A boldogság tanulható

boldogsagora_sav

Mi tesz boldoggá? Meg lehet-e tanulni boldognak lenni? Mi szükséges a boldogsághoz? Hatékonyabbak-e a boldog emberek? Ezek voltak a január 26–28. között Budapesten lezajlott, 30 órás Boldogságóra képzés fő témái. Iskolánkat négy pedagógusból (Almási Valéria, Bálint Erika, Spier Tünde és Tóthpál Renáta) és két szülőbizottsági képviselőből (Bíró Emese és Péter Andrea) álló küldöttség képviselte a továbbképzésen. 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2012-ben elindította a Boldogságóra programot, ami a pozitív pszichológia kutatásaira épül. A program célja, hogy a „boldogságoktatást” bevigyük az iskola falai közé, hogy kiegyensúlyozottabbnak, sikeresebbnek és elégedettebbnek lássuk a jövő nemzedékét.

A program fővédnöke, Prof. Dr. Bagdy Emőke ezt így foglalja össze: „Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Iskolánk vezetősége úgy döntött, hogy bekapcsolódik a programba és a második félévtől több osztályban is igyekszünk megvalósítani a Boldogságóra játékos feladatait. A képzésen részt vett pedagógusok továbbadják ismereteiket a kollégáiknak és megpróbálnak minél több résztvevőt bevonni a programba.

A Boldogságóra minden tanítási hónapra egy-egy témát ajánl, mint például: a hála gyakorlása, az optimizmus, az apró örömök stb. Mindezeket sok felhasználható játékleírással, olvasmánnyal, motiváló rövidfilmmel, zeneszámmal együtt, a diákok életkorának megfelelően alkalmazhat a pedagógus az órán, általában heti egy alkalommal. Vannak otthoni elmélyülésre, gondolkodásra serkentő feladatok is, amelyek a pedagógus szintén saját belátása szerint építi be a foglalkozásokba.

Reméljük, hogy minél több pedagógus kolléga érdeklődését sikerül felkeltenünk és bevonnunk a programba. A kezdeményezésnek köszönhetően iskolánk az idei tanévre megkapta a Boldog Iskola címet a Jobb Veled a Világ Alapítványtól.

Első helyi megvalósításként február 14-én, szerdán, a tanórák után e sorok írója mutatta be 16 csikys pedagógusnak a Boldogságóra programot. Az alábbi fotók azon az alkalmon készültek.

[Fotó: Ilona János]

« A 2 »