Tanévnyitó napsütésben, fehér karszalaggal

evnyito_2018_2019_sav

Kis- és nagydiákok, tanárok, tanítók, szülők, hozzátartozók igen szép számban gyűltek össze szeptember 10-én a Csiky Gergely Főgimnázium udvarán, hogy ezen a szellős, napsütéses, kellemes hétfő reggelen közös örömmel és/vagy beletörődéssel köszöntsék az „új évet”. 

Idén 41 új kisiskolást köszönthettünk, akik kíváncsian foglalták el a számukra kikészített székeket. Viszhányó Aranka és Bálint Erika tanító néni kézenfogva kísérte a helyükre az A és B előkészítő osztály tanulóit, akiket az elsős Nyári Eszter külön köszöntött Szalai Borbála Betűország kincsei című versével, sőt Khell Jolán tanító néni és az általa felkészített Kispacsirták pedig dalcsokorral készültek a tanévnyitóra.

Spier Tünde igazgatónő beszédében arról biztosította a jelenlévő szülőket és nagyszülőket, hogy a Csikyben a diákok nem csak az előírt tanterv szerint tanulnak, hanem ezzel együtt a magyar kultúrát és hagyományokat jól ismerő, kreatívan gondolkodó felnőttekké nevelik őket. Röviden ismertette az iskola és a bentlakás épületében nyáron elvégzett felújításokat, főként a városi önkormányzat és személy szerint Bognár Levente alpolgármester közbenjárásával elvégzett internátusi ablakcseréket, illetve azt, hogy az Alma Mater Alapítvány és Faragó Péter parlamenti képviselő közös erőfeszítése eredményeként a Bethlen Gábor Alapon keresztül a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság egy olyan összegű támogatást biztosított, amely a bentlakó diákok lakhatását, étkeztetését fedezi, azaz ingyenessé vált a bentlakási ellátás. A nap főszereplőihez, az előkészítősökhöz is szólt: „Higgyétek el, nagyon jó helyre jöttetek! Rengeteg újdonság, meglepetés vár itt rátok. Igyekezzetek minél többet magatokba szívni. Kívánom, hogy jó néhány év múlva, tanulmányaitok befejezésekor, ugyanezen az iskola kapun kilépve váljatok sikeres felnőttekké”.

Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei elnöke szerint egyik tanévkezdés sem zökkenőmentes. Az idén például, az ország más iskoláiban tanító kollégáikhoz hasonlóan a csikys pedagógusok is fehér karszalaggal fejezték ki nemtetszésüket egy friss kormányrendelettel szemben, mely szerint a kisebbségi elemi osztályokban tanuló diákoknak a tanítók helyett szakképzett román nyelv- és irodalom tanároknak kell oktatniuk a román nyelvet. „Ez ellen az érdekvédelmi szervezet is, a pedagógustársadalom is tiltakozik, és bízom benne, hogy minél hamarabb, akár a héten meg tudjuk ezt változtatni” – vélekedett Faragó Péter.

Bognár Levente alpolgármester azokat az eseményeket emelte ki, melyeket tanár és diák egyformán értékel és jelentősnek tekint, például a Csiky napot, vagy az évente megrendezett néptáncgálát. Pellegrini Miklós, Arad megye főtanfelügyelő-helyettese megköszönte az igazgatói teendőket másfél évig ellátó dr. Muntean Tibor munkáját, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyivel eredményesebb lehet a tanár és a diák közös munkája, ha mindketten jól érzi magát abban a környezetben, ahol tanít, avagy tanul.

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Bíró Emese, a Csiky Gergely Főgimnázium szülőbizottságának alelnöke, a rendezvény szervezésében és lebonyolításában pedig Tóthpál Renáta aligazgató segédkezett.

Köteles Nikolett (XII. A) szavalata után (Nemes Nagy Ágnes: Iskola) főtisztelendő Sándor Tivadar Arad-gáji katolikus plébános áldotta meg közösségünket. A Miatyánk közös elmondása után 11 órakor a diákság a minorita templomban vonult a Veni sancte ökumenikus istentiszteletre, amelyen nt. Baracsiné Dávid Zsuzsanna arad-belvárosi református lelkész hirdetett igét, p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök, illetve Jakab István evangélikus-lutheránus lelkipásztor közreműködésével.

[Fotó: Ilona János]

« A 2 »