok elmérgesedjenek.

A kortárs segítők tehát olyan fiatalok, akik mellérendelt szerepből a velük egykorú társaiknak igyekeznek segítséget nyújtani, sokszor a híd szerepét betöltve a diákok és szakemberek között. Itt nyilván nem súlyos, elmérgesedett helyzetekről van szó, hanem kisebb horderejű konfliktusokról.

A programot az idén a IX–XI. évfolyamos diákoknak hirdettük meg. Az önként jelentkező diákok részt vesznek egy felkészítő tanfolyamon, melynek során elsajátítják azt a szemléletmódot és azokat a készségeket, amelyek segítik őket a közösségeikben és saját életükben felmerülő konfliktusok hatékony rendezésében. A tematika a konfliktusok eredetét, a kezelésének módjait, a mediátori szerepet és a mediációban alkalmazott technikákat, eszközöket foglalja magába. A mediációs képzésen részt vett diákok nem maradnak magukra a képzés elvégzése után sem, munkájukat felnőtt segítő, úgynevezett mentor segíti.

A képzés végeztével bővebb beszámolóval is fogunk jelentkezni, amelyben a további lépéseket is vázoljuk, vagyis hogy milyen helyzetekben lehet majd igényelni a kortárs mediátorok segítségét.