Hétfőn, szerdán és csütörtökön képességvizsgáznak a nyolcadikosok

probavizsgak_sav2

Három izzasztó nap következik 28 csikys nyolcadikos számára. Egyrészt azért, mert gyorsan melegszik az idő, másrészt (és főként emiatt) azért, mert hétfőn, szerdán és csütörtökön fognak megbirkózni (reméljük, sikeresen) az idei képességvizsga három próbájával. 

Június 19-én, hétfőn a román nyelv és irodalom, június 21-én, szerdán a matematika, június 22-én, csütörtökön pedig a magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli vizsgapróbát rendezik meg.

Mindhárom napon reggel 9 és 11 óra között zajlik az írásbeli vizsga, de a diákok már egy órával azelőtt, tehát reggel 8 órakor gyülekeznek az iskolában. Az írásbeli vizsgák az új épületrész második emeletén lévő U21-es és U23-as teremben lesznek.

A vizsgázók ne felejtsék magukkal hozni a személyi igazolványukat (vagy, annak hiányában, az útlevelüket).

Pont mint a korábbi években, a vizsgaterembe segédanyagokat (füzetet, könyvet, képlettárat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket.

Figyeljünk az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel írjuk be a megfelelő helyre, kerüljük az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett.

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák fognak működni. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után, délután 3 órakor függesztik ki. Az eredményeket június 26-án, hétfőn fogják kifüggeszteni a földszinti hirdetőtáblán.

A képességvizsga szervezésénél és lefolyásánál tapasztalt esetleges szabálytalanságokat a 0800-801100-as telefonszámon, vagy a http://www.educatiepentruviitor.edu.ro weblapon lehet jelezni.

További információkat a Csiky Gergely Főgimnázium titkárságán, illetve a 0257-210002-es telefonszámon lehet igényelni. Sok sikert minden vizsgázónak!