Új tanév: az önfegyelem éve – Fontos szabályok a járványidőszak alatt

[Illusztráció: Ilona János]

Rendhagyó módon zártuk a 2019–2020-as tanévet, és legalább olyan rendhagyó módon nyitjuk az új tanévet is. Az új típusú koronavírus alig több, mint fél év alatt átalakított, felülírt számos társadalmi normát és emberi viselkedési szabályt. Ezek a változások komolyan érintették az oktatás menetét is. Az alábbi rendelkezések lehetnek bosszantók, kellemetlenek, nehezen elfogadhatók, de céljuk alapvetően az, hogy csökkentsék a járvány terjedésének kockázatát. Emiatt szükséges komolyan venni őket nem csak személyi, hanem intézményi szinten is.

Az idei év márciusától a Csiky Gergely Főgimnázium régi épületének egyik szárnyában az Aradi Polgármesteri Hivatal által szervezett és finanszírozott felújítási munkálatok folynak. Emiatt meghatározatlan ideig nem használható sem az alagsor a tornatermekkel és néhány osztályteremmel, sem a Transilvania utca felől megközelíthető hátsó bejárat.

Ilyen körülmények között nálunk nem a zöld forgatókönyv szerint indul az új tanév. Az iskola vezetőtanácsa a megyei tanfelügyelőség jóváhagyásával kidolgozott egy zöld-sárga forgatókönyvet. Az alábbiakban az oktatás zökkenőmentes lebonyolítása végett betartandó általános tudnivalók ismertetése következik az Oktatási Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium által kibocsátott 5487/1494/2020-es számú rendelet alapján.

Az oktatási folyamat megszervezése

Az osztálytermek beosztásánál a legfontosabb szempont az volt, hogy az előkészítő, illetve az I–IV. osztályosok, a ciklust kezdő évfolyamok (V. és IX. osztályosok) valamint a végzős évfolyamok diákjai teljes létszámban jelen lehessenek a tanórákon. Ezért a legtöbb osztályközösségnek új tanterembe kell költöznie, bár még így is van néhány osztály, amelynek tagjai felváltva, előre meghatározott rend szerint otthonról, online kapcsolódnak be az iskolai munkába.

A szünetek menetrendje

Minden szünet 10 perces lesz. A szünetet a tanulók a tanteremben töltik tanári felügyelet alatt.

Az előkészítő, illetve az I–IV. osztályok diákjai hosszabb szünetet a tanítók felügyelete mellett tarthatnak, csak az ő kíséretükben mehetnek ki az udvarra, osztályonként külön idősávban. Egyszerre több osztály nem tartózkodhat az udvaron.

Az intézménybe való érkezés és távozás

Amint azt a felvezető szövegben is jeleztük, a felújítási munkálatok miatt csak a Kálvin János (Vârful cu Dor) utca felőli kis- és nagykapu használható érkezésre és távozásra. A gimnáziumi és a líceumi osztályok tanulói naponta 7:30–8:00 óra között léphetnek be az intézménybe.

Hogy a torlódást amennyire lehet, elkerülhessük, az előkészítő és az I–IV. osztályosok később kezdenek, ők 8:00–8:15 óra között érkeznek majd az iskolába. A szülők, nagyszülők, hozzátartozók csak a kapuig kísérhetik el gyermeküket, az iskola udvarára és épületébe nem léphetnek be!

A kapuban és a bejáratoknál a portás és két szolgálatos pedagógus ellenőrzi, hogy a diákok betartják-e a következő előírásokat:

 • Helyesen viselik a maszkot.
 • Fertőtlenítik a kezüket (az ott található fertőtlenítő szerrel).
 • Társaikat és az iskola személyzetét csak az előírt távolságtartással közelítik meg.

Az iskola épületének elhagyásakor is maximálisan figyelni kell a távolságtartási szabályokra. Az egyes osztályok külön-külön, egymással nem vegyülve, tanítói/tanári felügyelettel hagyják majd el az iskolát.

A szeptember 14-e, hétfő délelőttre vonatkozó tanévnyitó órarendet IDE kattintva tekinthetjük meg.

Az óvodába való érkezés és távozás

Az óvoda épületének is egy bejárata van, ezért oda is csoportonként különböző idősávokban léphetnek majd be a gyermekek: 7:30–7:50, 8:00–8:20, illetve 8:30–8:50 között, a szülőkkel való előzetes megegyezés alapján. A szülők, nagyszülők, hozzátartozók csak a bejáratig kísérhetik el a gyermekeket.

Az egyes csoportok különböző időpontban, felügyelet alatt töltik majd a szüneteket is. Az óvodába tilos otthonról játékokat hozni.

Az óvodai kiscsoport tagjai és azok, akik nem ott ebédelnek, 12:45–13:00 között hagyják el az óvodát, akik pedig ott ebédelnek, 13:30–13:45 között távoznak. A napközisek a szülőkkel való előzetes megegyezés alapján 15:50–16:10, 16:20–16:40, 16:50–17:10 között távoznak.

A bentlakás működésének fontosabb szabályai

A 2020–2021-es tanévre iskolánk bentlakása 3 újabb szobával és 2 elkülönítő szobával bővült. Így mind a 67 beiratkozott diákot az előírásos 1 méteres fizikai távolságtartást betartva tudjuk elszállásolni az épületben.

A bentlakás épületén belül a diákok az érkezés után csak a szobájukba mehetnek, esetleg a mosdóba, eközben is betartva az 1 méteres távolságot. Az épületben érvényes viselkedési szabályokról a pedagógusok tájékoztatják a bentlakókat.

A diákok a bentlakás udvarán a pedagógus felügyelete mellett, idősávokra beosztva vehetnek részt különböző tevékenységeken.

Mit hozhat a jövő?

A járványhelyzet súlyosbodása esetén a hatóságok elrendelhetik, hogy a fent ismertetett forgatókönyv helyett az iskola átálljon a vörös forgatókönyvre. Ebben az esetben az oktatás teljes egészében online eszközökkel zajlik majd. Bármennyire nem kívánatos is egy ilyen változás, bízunk benne, hogy a tavalyi tanévben szerzett tapasztalatokra építve pedagógusok és diákok idén is sikeresen fognak alkalmazkodni a helyzethez. A Zoom applikáció és a Google Tanterem (Google Classroom) nyújtotta lehetőségeket ezután is eredményesen fogjuk a tanulás és a tartalmas együttlét szolgálatába állítani.

Általános szabályok

 1. A diákok nem cserélgethetik a helyüket a tanteremben!
 2. Az intézményben való tartózkodás alatt a maszk viselése kötelező, az épületen belül és az udvaron is!
 3. Az uzsonnázás során kerüljük a beszélgetést, a maszkunkat eltesszük, s vigyázunk arra, hogy az ne szennyeződjék be!
 4. A használt maszkokat az iskolában és az iskolán kívül erre a célra elhelyezett kosarakba lehet dobni!
 5. Tilos személyes tárgyakat egymás között cserélgetni!
 6. Idegen személyek nem léphetnek az intézménybe! A szülői értekezleteket online módon kell lebonyolítani.
 7. Tilos a labdajáték és a személyes kontaktus kialakítása!
 8. Ha egy tanulón az iskolába jövetele előtt a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetek mutatkoznak, akkor az illetőnek otthon kell maradnia, szülei, hozzátartozói pedig kötelesek tájékoztatni a háziorvost, az osztályfőnököt és az iskola titkárságát a 0257-210002-es telefonszámon! Hasonló az eljárás, ha a tanuló egy közeli hozzátartozóján, vagy a közvetlen környezetében élő személyen mutatkoznak a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetek.
 9. Ha a diákon az iskolában való tartózkodás alatt mutatkoznak a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetek, egy külön erre a célra berendezett helyiségben kell megvárnia, hogy a szülő vagy a hozzátartozó érte jöjjön!

Kedves szülők és diákok! Alighanem bonyolultnak és szigorúnak tűnnek ezek a rendelkezések. De most minden energiánkat és figyelmünket arra kell összpontosítanunk, hogy a járványhelyzet ellenére érvényt szerezzünk a gyermekek és ifjak tanuláshoz való jogának. Az ő egészségük védelmét és az ő tudásbeli és lelki gyarapodásukat szolgálják ezek a szabályok. Tartsuk be őket mindannyian, hogy sikeres és eredményes legyen a 2020–2021-es tanévünk is! Ha a szabályok mellett egymásra is figyelünk, hamar kialakíthatjuk a társas együttlét új változatait, és lesz majd mire emlékezni, miről mesélni, ha már túl leszünk a járványon. Az, hogy ez mikor következhet be, az bizony rajtunk is múlik! Addig is ne feledjünk el mosolyogni! A maszk alatt a szánk ugyan nem látszik, de ha mosolyunk szívből jön, felköltözik a tekintetünkbe. Az igazi mosoly ott ragyog a szemünkben! Erőt, bátorságot, jókedvet kívánunk hozzá!