Tisztújítás, fiatalítás az Alma Mater Alapítvány kuratóriumában

amaa_tisztujitas_2018_sav

A gyökeres fiatalítás jegyében zajlott le az Alma Mater Alapítvány tisztújító közgyűlése 2018. március 10-én, szombaton, a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében. 

Befogadó és nem kirekesztő közösségre van szükség az iskolákban és a társadalomban is, jelezte Nagy Etelka, a leköszönő kuratórium elnöke az egybegyűlteket köszöntő rövid beszédében. Dr. Muntean Tibor, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatója hatalmas feladatként értékelte az alapítvány kuratóriuma és támogatói munkáját, amelynek célja, hogy aradi magyar középiskola elérje azt a szintet, amelyet egykoron már elért. Ám fontos tudni, hangzott el, hogy a múlt század elején tőkeerős alapítványok és tehetős magánszemélyek sora, illetve egy gazdaságilag jól fejlett város állott az iskola mögött.

A kilencedikes Tóthpál Eszter szavalata (Kányádi Sándor: Fától fáig), majd Vékony Zsolt református lelkész, vallástanár vezetésével szentleányfalvi és aradi diákok egy csoportjának énekes, gitáros fellépése következett, majd Hadnagy Éva ügyvezető elnök vetítettképes beszámoló keretében mutatta be az alapítvány elmúlt időszakbeli munkáját, céljait, eredményeit. Részletesen szólt a Bethlen Gábor Alaptól, a Connecticuti Magyar Kultúregyesülettől, a keresztszülőktól származó támogatások és ösztöndíjak felhasználásának módjáról, az Erdélyi Károly-díj, a Wieser Tibor-érdemösztöndíj, a Böszörményi-díj és más díjak odaítéléséről, az elmúlt tanévben Böszörményi Zoltán támogatásával beindított délutáni tehetségfejlesztő programokról, a különböző iskolai és kollégiumi tevékenységek, ünnepségek, vetélkedők támogatásáról, illetve a kétévente megrendezett Alma Mater Véndiák-találkozókról is.

Fekete Károly pénzügyi beszámolója után a jelenlévők hozzászólásai, javaslatai hangzottak el. Többek között Király András, a Szabadság-szobor Egyesület elnöke, Bognár Levente, Arad alpolgármestere, Balta János, a Nyugati Jelen újságírója, Hadnagy Dénes, az RMDSZ Arad Megyei Szervezetében a Megyei Küldöttek Tanácsának elnöke, Réhon József, nyug. iskolaigazgató, kémiatanár, Nagy István, pécskai fizikatanár és mások fejtették ki véleményüket az aradi, Arad megyei, és általában a romániai magyar oktatás problémáiról és a civil szervezetek feladatairól.

Az alapítvány leköszönő vezetősége nevében Berecz Gábor ismertette az új kuratóriumba javasolt kilenc személy nevét, akiket a közgyűlés meg is szavazott: Nagy Etelka (a korábbi elnök), Ilisie Réka fogorvos, Gali Izabella közgazdász, Kranowszky-Nagy Andrea, a Magyar Nemzeti Kereskedőház aradi regionális irodájának vezetője, László Ferenc operatőr, Pataky Lehel Zsolt újságíró, Boros Krisztián állatorvos, Vékony Zsolt József református lelkipásztor és Gera Róbert jogász. Az elnöki tisztségre Kranowszky-Nagy Andreát választották, alelnöknek Ilisie Rékát, titkárnak pedig Vékony Zsolt Józsefet választotta meg az új kuratórium. Az ügyvezető elnökség tagjai: Hadnagy Éva kémiatanár, Spier Tünde matematikatanár és Kori Edina titkár. A háromtagú cenzorbizottságot Lucaciu Edit közgazdász, Berecz Gábor nyugdíjas építésztechnikus és Kozma Erzsébet könyvelő.

[Fotó: Ilona János]

« A 3 »