Március 22-én, a víz világnapján

Március 22-én a víz világnapjának megünnepléséből az alsó tagozat sem maradt ki. A tanítók különböző tevékenységeket szerveztek, hogy felhívják a gyermekek figyelmét a vízkészletek fogyására, a vízszennyezés következményeire, a vízzel való takarékosság fontosságára.

A legkisebbek, az előkészítősök vízi élőlényeket színeztek, vágtak, ragasztottak, megalkotva egy tiszta élőhelyet, ahol zavartalanul élhetnek a vízi állatok és növények.

Az elsősök és másodikosok vízcseppekbe „foglalták” a víz sokrétű felhasználását, szóhálóban keresgélték a „vizes” fogalmakat, és írás órán is a vízről fogalmaztak meg fontos gondolatokat.

A harmadikosok és a negyedikesek vetítettképes előadások után megbeszélték az édesvízkészletek veszélyeztetettségét, a tiszta víz fontosságát, majd csoportmunkában plakátokon foglalták össze a víz szerepét, nélkülözhetetlen voltát az életünkben.

A gyerekek megértették, mennyire fontos, hogy az emberek változtassanak magatartásukon, szemléletmódjukon, ne pazarolják a vizet, vigyázzanak a környezetükre, ne szennyezzék a felszíni és a felszín alatti vizeket.

« A 2 »