PISA-felmérés: kedden és szerdán

Ahogy azt korábbi bejegyzésünkben már jeleztük, a Csiky Gergely Főgimnázium is egyike annak a 265 romániai iskolának, amelyet a tanügyminisztérium kiválasztott arra, hogy 2022. április 4. és május 30. között részt vegyen az idei PISA-felmérésen. A 15 évesek közül véletlenszerűen kiválasztott 48 fős csikys diákcsoport első fele számára május 3-án, kedden, a második fele számára pedig május 4-én, szerdán szervezzük meg a számítógépes tesztet. A diákok reggel 9 órakor gyülekeznek, s fél 10-kor foglalják el helyüket az első emeleti informatikateremben. (Az új épületrészbe vezető híd előtti teremről van szó, nem az utóbbi két hónapban használt ideiglenes informatikalaborról.) Kérjük, hozzák magukkal személyi kártyájukat, vagy diákigazolványukat.

A diákok a matematikával, tudományokkal, olvasmánnyal és kritikai gondolkodással kapcsolatos kérdésekre fognak válaszolni, ezenkívül néhány, az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekre vonatkozó kérdésre is. Mindez magyar nyelvű tesztek révén történik meg. A felmérés nem igényel semmilyen különleges felkészülést. A teszteket az informatikateremben található számítógépeken fogják kitölteni egy, a felmérést helyileg irányító pedagógus jelenlétében, s erre körülbelül 4 óra áll majd rendelkezésükre, szünetekkel. Vizet, cukorkát az informatikaterembe is magukkal hozhatnak, ételt (uzsonnát) viszont csak szünetekben, a folyosón fogyaszthatnak el.

A PISA (Programme for International Student Assessment) a tanulói teljesítménymérés nemzetközi programja. Négy területen vizsgálja a 15 éves diákok képességét a mindennapi életben használható tudás elsajátítására: alkalmazott matematikai műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség, szövegértés, és kritikai gondolkodás. Több mint 83 ország (köztük Románia) vesz részt a programban, amely 3 évente információkat összesít a nemzetek oktatási gyakorlatáról is.

Nagyon fontos, hogy a szülők támogassák gyermekük részvételét a felmérésen. A felhasznált tesztek az iskolában már elsajátított ismereteket és készségeket érintik, a feladatok a hétköznapi életben előforduló helyzetekre utalnak. A matematikai feladatok megoldásához szükséges képletek és számológépek is a diákok rendelkezésére állnak. A felmérésben a fogyatékkal vagy tanulási nehézségekkel küzdő diákok részvételét is bátorítják.

Minden résztvevő diák személyre szóló oklevelet és egy kis ajándékot fog kapni. Országos szinten a felmérés adatai lehetővé teszik annak jobb megértését, hogy a romániai diákok milyen mértékben vannak felkészülve/felkészítve a tanulmányaik folytatására, illetve a munkaerő-piaci integrációjukra. Az eredmények elemzése nyomán meghatározhatók azok a területek, amelyeken jól teljesítenek a diákok, illetve azok is, amelyeken fejlesztésre van szükség.

A felmérésen gyűjtött adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célokra használják fel. Egyetlen diák vagy iskola sem azonosítható be a felmérés eredményeit közzétevő jelentésből. A diákok neve nem tűnik fel semmilyen adatbázisban, őket csak egy számkód alapján különböztetik meg.

A PISA-felmérésen résztvevő, véletlenszerűen kiválasztott 15 éves diákok (szám szerint 48 diák) szüleivel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, a legfontosabb tudnivalókat pedig az ITT elérhető, román nyelvű dokumentum tartalmazza.