ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

01-tanevnyito_2016_sav

Nemsokára kezdődik a beiratkozás a Csiky Gergely Főgimnázium előkészítő osztályába. Ilyenkor minden iskolába készülő gyermek szülei felteszik a kérdést: „Milyen tannyelvű iskolába írassam a gyermekem, milyen szempontok szerint válasszak?” 

A magyar iskola a gyermek anyanyelvének, kultúrájának a gyökereit őrzi és ápolja. Az anyanyelv az önazonosság fontos eleme, az ismeretek megszerzésének alapvető feltétele és egyben leghatékonyabb módja. Az anyanyelven való oktatásból a gyermeknek csak előnye származik, hátránya semmiképp.

02-mesek_szarnyanA Csiky Gergely Főgimnázium gyermekközpontú, családias légkörű intézmény, ahol diákjaink idejét megpróbáljuk a lehető legtöbb tartalommal kitölteni. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolában eltöltött évek alatt (akár 13 év) a gyermekek sokoldalú, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak, amit úgy formálunk, hogy fogékonyak legyenek az őket körülvevő világ szépségeire: nyitottan, kommunikatívan forduljanak környezetük felé. Szerepet vállalunk a tehetséggondozásban, kiemelt feladatunknak tartjuk diákjaink felkészítését az eredményes továbbtanulásra.

05-csiky_mikulasIskolánkban szakképzett pedagógusok vezetik be a tanulókat a tudás birodalmába. Számunkra fontos, hogy a gyerekek szeressenek iskolánkba járni, a tanórák szervezésénél arra törekszünk, hogy a gyerekek számára hasznos, de ugyanakkor szórakoztató időtöltést kínáljunk. Sokszor választjuk a kooperatív tanulás lehetőségeit, amely segítségével megtanulják kifejezni véleményüket, megtanulnak egymásra figyelni és egymást elfogadni, sikeresebb és örömtelibb tanulás biztosít. Játékokon, jókedven és sikereken át vezet az út a biztos, alapos tudáshoz.

10-fazekas_foglalkozasAhhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az iskolában, sok közös programot szervezünk. Minden évben emlékezetes tanulmányi sétákon, kirándulásokon veszünk részt, bábszínházba, múzeumba, kiállításokra járunk, táborozunk. Elfoglaltságaink között megtalálhatóak a hagyományokhoz, ünnepekhez kötődő szerepeink. Játszóházi foglalkozásokkal is színesítjük a mindennapjainkat. Heti egy órában diákjaink a néptánc alapjaival ismerkedhetnek meg, amit szaktanár oktat.

12-zrinyi_2017Számtalan versenyen, vetélkedőn vehetnek részt, az évek során tanítványaink kiemelkedően jól szerepeltek a különböző szintű megyei és országos tanulmányi versenyeken. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is eredményesen zajlik, fejlesztőpedagógus, logopédus, iskolapszichológus segíti a felzárkózásukat.

A napközis programban szakképzett pedagógus foglalkozik a gyermekekkel: elkészítik a házi feladatokat, játszva tanulnak. Délutáni szakkörökre is nyílik lehetőség: angol nyelv, sport, oktató játékok. Iskolabusz szállítja a távoli negyedekben lakó diákokat.

09-karacsony_iii_ivEgy erős anyanyelvi, nemzeti történelmét, kultúráját ismerő alapra szeretnénk helyezni gyermeke jövőjét, mert egy biztos alappal rendelkező ember magabiztosabb és sikeresebb az életben. Látogassanak el intézményünkbe, hogy betekintést nyerjenek iskolánk életébe, ismerjék meg pedagógusainkat.

Szeretettel várjuk Önt és iskolába készülő gyermekét 2017. február 28-án d.u. 5 órától a Csiky Gergely Főgimnáziumba.