Hétfőn kezdődnek az érettségi írásbeli próbái

bac_2019

A júniusi szóbeli és gyakorlati vizsgapróbák után július 1-jén, hétfőn kezdődnek a 2019-es érettségi nyári vizsgasorozatának írásbeli próbái. Alább igyekszünk összefoglalni az írásbelikre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. 

Az írásbeli próbák menetrendje:
– július 1., hétfő: Román nyelv és irodalom írásbeli – E)a) vizsga
– július 2., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli – E)b) vizsga
– július 3., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (a csikysek számára matematika) – E)c) vizsga
– július 4., csütörtök: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (a csikysek számára idén földrajz, biológia, kémia, fizika, illetve informatika) – E)d) vizsga
– július 8., hétfő: Az eredmények kifüggesztése (12:00 óráig), és az óvások benyújtása (12:00 és 16:00 óra között)
– július 9–12.: Az óvások elbírálása
– július 13., szombat: A végleges eredmények kifüggesztése.


Iskolánk összesen 71 végzőse vág neki az írásbeli próbáknak. A 61 idei végzős mind a négy írásbeli próbán részt vesz, a korábbi 10 végzős közül van, aki egy,            s van, aki több tantárgyból vizsgázik.

Az Arad Megyei Tanfelügyelőség beosztása alapján a Csiky Gergely Főgimnáziumban berendezett vizsgaközpontban fognak vizsgázni a pécskai Gheorghe Lazăr Elméleti Líceum 49, az aradi Adam Muller Guttenbrunn Elméleti Líceum 98 és az Aradi Sportlíceum 65 végzős diákja is.


Az érettségi szabályzat szerint az írásbeli próbákon naponta 7:30 és (legkésőbb!) 8:30 között lehet a vizsgaközpontban megjelenni. (Ajánlott nem elkésni, a sikeres érettségi múlhat rajta!) A terembeosztásokat reggelente a bejárat mellett elhelyezett nagy hirdetőtáblán, illetve a vizsgatermek ajtaján lehet megtekinteni. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet.

Mielőtt a vizsgázók bemennének a vizsgaterembe, minden személyes holmit (mobiltelefonokat, jegyzeteket, segédanyagokat is!) a csomagmegőrző teremben kell hogy hagyjanak. A vizsgaterembe csak személyi igazolványt, írószert, a matematika próbán vonalzót, illetve papírzsebkendőt vihetnek magukkal. Szigorúan tilos segédanyagokat (füzetet, könyvet, képlettárat, jegyzetet stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt a vizsgaterembe vinni! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket.

Figyelem az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel lehet beírni a megfelelő helyre, kerülni kell az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak (egyféle árnyalatú!) kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett.

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! A román, illetve a magyar írásbeli tételei egyféle típusúak lesznek az idén érettségiző matematika-informatika, természettudományok, közgazdaság és turizmus szakosok részére, viszont más-más matematikatételt kapnak a matek-infósok, a természettudományosok, illetve a technológia szakosok (közgáz és turizmus). A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel van tüntetve, hogy milyen szakos osztályoknak készültek, ezért érdemes azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

Az írásbeli vizsgák időtartama 3 óra. (Érdemes jól beosztani az időt, ne az utolsó negyedórában ébredjünk rá arra, hogy még mindent át kell írni a piszkozatlapról…) Ahogy azt fentebb már jeleztük, leghamarabb másfél órával a tételek szétosztása után lehet elhagyni a vizsgatermet. Rosszullét, illetve a mosdóba történő távozás esetén az egyik felvigyázó tanár kíséri el a vizsgázót.

Szerdán (E)c) vizsga), illetve csütörtökön (E)d) vizsga) a vizsgázók magyar és román nyelven is megkapják a tételeket. A vizsgatételekben talált esetleges hibákat (megalapozott esetben) természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak. Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A vizsgák elejétől a végéig minden teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

A javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után, 15 órakor függesztik ki. Azokat délután, vagy másnap reggel lehet megtekinteni, illetve a tanügyminisztérium honlapján (http://subiecte.edu.ro/2019/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/) is olvashatóak lesznek.

A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hétfőn és kedden erősen meleg, utána viszont kellemes idő lesz, érdemes tehát ennek megfelelően öltözködni. Fontos a kipihentség is, hiszen kipihenten jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is. Ásványvíz megfelelő mennyiségben lesz majd minden vizsgateremben. Valamennyi vizsganapon, a mi vizsgaközpontunkban is folyamatos lesz az orvosi felügyelet.

Különleges esetben, baleset vagy betegség esetén, ha a diák nem hagyhatja el otthonát, vagy azt a gyógyintézményt, ahol ápolják, a vizsgabizottság az adott helyszínen is megszervezheti a vizsgapróbát.


Melyek a sikeres vizsga feltételei? A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:
a) eredményesen vett részt az „A” (román), „B” (magyar), „C” (idegen nyelv) és „D” (számítástechnika) szóbeli és gyakorlati próbákon (ezeken már túl vagyunk!);
b) valamennyi írásbeli vizsgapróbán – E)a), E)b), E)c), E)d) – legalább 5-ös jegyet ért el;
c) az írásbeli vizsgapróbák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2019-es őszi, illetve a 2020-as nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Reméljük, egyetlen csikys diák sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És reméljük, hogy a diákjaink közül minél többen sikeresen érettségiznek majd. Sok sikert!!!