Hívogat az iskola – beiratkozás az előkészítő osztályba

beiratkozas_elokeszitobe_sav

Március 4-én kezdődik a beiratkozás az előkészítő osztályba. Ilyenkor minden iskolába készülő gyermek szülei felteszik a kérdést: „Milyen tannyelvű iskolába írassam a gyermekem, milyen szempontok szerint válasszak?” Az iskola kiválasztásánal a legfontosabb szempont talán az, hogy a kisgyermek jól érezze magát, örömmel menjen iskolába, érezze azt, hogy egy közösség része, családias hangulatban teljenek napjai. 

A Csiky Gergely Főgimnázium gyermekközpontú, családias légkörű intézmény, ahol diákjaink idejét megpróbáljuk a lehető legtöbb tartalommal kitölteni. Munkánk során abban szeretnénk segíteni a gyerekeket, hogy kreatívak, együttműködők legyenek, aktívan részt vegyenek a tanulásban, tudjanak csapatban dolgozni, fejlett szociális kompetenciákkal rendelkezzenek. A legkisebbekkel, az előkészítős apróságokkal úgy tevékenykedünk, hogy legyen kedvük felfedezni a világot a saját ütemükben, a saját érdeklődési körüknek megfelelően, sok-sok játékkal, kihívással, élménnyel, tapasztalattal.

Iskolánkban szakképzett pedagógusok várják a gyerekeket, hogy játékosan fedezzék fel a betűk és számok birodalmát. A mindennapi tanulás mellett számtalan versenylehetőség is van, tanítványaink az évek során kiemelkedően jól szerepeltek a különböző tanulmányi versenyeken. Délutáni szakkörök is működnek: angol nyelvtanulás, sporttevékenységek, gitároktatás, személyiségfejlesztő játékok, sakk-szakkör. A napközis programban szakképzett tanító foglalkozik a gyermekekkel. Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést is: iskolánkban rendszeres néptáncoktatás van, szaktanár irányításával.

tehetseggondozas_elemi_sav

Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, sok közös programot szervezünk: tanulmányi sétákra, kirándulásokra járunk, bábszínházba, múzeumba, kiállításokra látogatunk, nyáron táborozunk.

Szerepet vállalunk a tehetséggondozásban, kiemelt feladatunknak tartjuk diákjaink felkészítését az eredményes továbbtanulásra. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is eredményesen zajlik, fejlesztő pedagógus, logopédus, iskolapszichológus segíti a felzárkózásukat.

Nagyon fontos, hogy gyermekünk az anyanyelvén tanuljon, hiszen gondolatait, érzéseit így fejezi ki a legkönnyebben. Anyanyelvén könnyebben, pontosabban tanul, ismeretei alaposabbak, mélyebbek lesznek. A magyar nyelvű oktatást a magyar állam és az erdélyi civilszervezetek is támogatják ösztöndíjakkal, anyanyelvi versenyekkel és táborokkal.

Fontos a román nyelv megtanulása és ismerete is. Szükség van rá az iskolában és a mindennapi életben egyaránt. A gyermek magyar iskolában is megtanulhatja, és gyakorolhatja a román nyelvet. Két nyelv még több lehetőséget biztosít majd a pályaválasztás során.

Pillanatképek az előkészítő osztályosok mindennapjaiból 


Ezúton is szeretnénk meghívni minden kedves érdeklődőt iskolánk nyílt napjára, amelyre március 7-én, csütörtökön kerül sor. Ennek keretében az érdeklődők délután 4 órakor megtekinthetik a leendő előkészítősök osztálytermét, találkozhatnak a tanítókkal és az iskola vezetőivel. Ugyanaznap 17 órától megbeszélést szervezünk az iskolába készülő gyermekek szüleivel. Erre a kedves szülők gyermekeikkel együtt jöhetnek, hiszen azok számára a tanítók biztosítanak érdekes foglalkozásokat a megbeszélés ideje alatt. Ezzel egyidejűleg a titkárságon beiratkozni is lehet.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
– típusnyomtatvány (a titkárságon található);
– a gyermek születési bizonyítványának eredeti példánya és másolata;
– mindkét szülő személyi igazolványának eredeti példánya és másolata, illetve elvált szülők esetén a bírósági végzés másolata, amelyből kiderül, hogy melyik szülő rendelkezik a felügyeleti joggal (a felügyeleti joggal rendelkező szülő tudja beíratni a gyermeket; közös felügyelet esetén a másik fél jelenléte vagy írásos engedélye is szükséges; amennyiben a másik fél nem elérhető, a beírató szülőnek kell ezt a tényt saját felelőségre írásban nyilatkozni);
– az oltásokat tartalmazó igazolás a háziorvostól (beiratkozás után is pótolható);
– a pszichoszomatikus felmérés eredménye azoknak a gyermekeknek az esetén, akik 2019. szeptember 1. és december 31. között töltik be a hatodik életévüket; azon gyermekek számára, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, a felmérés nem szükséges.

A pszichoszomatikus felmérés a beiratkozás időszaka alatt hétfőn és kedden 10–16 óra, szerdán pedig 13–18 óra között zajlik iskolánk pszichológiai kabinetében. Bővebb felvilágosítást Rudolf Anna iskolapszichológustól lehet kérni, az iskola titkárságán.

A titkárságon lehet beiratkozni 2019. március 4-től 22-ig, munkanapokon naponta 8–18 óra között, illetve pénteken 8–16 óra között. (Telefonszám: 0257-210002.)

Nagyon sok szeretettel várunk minden szülőt és gyermeket!

Bálint Erika Vanda tanító, Viszhányó Aranka tanító 
és az iskola vezetősége


Iskolánk adatai
Iskolánk neve: Csiky Gergely Főgimnázium.
Cím: Arad, Str. Ioan Calvin (Vârful cu Dor) nr. 22.
Telefonszám: 0257-210002.
Email: csikyg@yahoo.com.
Az iskola weboldalának címe: https://www.csikygergelyarad.ro.