PISA 2022 – idén a Csiky is része a nemzetközi felmérésnek

PISA (Programme for International Student Assessment): a tanulói teljesítménymérés nemzetközi programja. Négy területen vizsgálja a 15 éves diákok képességét a mindennapi életben használható tudás elsajátítására: alkalmazott matematikai műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség, szövegértés, és kritikai gondolkodás. Több mint 83 ország (köztük Románia) vesz részt a programban, amely információkat összesít a nemzetek oktatási gyakorlatáról is. A nemzetközi PISA-felmérést 3 évente végzik el, a teszteredmények számítógépes összesítésével. A Csiky Gergely Főgimnázium is egyike annak a 265 romániai iskolának, amelyet a tanügyminisztérium kiválasztott arra, hogy 2022. április 4. és május 30. között részt vegyen az idei PISA-felmérésen.

Nagyon fontos, hogy a szülők támogassák gyermekük részvételét a felmérésen. A felhasznált tesztek az iskolában már elsajátított ismereteket és készségeket érintik, a feladatok a hétköznapi életben előforduló helyzetekre utalnak. A matematikai feladatok megoldásához szükséges képletek és számológépek is a diákok rendelkezésére állnak. A felmérésben a fogyatékkal vagy tanulási nehézségekkel küzdő diákok részvételét is bátorítják.

A diákok a matematikával, tudományokkal, olvasmánnyal és kritikai gondolkodással kapcsolatos kérdésekre fognak válaszolni, ezenkívül néhány, az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekre vonatkozó kérdésre is. A felmérés nem igényel semmilyen különleges felkészülést. A diákok a teszteket az informatikateremben található számítógépeken fogják kitölteni egy, a felmérést helyileg irányító pedagógus jelenlétében, s erre körülbelül 4 óra áll majd rendelkezésükre, szünetekkel.

Minden résztvevő diák személyre szóló oklevelet és egy kis ajándékot fog kapni. Országos szinten a felmérés adatai lehetővé teszik annak jobb megértését, hogy a romániai diákok milyen mértékben vannak felkészülve/felkészítve a tanulmányaik folytatására, illetve a munkaerő-piaci integrációjukra. Az eredmények elemzése nyomán meghatározhatók azok a területek, amelyeken jól teljesítenek a diákok, illetve azok is, amelyeken fejlesztésre van szükség.

A felmérésen gyűjtött adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célokra használják fel. Egyetlen diák vagy iskola sem azonosítható be a felmérés eredményeit közzétevő jelentésből. A diákok neve nem tűnik fel semmilyen adatbázisban, őket csak egy számkód alapján különböztetik meg.

A PISA-felmérésen résztvevő, véletlenszerűen kiválasztott 15 éves tanulók (szám szerint 48 diák) szüleit az osztályfőnökök fogják értesíteni, a legfontosabb tudnivalókat pedig az ITT elérhető, román nyelvű dokumentum tartalmazza.