Ismeretlen barátok társasága, avagy Piknik egy japán szőnyegen

osono_muhely_sav

Április 17-én, kedden, Arad megyei turnéjának első állomásán a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely tartott érdekfeszítő előadást iskolánk két osztályában, a IX. B-ben és a XI. C-ben. Az előadás célja a magyar és román nemzetiségek egymáshoz való viszonyának és nézőpontjainak szemléltetése, a problémákra való rávilágítás és azok helyes megoldására, valamint az egymáshoz való békés közeledésre mutató ösztönzés volt. 

A Fazakas Misi által megrendezett Ismeretlen barátok társasága, avagy Piknik egy japán szőnyegen című színdarab szereplői magyar, illetve román fiatalok, akik a forgatókönyv szerint egy születésnapi ünnepségen vesznek részt egy közös barátjuk jóvoltából, aki egyaránt fontosnak tartja magyar és román baráti körét, ezért közös ünnepségre hívja meg őket. A cselekmény során felmerülő feszültségek nagyrészt nyelvi, etnikai és kulturális alapúak, a két tábor képviselői képtelenek huzamosabb ideig összhangban lenni egymással. Végül a (mindkét oldal részéről) sértő hangnemben folytatott beszélgetés veszekedésbe és verekedésbe torkollik, melynek következtében a felek csoportosan, egymás iránt haragot táplálva távoznak Kriszta ünnepségéről, aki mindvégig igyekszik lecsendesíteni a kedélyeket. Fél óra múlva azonban mindannyian visszatérnek, a néző pedig magában szabadon eldöntheti, hogy a magyar és román fiatalok együtt, békülés következtében, vagy külön-külön, barátnőjük iránt érzett sajnálatuktól vezérelve tértek vissza a japán szőnyegre.

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (Departamentul pentru Relații Interetnice – Guvernul României) támogatásával bemutatott színdarab során időnként megfogalmazódnak a szereplők egyéni gondolatai, személyes élményei is, amelyek különböző érzelmeket válthatnak ki a nézőből, és talán meg is változtathatják annak véleményét, hozzáállását, gondolkodásmódját. A darab jellegzetessége, hogy a japán szőnyeget körbeülő nézők (mi, diákok) közeli megfigyelőivé, sőt akár aktív résztvevőivé válnak az eseményeknek, kommunikálhatnak a szereplőkkel, amely személyesebbé teheti az élményt számukra.

Izgalmas, érdekes és elgondolkodtató előadásnak lehettünk szemtanúi, amely a fentebb leírt sajátosságai által végig fenntartotta a nézők figyelmét, érdeklődését és serkentette gondolkodásukat az adott témával kapcsolatban.

[Fotó: Ilona János]

« A 2 »